Gå til sidens indhold

Fortsat faldende bruttoledighed

Arbejdsløsheden (md.) august 2015

Fra juli til august faldt bruttoledigheden med 2.300. Dermed lå bruttoledigheden på 120.800 i august, svarende til en ledighedsprocent på 4,5 pct. I juli lå ledighedsprocenten på 4,6 pct. og i juni på 4,7 pct. Ledighedsprocenten er beregnet i forhold til den registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken. De ledighedstal, der omtales i teksten, er korrigeret for normale sæsonudsving, hvis intet andet er nævnt.

Bruttoledighed og AKU-ledighed, sæsonkorrigeret

Nettoledigheden er faldet til 3,8 pct. af arbejdsstyrken

Fra juli til august er antallet at nettoledige faldet med 1.600 til 101.500, mens antallet af aktiverede ledige er faldet med 700 til 19.300.

Udsving i AKU-ledigheden, men faldende ledighed det seneste år

Korrigeret for sæsonudsving var der 186.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år i august, hvilket svarer til 6,3 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU. AKU står for arbejdskraftundersøgelsen. Månedstal i AKU opgøres som tre måneders glidende gennemsnit, hvorfor AKU ikke kan belyse udviklingen fra måned til måned. Aktuelle tal kan sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage.

I løbet af det seneste år har den sæsonkorrigerede bruttoledighed været konstant faldende. Den sæsonkorrigerede AKU-ledighed har været mere svingende og haft en faldende tendens, som har været svagere end bruttoledigheden. I august i år var bruttoledigheden 11.700 lavere end i august året før, mens AKU-ledigheden i samme periode er faldet med 6.000.

Faldende bruttoledighed for begge køn

Fra juli til august faldt bruttoledigheden for både mænd og kvinder. For mændene faldt ledigheden fra 4,5 til 4,4 pct. af arbejdsstyrken, og bruttoledigheden for kvinderne faldt ligeledes med 0,1 procentpoint fra 4,8 til 4,7 pct. af arbejdsstyrken.

Størst fald i bruttoledigheden blandt de 30-39-årige

Fra juli til august faldt ledighedsprocenten med 0,2 procentpoint blandt de 30-39-årige. For de 40-49-årige og de 60-64-årige var ledighedsprocenten uændret, mens ledighedsprocenten faldt med 0,1 procentpoint for de øvrige aldersgrupper. Ledighedsprocenten er fortsat lavest for de 16-24-årige med 3,0 pct. og højest for de 25-29-årige med 7,5 pct.

15-74-årige i AKU-arbejdsstyrken

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal

 

Aug.
2015

Maj 2015
- aug. 2015

Aug.
2015

Usikkerhed
aug. 2015

Aug. 2014
- aug. 2015

 

1.000 personer

Arbejdsstyrken

2927

0

2945

±24

4

Beskæftigede

2741

-3

2759

±23

10

AKU-ledige 15-74 år

186

3

186

±13

-6

Mænd

95

0

96

±10

-4

Kvinder

90

2

90

±9

-2

 

pct.

AKU-ledighedsprocent

6,3

0,01

6,3

-0,21

Mænd

6,2

0,11

6,2

-0,21

Kvinder

6,5

0,11

6,5

-0,11

Anm.: Alle månedstal er afrundede, hvilket kan føre til små forskelle, når de lægges sammen.
Den statistiske usikkerhed, der er anført i tabellen, viser 95 pct.-konfidensintervallet på de ikke-sæsonkorrigerede tal.
1 Ved ændring i AKU-ledighedsprocenten er der tale om procentpoint.

Faldende bruttoledighed i Byen København og på Bornholm

Den seneste måned er ledighedsprocenten faldet med 0,2 procentpoint i Byen København og på Bornholm. I samme periode er ledigheden faldet med 0,1 procentpoint i Københavns Omegn, Østsjælland, Sydjylland, Østjylland, Vestjylland samt i Nordjylland. I de øvrige landsdele har ledighedsprocenten været uændret fra juli til august. Herefter er ledighedsprocenten fortsat lavest i Nordsjælland med 3,5 pct. af arbejdsstyrken og højest på Fyn med 5,4 pct.

Ledighedsbegreberne

Bruttoledigheden er omregnet til fuldtid og dækker aldersgruppen 16-64 år, mens AKU-ledigheden opgøres i antal personer og omfatter 15-74-årige. AKU-tallet er baseret på den interviewbaserede arbejdskraftundersøgelse og har de senere år været på et højere niveau end de registerbaserede tal for ledigheden. Dette skyldes forskelle i definitioner og opgørelsesmetoder, bl.a. ved at AKU inkluderer studerende, som søger job ved siden af studierne. AKU er særligt velegnet til internationale sammenligninger, da undersøgelsen laves på samme måde i alle lande i EU og en række andre lande.

Bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal1

 

Ledige

Ledigheds-pct.2

Ledige

Ledigheds-pct.2

 

2015

2015

2014

2015

2014

2015

 

Maj

Juni

Juli

Aug.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Aug.

Aug.

Aug.

Aug.

 

1.000 personer

pct.

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

125,0

124,5

123,1

120,8

4,7

4,7

4,6

4,5

121,6

112,2

4,6

4,2

Nettoledige 

103,5

103,8

103,1

101,5

3,9

3,9

3,9

3,8

101,4

97,5

3,8

3,7

Dagpengemodtagere

76,2

76,7

76,5

75,0

74,8

71,8

Kontanthjælpsmodtagere

27,3

27,1

26,6

26,5

26,6

25,7

Aktiverede 

21,5

20,7

20,0

19,3

20,2

14,7

Dagpengemodtagere

11,8

11,2

10,7

10,2

10,8

7,2

Kontanthjælpsmodtagere

9,7

9,5

9,3

9,1

9,4

7,5

Mænd

62,2

61,8

61,5

60,5

4,5

4,5

4,5

4,4

58,7

54,0

4,3

3,9

Kvinder

62,9

62,7

61,6

60,2

4,9

4,9

4,8

4,7

62,9

58,2

4,9

4,5

16-24 år

11,4

11,3

11,6

11,3

3,1

3,0

3,1

3,0

11,7

10,9

3,2

3,0

25-29 år

18,8

18,7

18,6

18,4

7,7

7,6

7,6

7,5

19,5

19,5

8,0

8,0

30-39 år

32,9

32,6

32,1

31,2

5,7

5,6

5,6

5,4

33,0

29,4

5,7

5,1

40-49 år

28,6

28,6

28,0

27,5

4,1

4,1

4,0

4,0

27,9

24,5

4,0

3,5

50-59 år

26,5

26,4

25,9

25,5

4,4

4,4

4,3

4,2

23,9

21,9

4,0

3,6

60-64 år

6,8

7,0

6,9

6,8

4,0

4,1

4,0

4,0

5,6

6,0

3,3

3,5

Byen København

22,3

22,0

21,6

20,8

5,7

5,6

5,5

5,3

23,7

21,1

6,1

5,4

Københavns omegn

12,4

12,3

12,0

11,8

5,0

4,9

4,8

4,7

12,3

11,0

4,9

4,4

Nordsjælland

7,5

7,5

7,4

7,3

3,6

3,6

3,5

3,5

7,3

6,7

3,5

3,2

Bornholm

0,9

0,9

0,9

0,9

5,6

5,5

5,4

5,2

0,8

0,7

4,6

3,9

Østsjælland

4,5

4,5

4,4

4,4

3,9

3,9

3,9

3,8

4,4

4,0

3,8

3,5

Vest- og Sydsjælland

13,0

12,9

12,7

12,5

5,1

5,0

4,9

4,9

12,1

11,0

4,7

4,3

Fyn

11,8

11,9

11,8

11,7

5,4

5,5

5,4

5,4

11,0

10,6

5,1

4,9

Sydjylland

13,8

13,8

13,8

13,6

4,2

4,2

4,2

4,1

12,8

12,1

3,9

3,7

Østjylland

17,3

17,3

17,4

17,0

4,3

4,3

4,3

4,2

17,6

16,2

4,3

4,0

Vestjylland

7,3

7,3

7,3

7,2

3,7

3,7

3,7

3,6

6,8

6,3

3,4

3,1

Nordjylland

14,0

14,1

13,8

13,7

5,2

5,2

5,2

5,1

12,7

12,4

4,7

4,6

Anm.: Fra januar 2013 er personer på særlig uddannelsesydelse inkluderet i bruttoledigheden under kontanthjælpsmodtagere. Fra januar 2014 er jobparate personer på uddannelseshjælp og personer på arbejdsmarkedsydelse ligeledes inkluderet i bruttoledigheden under kontanthjælpsmodtagere.

1 Disse ikke-sæsonkorrigerede tal opgøres for august 2014 som de endelige faktiske tal og for august 2015 som de opregnede faktiske tal. Opregningen baseres på, hvor stor en andel af indberetningerne der erfaringsmæssigt mangler for den seneste måned.
2 Ledighedsprocenterne i tabellen udregnes alle i forhold til den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik for de 16-64-årige med reference til den sidste uge i november 2013.

Nyt fra Danmarks Statistik

30. september 2015 - Nr. 469

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. oktober 2015

Kontakt

Kilder og metode

Se emnesiderne om arbejdsløsheden på www.dst.dk/registreretledighed og arbejdskraftundersøgelsen på www.dst.dk/akuledighed.
Informationer om revisioner i den månedlige arbejdskraftundersøgelse kan ses i statistikdokumentationen. Øvrige oplysninger findes på www.dst.dk/aku-maaned.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Arbejdsløshed