Gå til sidens indhold

Beholdning af skibe i udenland­ske registre

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Indberet via virk.dk

Start indberetning

Her kan I uploade jeres indberetning. Læs mere under:
Hvordan kan I indberette?

 

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter de største skibsoperatører i Danmark. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse bestanden af danskejede skibe, der er registreret i udenlandske skibsregistre. Statistikken er et supplement til den registerbaserede opgørelse af skibe i dansk skibsregister og er koordineret med statistikken over Udenrigshandel med skibe. Se "Nyt fra statistikken" nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Frister for indberetning

Året 2023:

Tællingsdagen er 1. januar 2024.

Indberetningsfristen er 8. marts 2024.

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal I indberette?

Indberetningen omfatter bestanden af danskejede skibe, der er registreret i udenlandske skibsregistre. Oplysningerne er et supplement til den registerbaserede opgørelse af skibe i dansk skibsregister. Indsamlingen dækker kun de største operatører og er koordineret med statistikken over Udenrigshandel med skibe.

Hvordan kan I indberette?

Indberet digitalt med MitID Erhverv. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan også indberette med deres private MitID til erhverv.

Upload oplysninger i det fremsendte regneark

  • Udfyld oplysninger i det fremsendte regneark, og gem filen på din PC eller tablet.
  • Vælg START INDBERETNINGøverst på denne side, og indberet med MitID Erhverv.
  • Vælg journalnummer og periode, og klik "Upload-pil2".
  • Opdater kontaktoplysninger.
  • Vælg fil, og tryk på "Upload".

Uddybende vejledning til upload af fremsendt regneark.

Vejledning

Vejledning til indberetningen findes i det fremsendte regneark. Bemærk, at gyldig indberetning skal foretages via det fremsendte, standardiserede regneark.

Hvorfor skal I indberette?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder til at indberette oplysninger til statistik.

Antal virksomheder med indberetningspligt til denne statistik

Danmarks Statistik anmoder hvert år ca. 15 virksomheder om en lovpligtig indberetning.

Hvordan udvælges virksomheder?

Virksomhederne vælges ud fra deres beholdning af skibe på udenlandsk register, blandt de virksomheder, som indberetter til Udenrigshandel med skibe.

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.

Seneste "Nyt fra statistikken"

Største godsmængder i danske havne i 13 år

12. maj 2023

Største godsmængder i danske havne i 13 år

I 2022 blev der langet 97,2 mio. ton gods over de danske kajanlæg. Det er en stigning på 2 pct. sammenlignet med året før, og den største godsmængde de danske havne har håndteret siden 2008.

Tabeller i Statistikbanken om 'Passagerer og transportruter'Emneside: Transportmidler.

Statistikdokumentation: Danske skibe.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist