Gå til sidens indhold

Børnepasning Skolebørn

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Indberet via virk.dk

Start indberetning

Institutioner/virksomheder bruger typisk ca. 10 minutter på denne indberetning.

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter selvejende og private institutioner (SFO’er, fritidshjem og klubber) personaledata, idet Danmarks Statistik kan indhente oplysninger om børnene gennem andre datakilder. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse området ”børnepasning efter skolestart”. Statistikken bruges blandt andet af kommunerne til vurdering af ressourcetildeling på dagtilbudsområdet. En tilsvarende analyse for området ”indtil skolestart” kan ses under ”Nyt fra statistikken” nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Frister for indberetning

Indberetning er mulig fra 22. november 2023.

Fristen for indberetning er 20. december 2023.

Tællingsdagen er 3. oktober 2023.

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal I indberette?

Her indberettes antallet og samlet ugentlig arbejdstid for pædagogisk personale knyttet til den pågældende institutionen. For en indberetning gælder, at det alene er ansatte og timer i forbindelse med arbejdet på den pågældende institution, der skal indberettes.

I kan få en oversigt over alle spørgsmål i undersøgelsen ved at udskrive kladden via linket nedenfor.

Se alle spørgsmål: Børnepasning Skolebørn (PDF - kladde).

Typisk tidsforbrug pr. indberetning er ca. 10 minutter

Institutioner/virksomheder kan frivilligt oplyse deres tidsforbrug sidst i indberetningsprocessen. Institutioner/virksomheder har tidligere oplyst, at de typisk bruger ca. 10 minutter på denne indberetning – inklusiv adgang, fremskaffelse af oplysninger, indtastning og eventuel support.

Bornepasning-Skoleborn 
 
Hvordan kan I indberette?

Indberet digitalt med MitID Erhverv.

Vælg START INDBERETNING ovenfor, og indberet med MitID Erhverv.

  • Når I er logget ind, kan I indberette til flere statistikker og for flere perioder.
  • Hvis indberetningen afbrydes, kan I gemme en kladde.
  • I kan genåbne og rette indsendte indberetninger med MitID Erhverv.
Hvorfor skal I indberette?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder til at indberette oplysninger til statistik.

Antal institutioner/virksomheder med indberetningspligt til denne statistik

Danmarks Statistik anmoder hvert år ca. 550 institutioner/virksomheder til en lovpligtig indberetning.

Hvordan udvælges institutionerne/virksomhederne?

Private/selvejende institutioner uden kommunal lønadministration er pligtige til indberetning til denne statistik.

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Kontakt statistikkontoret:

boernepasning@dst.dk
eller tlf. 3917 3990 (kl. 10 - 15).

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.

Seneste "Nyt fra statistikken fra Børnepasning"

Flere voksne pr. barn i børnehaverne

17. november 2023

Flere voksne pr. barn i børnehaverne

I 2022 lå normeringen for de kommunale og selvejende børnehaver på landsplan på 5,6. Dette udgør et fald på 0,1 i forhold til året før, hvor normeringstallet var 5,7.

Tabeller i Statistikbanken om 'Børnepasning'


Emneside: Børnepasning.

Statistikdokumentation: Børnepasning.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist