Gå til sidens indhold

GYM_FAG

Langt navn

Gymnasiefag

Generel Beskrivelse

Fag i gymnasiet, hf, hhx og htx fx. dansk, matematik, fysik. GYM_FAG er uoplyst fra og med bevisaar 2010.

Detaljeret beskrivelse

Kodesættet ændre sig for gymnasiet og hf i skoleåret 2008/2009 og for hhx og htx i skoleåret 2007/2008. Før skoleåret 2008/2009 blev fagene i gymnasiet og hf indberettet på de 5-cifrede GIA-fagkoder. Fra og med skoleåret 2008/2009 benyttes de 4-cifrede UVM fagkoder.

Værdisæt

D400600.TXT_GYM_FAG - Gymnasiefag
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
G0001 Science
G0002 Mediefag
G0004 Fysik-kemi
G0006 Naturfag
G0007 Naturfag
G0008 Verdenslitteratur
G0009 Andet
G0010 Andet
G0011 Andet
G0014 Andet
G0015 Andet
G0017 Andet
G0018 Andet
G0019 Andet
G0020 Andet
G0021 Andet
G0022 Andet
G0024 Teknikfag
G0026 Kultur/historie
G0028 Teater
G0029 Multimedier
G0030 Projektfag
G0031 Projektfag
G0033 Projektfag
G0034 Projektfag
01226 Fysik-kemi
01460 Naturfag
01560 Fysik-kemi
03115 Dansk
03116 Engelsk
03162 Fysik
03168 Engelsk
03314 Matematik
03324 Dansk
03641 Erhvervsøkonomi
04800 Biologi
04801 Dansk
04802 Design
04803 Engelsk
04804 Fysik
04805 Informationsteknologi
04806 Kemi
04807 Kommunikation/it
04808 Matematik
04809 Samfundsfag
04810 Teknikfag
04811 Teknikfag
04812 Teknikfag
04813 Teknologi
04814 Teknologihistorie
04815 Studieområdetdel1
04818 Opgaven i dansk og/eller samtidshistorie
04819 Studieretningsprojekt
04821 Afsætning
04822 Dansk
04823 Engelsk
04824 Erhvervsret
04825 Franskbegyndersprog
04826 Franskfortsættersprog
04827 Internationaløkonomi
04828 It
04829 Matematik
04830 Samfundsfag
04831 Samtidshistorie
04832 Spansk
04833 Tysk begyndersprog
04834 Tysk
04835 Virksomhedsøkonomi
04841 Studieretningsprojekt
04842 Almensprogforståelse
04843 Almenstudieforberedelse
04844 Billedkunst
04845 Biologi
04846 Dansk
04847 Dramatik
04848 Engelsk
04849 Franskbegyndersprog
04850 Franskfortsættersprog
04851 Fysik
04852 Græsk
04853 Historie
04854 Idræt
04855 Italiensk
04856 Kemi
04857 Latin
04858 Matematik
04859 Mediefag
04860 Musik
04861 Naturgeografi
04862 Naturvidenskabeligtgrundforløb
04863 Oldtidskundskab
04864 Religion
04865 Russisk
04866 Samfundsfag
04867 Spansk
04868 Tyskbegyndersprog
04869 Tyskfortsættersprog
04870 Eksamensprojekt
04872 Størreskriftligopgave
04875 Billedkunst
04876 Dans
04877 Dansk
04878 Design
04879 Dramatik
04880 Engelsk
04881 Idræt
04882 Kultur-ogsamfundsfaggruppe
04883 Matematik
04884 Mediefag
04885 Musik
04886 Naturvidenskabeligfaggruppe
04887 Arabisk
04888 Astronomi
04889 Dans
04890 Datalogi
04891 Erhvervsøkonomi
04892 Filosofi
04893 Filosofiogteknologi
04894 Finansiering
04895 Fransk
04896 Græsk
04897 Idræt
04898 Informationsteknologi
04899 Innovation
04900 Internationalteknologiogkultur
04901 Italiensk
04902 Japansk
04903 Kinesisk
04904 Kulturforståelse
04905 Latin
04906 Markedskommunikation
04907 Materialeteknologi
04908 Multimedie
04909 Organisation
04910 Programmering
04911 Psykologi
04912 Religion
04913 Retorik
04914 Russisk
04915 Spansk
04916 Statikogstyrkelære
04917 Statistik
04918 Teknikfag
04919 Tyrkisk
04920 Tysk
04923 Historie
04927 Biologi
04928 Engelsk
04929 Geografi
04930 Historie
04931 Kemi
04932 Matematik
04933 Religion
04934 Samfundsfag
04936 Studieområdetdel2
04937 Studieretningsprojekt
04939 Studieområde-erhvervscase
04940 Studieområde-detinternationaleo
04941 Idehistorie
04942 Dansk IT
04943 Engelsk IT
04951 Billedkunst
05000 Engelsk
05001 Spansk
05003 Fransk
05004 Matematik
05005 Engelsk
05006 Italiensk
05007 Billedkunst
05008 Engelsk
05009 Fransk
05010 Samfundsfag
05011 Dansk
05012 Italiensk
05013 Biologi
05014 Matematik
05015 Spansk
05016 Fransk
05018 Tysk
05019 Fransk
05020 Italiensk
05021 Fransk
05022 Oldtidskundskab
05023 Fransk
05024 Kemi
05025 Russisk
05026 Fysik
05028 Kemi
05029 Italiensk
05030 Fysik
05031 Fransk
05033 Spansk
05034 Samfundsfag
05035 Tysk
05036 Dansk
05037 Engelsk
05038 Samfundsfag
05039 Engelsk
05040 Samfundsfag
05041 Spansk
05042 Engelsk
05043 Spansk
05044 Tysk
05045 Historie
05047 Italiensk
05048 Samfundsfag
05049 Fransk
05050 Spansk
05051 Billedkunst
05052 Idræt
05056 Fransk
05058 Engelsk
05059 Oldtidskundskab
05060 Matematik
05061 Engelsk
05062 Spansk
05063 Fransk
05064 Dansk
05065 Latin
05066 Engelsk
05067 Billedkunst
05068 Erhvervsøkonomi
05069 Dansk
05070 Engelsk
05071 Tysk
05072 Tysk
05073 Datalogi
05074 Religion
05075 Engelsk
05076 Matematik
05077 Naturfag
05079 Oldtidskundskab
05080 Biologi
05081 Matematik
05082 Samfundsfag
05083 Fysik
05084 Multimedier
05085 Dansk
05086 Tysk
05087 Italiensk
05088 Samfundsfag
05090 Russisk
05091 Spansk
05092 Italiensk
05093 Græsk
05094 Historie
05095 Geografi
05096 Geografi
05097 Matematik
05098 Religion
05099 Latin
05100 Fysik
05101 Filosofi
05102 Multimedier
05103 Fransk
05104 Fransk
05105 Spansk
05106 Kemi
05107 Kemi
05108 Matematik
05109 Matematik
05110 Psykologi
05111 Samfundsfag
05112 Geografi
05113 Biologi
05115 Matematik
05116 Idræt
05118 Engelsk
05119 Engelsk
05120 Russisk
05121 Italiensk
05122 Fysik
05123 Matematik
05125 Musik
05133 Dansk
05134 Historie
05169 Engelsk
05170 Engelsk
05171 Engelsk
05172 Fransk
05173 Spansk
05174 Spansk
05175 Italiensk
05176 Fysik
05177 Fysik
05178 Matematik
05180 Matematik
05184 Andet
05191 Andet
05198 Andet
05199 Engelsk
05200 Kemi
05201 Fysik
05202 Fysik
05203 Billedkunst
05483 Naturfag
05738 Engelsk løft fra C->B
05743 Bioteknologi
05972 Dansk
06019 Innovation
06043 Dansk
06044 Matematik
06045 Samfundsfag
06046 Afsætning
06047 International økonomi
06048 Virksomhedsøkonomi
06090 Teknikfag, proces, levnedsmiddel og sundhed
06444 Finansiering
06460 Kinesisk
06664 Design
06958 Virksomhedsøkonomi
07000 Afsætning
07001 Matematik
07002 Fysik
07003 Matematik
07004 Biologi
07005 Fysik
07006 Matematik
07007 Samfundsfag
07008 Teknikfag, byggeri og energi
07009 Teknikfag, byggeri og energi
07011 Teknikfag, design og produktion
07012 Teknikfag, design og produktion
07013 Teknikfag, design og produktion
07014 Teknikfag, design og produktion
07015 Teknikfag, proces, levnedsmiddel og sundhed
07016 Teknikfag, proces, levnedsmiddel og sundhed
07017 Teknikfag, proces, levnedsmiddel og sundhed
07018 Teknikfag, proces, levnedsmiddel og sundhed
07019 Teknikfag, proces, levnedsmiddel og sundhed
07020 Matematik
07159 Teknikfag, design og produktion
08146 Informationsteknologi
09458 Musik- og lydproduktion
15023 Andet
15024 Tysk
15034 Fransk
15054 TeknikfagDesignogproduktion
15055 Virksomhedsinformation
15064 TeknikfagServiceogkommunikation
15074 TeknikfagNaturogjordbrug
15084 Samfundsfag
15094 Statistik
15095 Statistik
15104 Erhvervspsykologi
15109 Idræt
15114 Programmering
15115 Dansk
15119 Billedkunst
15124 TeknikfagByggeriogenergi
15129 Datalogi
15134 TeknikfagProcesoglevnedsmiddel
15139 Samfundsfag
15141 Matematik
15142 Matematik
15149 Erhvervsøkonomi
15151 Matematik
15154 Virksomhedsøkonomi
15159 Design
15162 Fysik
15169 Musik
15175 Erhvervsøkonomi
15177 Afsætning
15179 Informationsteknologi
15189 Religion
15192 Kemi
15199 Oldtidskundskab
15204 Teknikfagafsluttendeprojekt
15219 Geografi
15229 Biologigymnasialefag
15241 Andet
15265 Engelsk
15269 Mediefag
15293 Internationaløkonomi
15294 Samtidshistorie
15295 Erhvervsret
15296 EU og internationalt økonomisk samarbejde
15298 Idehistorie
15301 Dansk
15303 Mediefag
15304 Psykologi
15305 Miljø
15306 Italiensk
15311 Engelsk
15314 Matematik
15320 Tysk,niveau
15321 Tysk
15324 Dansk
15329 Fysik-KemiHF-fag
15330 Tysk,niveau
15331 Fransk
15334 Engelsk
15339 Psykologi
15341 Spansk
15344 Tysk
15349 Psykologi
15354 Fransk
15359 DramatikHF-fag
15369 Astronomi
15421 Samtidshistoriemedkultur
15441 Matematik
15451 Størreskriftligopgave
15492 Erhvervsøkonomi
15502 Arbejdsmiljø
15504 Idræt
15512 Materialeteknologi
15513 Innovation
15514 Multimedie
15515 Markedskommunikation
15516 Finansiering
15517 Mediefag
15522 Statikogstyrkelære
15532 Kvalitetsstyring
15552 Nationaløkonomi
15562 Teknologihistorie
15565 Spansk
15572 Internationalteknologiogkultur
15579 Filosofi
15602 Biologi
15641 Erhvervsøkonomi
15642 Design
15643 Erhvervsøkonomi
15661 Afsætning
15681 Informationsteknologi
15691 Internationaløkonomi
15701 Samtidshistorie
15711 Erhvervsret
15715 Italiensk
15721 Kulturforståelse
15741 Idehistorie
15751 Mediefag
15761 Psykologi
15771 EU og internationalt økonomisk samarbejde
15791 Andet
15821 Andet
15830 Russisk
15831 Andet
15841 Virksomhedsinformation
15851 Multimedie
15880 Astrofysik
15890 Erhvervscase
15972 Teknologi
23004 Dansk
23014 Informationsteknologi
23016 Andet
4800 Biologi
4802 Design
4835 Virksomhedsøkonomi
4843 Almenstudieforberedelse
4844 Billedkunst
4845 Biologi
4846 Dansk
4847 Dramatik
4848 Engelsk
4849 Franskbegyndersprog
4850 Franskfortsættersprog
4851 Fysik
4852 Græsk
4853 Historie
4854 Idræt
4855 Italiensk
4856 Kemi
4857 Latin
4858 Matematik
4859 Mediefag
4860 Musik
4861 Naturgeografi
4863 Oldtidskundskab
4864 Religion
4865 Russisk
4866 Samfundsfag
4867 Spansk
4868 Tyskbegyndersprog
4869 Tyskfortsættersprog
4870 Eksamensprojekt
4872 Størreskriftligopgave
4875 Billedkunst
4876 Dans
4877 Dansk
4878 Design
4879 Dramatik
4880 Engelsk
4882 Kultur-ogsamfundsfaggruppe
4883 Matematik
4884 Mediefag
4885 Musik
4886 Naturvidenskabeligfaggruppe
4887 Arabisk
4888 Astronomi
4890 Datalogi
4891 Erhvervsøkonomi
4892 Filosofi
4895 Franskbegyndersprog
4897 Idræt
4901 Italiensk
4903 Kinesisk
4905 Latin
4908 Multimedie
4909 Organisation
4911 Psykologi
4912 Religion
4913 Retorik
4915 Spansk
4919 Tyrkisk
4920 Tysk
4927 Biologi
4929 Geografi
4930 Historie
4931 Kemi
4932 Matematik
4933 Religion
4934 Samfundsfag
5ACC0 Japansk hf enkeltfag
5AVYZ Japansk B, VFB
5AXYZ Japansk A, VFB
5A130 Japansk gym.
5A630 Japansk gym.
5A634 Japansk
5BLK0 Grønlandsk GU niveau B
5DBC1 Arabisk hf enkeltfag (forsøg)
5DB81 Arabisk hf (forsøg)
5DVYZ Arabisk B, VFB
5ECC1 Tyrkisk hf enkeltfag (forsøg)
5EVYZ Tyrkisk B, VFB
5000 Engelsk
50012 Idræt
5003 Fransk
50030 Studievejledn.
50034 Samfundsfag
5004 Matematik
50043 Kulturforståelse
5005 Engelsk
5007 Billedkunst
5008 Engelsk
5010 Samfundsfag
5011 Dansk
50129 Idræt, håndbold
5013 Biologi
5018 Tyskfortsættersprog
5021 Fransk
5028 Kemi
5030 Fysik
5031 Fransk
5034 Samfundsfag
5037 Engelsk
5038 Samfundsfag
5042 Engelsk
5045 Historie
5051 Billedkunst
5059 Oldtidskundskab
5060 Matematik
5064 Dansk
5066 Engelsk
5067 Billedkunst
5069 Dansk
5070 Engelsk
5071 Tysk
5072 Tysk
5074 Religion
5082 Samfundsfag
5085 Dansk
50906 Markedskommunikation
5094 Historie
5096 Geografi
51BC1 Religion hf enkeltfag (forsøg)
51UTZ Religion C, HFE
51UZZ Religion C, STX
51VYZ Religion B, VFB
51WYZ Religion B, VFB
510F0 Religion
51030 Religion gym.
51070 Religion stud.kursus
5110 Psykologi
5111 Samfundsfag
5118 Engelsk
51337 Kristendom gym.
5178 Matematik
518C0 Religion hf enkeltfag
518C4 Religion
5180 Matematik
5188H Religion hf - forsøg med mundtlig eksamen
51880 Religion hf
51881 Religion hf + årskarakter (forsøg)
51884 Religion
52XUZ Dansk A, GSK
52XXZ Dansk A, HF
52XZZ Dansk A, STX
520F0 Dansk enkeltfag gym.niv.
5203 Billedkunst
5203H Dansk gym. - forsøg mdt. indiv. forberedelse
5203I Dansk gym. - forsøg med skriftlig eksamen
52030 Dansk gym.
52034 Dansk
52070 Dansk stud.kursus
52074 Dansk
528C0 Dansk hf enkeltfag
528C4 Dansk
528C7 Dansk hf enkeltfag særlig tilrettelæg.
5288A Dansk hf hf-forsøg efter 2 år
5288I Dansk hf - forsøg med skriftlig eksamen
52880 Dansk hf
52881 Dansk hf + årskarakter (forsøg)
52884 Dansk
53BCD Engelsk hf enkeltfag GSK
53BC0 Engelsk hf enkeltfag
53BC5 Engelsk hf enkeltfag incl. obl/ff
53B80 Engelsk hf
53B81 Engelsk hf incl. obl/ff + årskarakter (forsøg)
53B84 Engelsk
53B85 Engelsk hf incl. obl/ff
53UTZ Engelsk C, HFE
53VXZ Engelsk B, HF
53VZZ Engelsk B, STX
53WXZ Engelsk B, HF
53XZZ Engelsk A, STX
53ZZZ Engelsk A, STX
530D0 Engelsk enkeltfag spr. gym.niv.
530E0 Engelsk enkeltfag mat. gym.niv.
