Gå til sidens indhold

Beskæftig­ede ved bygge og anlæg

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Indberet via virk.dk

Start indberetning

Virksomheder bruger typisk ca. 15 minutter på denne indberetning.

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter virksomheder indenfor bygge og anlægsbranchen antal beskæftigede og omsætning fordelt på brancher og arbejdets art (nybyggeri, reparation, anlægsarbejde mv.). Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse udviklingen i antal beskæftigede inden for privat bygge- og anlægsaktivitet. Statistikken bruges af brancheorganisationer, virksomheder, banker, myndigheder og medier samt i Nationalregnskabet og som grundlag for politikudvikling i Danmark og EU. Se "Nyt fra statistikken" nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Frister for indberetning
Periode Frist
4. kvartal 2023 21. november 2023
1. kvartal 2024 20. februar 2024
2. kvartal 2024 21. maj 2024
3. kvartal 2024 20. august 2024
4. kvartal 2024 19. november 2024

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal I indberette?

Virksomhederne indberetter beskæftigelsen opgjort den midterste onsdag i kvartalet og samtidig omsætningen for det foregående kvartal, begge opdelt på arbejdets art.

Her kan I hente en oversigt over alle spørgsmål i undersøgelsen som kladde eller som forberedelse til jeres indberetning.
OBS: Kladden kan indeholde spørgsmål, der ikke vises til alle virksomheder i den digitale indberetningsløsning.

Se alle spørgsmål: Beskæftigede ved bygge og anlæg (PDF - kladde).

Typisk tidsforbrug pr. indberetning er ca. 15 minutter

Virksomheder kan frivilligt oplyse deres tidsforbrug i indberetningsløsningen. Virksomheder bruger typisk ca. 15 minutter på denne indberetning – inklusiv adgang, fremskaffelse af oplysninger, indtastning og eventuel support.

 
Hvordan kan I indberette?

Indberet digitalt med MitID Erhverv. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan også indberette med deres private MitID til erhverv.

Vælg START INDBERETNING øverst på siden, og indberet med MitID Erhverv.

  • Når I er logget ind, kan I indberette til flere statistikker og for flere perioder.
  • Hvis indberetningen afbrydes, kan I gemme en kladde.
  • I kan genåbne og rette indsendte indberetninger med MitID Erhverv.
Hvorfor skal I indberette?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder til at indberette oplysninger til statistik.

Antal virksomheder med indberetningspligt til denne statistik

Danmarks Statistik anmoder hvert år ca. 1300 virksomheder om lovpligtig, kvartalsvis indberetning.

Hvordan udvælges virksomheder?

Virksomhederne i stikprøven udvælges ud fra registeroplysninger om beskæftigelse i Det Erhvervsstatistiske Register blandt alle bygge- og anlægsvirksomheder med mindst 5 ansatte. Mindre virksomheder følger et rotationsprincip, hvor der hvert år udskiftes ca. en tredjedel af enhederne.

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.

Seneste "Nyt fra statistikken"

Byggebeskæftigelsen er forsat stabil

18. oktober 2023

Byggebeskæftigelsen er forsat stabil

I tredje kvartal 2023 var der 194.600 beskæftigede inden for byggeri- og anlægsarbejde. Det er en stigning på 0,9 pct. siden andet kvartal 2023, hvor der var 192.900 beskæftigede.

Tabeller i Statistikbanken om 'Beskæftigede ved byggeri og anlæg'


Emneside: Beskæftigede ved byggeri og anlæg. 

Statistikdokumentation: Beskæftigede ved bygge og anlæg. 

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist