Gå til sidens indhold

Fortsat færre anmeldte indbrud

Kriminalitet (kvt.) 1. kvt. 2015

Der blev anmeldt 15.507 indbrud i første kvartal. Det er 890 færre end sidste kvartal og svarer til et fald på 5 pct., når der er korrigeret for sæsonudsving. Fra 2006 til 2009 var der generelt stigning i alle tre kategorier af indbrud: i forretning, virksomhed mv., i beboelser samt i ubeboede bebyggelser. Herefter har tendensen været faldende i alle tre. Fra fjerde kvartal 2009 til første kvartal 2015 har der været et fald på 56 pct. for indbrud i forretning mv., 36 pct. for indbrud i beboelser og 39 pct. for indbrud i ubeboede bebyggelser.

Udviklingen i anmeldte indbrud, sæsonkorrigeret

Færre straffelovsforbrydelser

Der blev i alt anmeldt 94.618 straffelovsforbrydelser i årets første kvartal, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det er et fald på 2.419 eller 2 pct. i forhold til kvartalet før. Faldet skyldes færre anmeldelser af ejendomsforbrydelser, der består af indbrud, tyveri og hærværk mv.

Særligt fald i tyveri og indbrud

Hovedparten af forbrydelserne er ejendomsforbrydelser. I første kvartal blev der anmeldt 87.916 ejendomsforbrydelser, når der er korrigeret for sæsonudsving, hvilket er et fald på 2.549 eller 3 pct. i forhold til kvartalet før. Faldet ses inden for alle de typer af ejendomsforbrydelser, der sæsonkorrigeres, men skyldes særligt fald i de to hovedkategorier tyveri og indbrud.

Flere voldsforbrydelser

Der blev sammenlagt anmeldt 4.116 voldsforbrydelser i første kvartal, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det er en stigning på 1 pct. i forhold til kvartalet før. Ud over vold mod privatperson omfatter voldsforbrydelser bl.a. vold mod offentlig myndighed, drab, drabsforsøg og trusler.

Flere seksualforbrydelser

Seksualforbrydelser er den kategori under straffeloven med færrest anmeldte forbrydelser. I første kvartal var der 614 anmeldelser, når der er korrigeret for sæsonudsving, hvilket svarer til en stigning på 4 pct. i forhold til sidste kvartal.

Anmeldte straffelovsforbrydelser

 

2012

2013

2014

2015

 

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

 

antal

Faktiske tal:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldte straffelovsforbrydelser i alt

107929

94598

107655

111623

107411

95420

97267

100121

101354

87182

Ejendomsforbrydelser i alt

101775

88938

101001

104851

100152

89024

90754

93515

94499

80724

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indbrud

22574

20203

17459

18041

22916

19042

14912

15470

19556

15974

Indbrud i forretning, virksomhed mv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(inkl. offentlige bygninger)

5491

5322

5842

5116

5188

4650

4408

4216

4589

4120

Indbrud i beboelser

13278

10776

7957

9673

13482

10106

7000

8424

11098

8322

Indbrud i ubeboede bebyggelser

3805

4105

3660

3252

4246

4286

3504

2830

3869

3532

Tyveri

47131

42074

48678

48448

44869

41113

42072

42586

40594

33573

Butikstyveri mv.

5393

4917

4889

5054

4722

5282

4724

4764

5429

4567

Tyveri fra bil mv.

7091

5528

6409

6677

6540

5784

5705

6370

6108

5085

Andre tyverier

34647

31629

37380

36717

33607

30047

31643

31452

29057

23921

Lomme- og tasketyverier

12377

11121

13920

13676

12813

10342

10724

10026

10682

8185

Røveri

841

783

776

743

838

602

519

512

638

466

Hærværk

6774

6675

6310

5896

6700

6747

5803

5534

6588

6352

Tyveri/brugstyveri af køretøj

2581

2239

2640

2787

2324

2153

2290

2214

2187

1932

Voldsforbrydelser i alt

3903

3509

4050

4132

4289

3848

4087

4149

4222

3850

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vold mod privatperson

2321

1965

2297

2332

2428

2113

2279

2299

2343

2047

Seksualforbrydelser i alt

557

492

627

570

590

544

558

713

595

572

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blufærdighedskrænkelse

278

259

379

331

346

288

364

441

327

290

Andre forbrydelser

1694

1659

1977

2070

2380

2004

1868

1744

2038

2036

Sæsonkorrigerede tal:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldte straffelovsforbrydelser i alt

103274

103555

108407

107313

102779

103130

99054

96325

97037

94618

Ejendomsforbrydelser i alt

97374

97572

101785

100537

95834

96528

92438

89732

90465

87916

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indbrud

18912

19482

20476

19602

19146

18404

17551

16780

16397

15507

Indbrud i forretning, virksomhed mv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(inkl. offentlige bygninger)

5241

5468

5901

5186

4951

4756

4443

4299

4377

4203

Indbrud i beboelser

10266

10335

10692

10483

10384

9798

9406

9062

8541

8127

Indbrud i ubeboede bebyggelser

3404

3679

3883

3933

3811

3849

3702

3420

3478

3177

Tyveri

45654

46243

47801

46543

43490

44305

42164

40872

39330

36537

Butikstyveri mv.

5008

5077

4925

5295

4374

5269

4942

4984

5031

4624

Tyveri fra bil mv.

6751

6180

6513

6239

6221

6301

5932

5965

5811

5577

Andre tyverier

33895

34986

36363

35009

32895

32736

31290

29923

28488

26336

Lomme- og tasketyverier

11702

12689

13529

13240

12088

11778

10397

9731

10084

9318

Røveri

729

771

852

804

728

596

566

553

557

461

Hærværk

6509

6284

6510

6381

6396

6356

6007

6003

6262

5986

Tyveri/brugstyveri af køretøj

2570

2430

2644

2587

2315

2343

2294

2051

2178

2108

Voldsforbrydelser i alt

3775

3803

3944

4059

4148

4091

4062

4072

4086

4116

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vold mod privatperson

2200

2168

2240

2291

2305

2327

2226

2254

2230

2248

Seksualforbrydelser i alt

546

539

604

558

582

589

539

696

592

614

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blufærdighedskrænkelse

287

297

351

307

357

332

335

410

337

335

Andre forbrydelser

1580

1641

2075

2158

2215

1923

2016

1824

1894

1972

Nyt fra Danmarks Statistik

17. april 2015 - Nr. 185

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. juli 2015

Kontakt

Statistik­dokumentation