53010 Engelsk gym. spr.
53020 Engelsk gym. mat.
53050 Engelsk stud.kursus spr.
53060 Engelsk stud.kursus mat.
53202 Retorik
53269 Mediefag
535DD Engelsk enkeltfag spr. gym.niv. GSK
535D0 Engelsk enkeltfag spr. gym.niv.
535D5 Engelsk enkeltfag spr. gym.niv. incl. obl/f
535D6 Engelsk enkeltfag spr. gym.niv. ét årig tilrettelæ
535E0 Engelsk enkeltfag mat. gym.niv.
5351I Engelsk gym. spr. - forsøg med skriftlig eksamen
53510 Engelsk gym. spr.
53514 Engelsk
5352I Engelsk gym. mat. - forsøg med skriftlig eksamen
53520 Engelsk gym. mat.
53524 Engelsk
53550 Engelsk stud.kursus spr.
53554 Engelsk
53555 Engelsk stud.kursus spr. incl. obl/ff
53556 Engelsk stud.kursus spr. ét årig tilrettelæg. HN
53560 Engelsk stud.kursus mat.
53564 Engelsk
53565 Engelsk stud.kursus mat. incl. obl/ff
5359I Engelsk hf spr. gym.niv. - forsøg med skriftlig ek
53590 Engelsk hf spr. gym.niv.
53591 Engelsk hf spr. gym.niv. (forsøg/årskarakter)
53594 Engelsk
53595 Engelsk hf spr. gym.niv. incl. obl/ff
53596 Engelsk hf spr. gym.niv. ét årig tilrettelæg. HN
538C0 Engelsk hf enkeltfag
53880 Engelsk hf
53881 Engelsk hf (forsøg/årskarakter)
54AC0 Tysk fortsættersprog hf enkeltfag
54A8H Tysk fortsættersprog hf - forsøg med mundtlig eks.
54A80 Tysk fortsættersprog hf
54A81 Tysk fortsættersprog hf + årskarakter (forsøg)
54CC0 Tysk begyndersprog hf enkeltfag
54C80 Tysk begyndersprog hf
54C81 Tysk begyndersprog hf + årskar. (forsøg)
54DC0 Tysk fortsættersprog hf enkeltfag
54DC5 Tysk fortsættersprog hf enkeltfag incl. obl/ff
54D8H Tysk fortsættersprog hf - forsøg med mundtlig eks.
54D80 Tysk fortsættersprog hf
54D81 Tysk fortsættersprog hf + årskar. (forsøg)
54D84 Tysk
54D85 Tysk fortsættersprog hf incl. obl/ff
54UYY Tysk fors C, VFB
54VYX Tysk beg. B, VFB
54VZY Tysk forts B, STX
54WZY Tysk forts B, STX
54XZX Tysk beg. A, STX
54XZY Tysk forts. A, STX
54ZZY Tysk forts A, STX
541F0 Tysk begyndersprog enkeltfag gym.niv.
54130 Tysk begyndersprog gym.
54137 Tysk begyndersprog gym. særlig tilrettelæg.
54170 Tysk begyndersprog stud.kursus
5423H Tysk fortsættersprog gym. - forsøg med mundtlig ek
54230 Tysk fortsættersprog gym.
54237 Tysk fortsættersprog gym. særlig tilrettelæg.
54270 Tysk fortsættersprog stud.kursus
5463H Tysk begyndersprog gym. - forsøg med mundtlig eks.
54630 Tysk begyndersprog gym.
54634 Tysk
54670 Tysk begyndersprog stud.kursus
54676 Tysk begyndersprog stud.kursus ét årig tilrettelæg
547BH Tysk fortsættersprog hf gym.niv. - forsøg med m.e.
547B0 Tysk fortsættersprog hf gym.niv.
547B4 Tysk
547B6 Tysk fortsættersprog hf gym.niv. ét årig tilrettel
547F0 Tysk fortsættersprog enkeltfag gym.niv.
