Gå til sidens indhold

Færre og færre ønsker anden arbejdstid

Arbejdskraftundersøgelsen (tema) 4. kvt. 2014

Fra 2007 til 2014 er antallet af beskæftigede i alderen 15-64 år, der enten ønsker at arbejde flere eller færre timer om ugen, faldet kraftigt. Antallet, der ønsker anden arbejdstid, er faldet fra 703.000 til 337.000, hvilket svarer til et fald i andelen af de beskæftigede fra 25 pct. til 13 pct. Beskæftigede, der ønsker kortere arbejdstid, har haft det kraftigste fald fra 19 pct. til 8 pct., mens andelen af beskæftigede, der ønsker længere arbejdstid, kun er faldet fra 7 pct. til 5 pct. Antallet af beskæftigede 15-64-årige udgjorde 2.761.000 i 2007 og 2.641.000 i 2014. Tallene stammer fra den interviewbaserede arbejdskraftundersøgelse (AKU).

Udviklingen i beskæftigedes ugentlige arbejdstidsønsker, 15-64-årige

Flere kvinder end mænd ønsker anden arbejdstid

I 2007 ønskede 28 pct. af de beskæftigede kvinder og 23 pct. af de beskæftigede mænd en anden arbejdstid end, hvad de aktuelt havde. I 2014 var kvindernes andel faldet til 15 pct. og mændenes til 11 pct. Blandt dem, der ønsker ændret arbejdstid, har dét, at arbejde færre timer om ugen i hele perioden, været det dominerende arbejdstidsønske. I 2007 havde 20 pct. af kvinderne dette ønske, mens andelen i 2014 udgjorde 9 pct. For mændenes vedkommende udgjorde andelen 17 pct. i 2007 og 7 pct. i 2014. Blandt dem, der ønskede at arbejde flere timer om ugen, ses kun et lille fald fra 2007 til 2014. Kvindernes andel faldt fra 8 pct. til 6 pct., og mændenes andel faldt fra 6 pct. til 4 pct.

Størst ønske om mindre arbejde blandt selvstændige

Selvstændige erhvervsdrivende har i forhold til lønmodtagerne i hele perioden haft en højere andel, der ønsker at arbejde færre timer om ugen. Blandt selvstændige erhvervsdrivende havde 31 pct. dette ønske i 2007. Denne andel er faldet kraftigt til 13 pct. i 2014. Den tilsvarende andel for lønmodtagere er faldet fra 18 pct. i 2007 til 7 pct. i 2014. Andelen af såvel selvstændige erhvervsdrivende som lønmodtagere, der ønsker at arbejde flere timer om ugen, er derimod faldet lidt. Blandt de selvstændige erhvervsdrivende er andelen faldet fra 4 pct. til 3 pct., mens lønmodtagerne har haft et fald fra 7 pct. til 5 pct.

Beskæftigede med flest arbejdstimer ønsker mest at gå ned i arbejdstid

Beskæftigede, der arbejder flest timer om ugen, har - ikke overraskende - den højeste andel, der ønsker at reducere deres ugentlige arbejdstid. Blandt beskæftigede med en arbejdsuge på mindst 40 timer var denne andel 27 pct. i 2007, mens den faldt kraftigt til 14 pct. i 2014.

Modsvarende har beskæftigede, der arbejder færrest timer om ugen, den højeste andel, der ønsker at øge den ugentlige arbejdstid. Blandt beskæftigede med en ugentlig arbejdstid på maksimalt 29 timer var denne andel 20 pct. 2007, mens den var faldet knap så kraftigt til 15 pct. i 2014.

Ugentlige arbejdstidsønsker fordelt på køn, alder og arbejdstid i 2007 og 2014,
15-64-årige

 

I alt

Mænd

Kvinder

 

2007

2014

2007

2014

2007

2014

 

pct.

Ønsker færre ugentlige timer

19

8

17

7

20

9

Beskæftigelsesstatus

 

 

 

 

 

 

Lønmodtagere

18

7

15

6

20

6

Selvstændige

31

13

32

13

281

131

Normale ugentlige arbejdstimer

 

 

 

 

 

 

1-29

5

51

5

2

5

2

30-39

18

7

15

5

22

9

40+

27

14

24

12

34

18

Ønsker flere ugentlige timer

7

5

6

4

8

6

Beskæftigelsesstatus

 

 

 

 

 

 

Lønmodtagere

7

5

7

4

8

6

Selvstændige

4

2

3

2

51

41

Normale ugentlige arbejdstimer

 

 

 

 

 

 

1-29

20

15

20

15

20

15

30-39

5

3

5

3

5

4

40+

3

1

3

1

21

..

1 Tallene er usikre og skal tages med forbehold.

Nyt fra Danmarks Statistik

5. marts 2015 - Nr. 109

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. juni 2015

Kontakt

Kilder og metode

Arbejdskraftundersøgelsen er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Undersøgelsen er det danske bidrag til den europæiske Labour Force Survey, som baseres på ensartede principper i alle europæiske lande. Der er siden 2010 blevet spurgt ind til sort arbejde i Arbejdskraftundersøgelsen én gang årligt. Metoden til at afgrænse sort arbejde er i overensstemmelse med Nationalregnskabets metode.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Tilknytning til arbejdsmarkedet