547F6 Tysk fortsættersprog enkeltfag gym.niv. ét årig ti
5473H Tysk fortsættersprog gym. - forsøg med mundtlig ek
54730 Tysk fortsættersprog gym.
54734 Tysk
54735 Tysk fortsættersprog gym. incl. obl/ff
54770 Tysk fortsættersprog stud.kursus
54774 Tysk
54775 Tysk fortsættersprog stud.kursus incl. obl/ff
54776 Tysk fortsættersprog stud.kursus ét årig tilrettel
55AC0 Fransk fortsættersprog hf enkeltfag
55A8H Fransk fortsættersprog hf
55A80 Fransk fortsættersprog hf
55CC0 Fransk begyndersprog hf enkeltfag
55C8H Fransk begyndersprog hf
55C80 Fransk begyndersprog hf
55C81 Fransk begyndersprog hf + årskar. (forsøg)
55C84 Fransk
55DC0 Fransk fortsættersprog hf enkeltfag
55DC5 Fransk fortsættersprog hf enkeltfag incl. obl/ff
55D8I Fransk fortsættersprog hf - forsøg med skriftlig e
55D80 Fransk fortsættersprog hf
55D84 Fransk
55UYY Fransk fors. C, VFB
55VYX Fransk beg. B, VFB
55VZY Fransk fors. B, STX
55XZX Fransk beg. A, STX
55XZY Fransk fors. A, STX
55ZZY Fransk fors. A, STX
551FD Fransk begyndersprog enkeltfag gym.niv. GSK
551F0 Fransk begyndersprog enkeltfag gym.niv.
55112 Idræt
5513H Fransk begyndersprog gym. - forsøg med mundtlig ek
55130 Fransk begyndersprog gym.
55137 Fransk begyndersprog gym. særlig tilrettelæg.
55170 Fransk begyndersprog stud.kursus
5523H Fransk fortsættersprog gym.
55230 Fransk fortsættersprog gym.
55237 Fransk fortsættersprog gym. særlig tilrettelæg.
55270 Fransk fortsættersprog stud.kursus
555CI Fransk begyndersprog - forsøg med skriftlig eks.
55565 Spansk
556BH Fransk begyndersprog hf gym.niv. - forsøg med mdt.
556B0 Fransk begyndersprog hf gym.niv.
556B6 Fransk begyndersprog hf gym.niv. ét årig tilrettel
556F0 Fransk begyndersprog enkeltfag gym.niv.
556F6 Fransk begyndersprog enkeltfag gym.niv. ét årig ti
5563H Fransk begyndersprog gym. - forsøg med mdtl. eks.
55630 Fransk begyndersprog gym.
55634 Fransk
55635 Fransk begyndersprog gym. incl. obl/ff
55670 Fransk begyndersprog stud.kursus
55674 Fransk
55675 Fransk begyndersprog stud.kursus incl. obl/ff
55676 Fransk begyndersprog stud.kursus ét årig tilrettel
557BH Fransk fortsættersprog hf gym.niv. - forsøg med m.
557B0 Fransk fortsættersprog hf gym.niv.
557B4 Fransk
557F0 Fransk fortsættersprog enkeltfag gym.niv.
557F6 Fransk fortsættersprog enkeltfag gym.niv. ét årig
5573H Fransk fortsættersprog gym. - forsøg med mdtl. ek.
55730 Fransk fortsættersprog gym.
55734 Fransk
55770 Fransk fortsættersprog stud.kursus
55774 Fransk
55775 Fransk fortsættersprog stud.kursus incl. obl/ff
55776 Fransk fortsættersprog stud.kursus ét årig tilrett
56CC0 Russisk hf enkeltfag
56C80 Russisk hf
56VYZ Russisk B, VFB
56XZZ Russisk A, STX
5613H Russisk gym.
56130 Russisk gym.
56137 Russisk gym. særlig tilrettelæg.
56170 Russisk stud.kursus
56531 Russisk
566B0 Russisk hf gym.niv.
566B5 Russisk hf gym.niv. incl. obl/ff
566B6 Russisk hf gym.niv. ét årig tilrettelæg. HN
566F6 Russisk enkeltfag gym.niv. ét årig tilrettelæg. HN
5663H Russisk gym. - forsøg med mundtlig eksamen
56630 Russisk gym.
56634 Russisk
56670 Russisk stud.kursus
56676 Russisk stud.kursus ét årig tilrettelæg. HN
56770 Russisk
57CC0 Spansk hf enkeltfag
57CC4 Spansk
57C8H Spansk hf - forsøg med mundtlig eksamen
57C80 Spansk hf
57C81 Spansk hf + årskar. (forsøg)
57C84 Spansk
57VYZ Spansk B, VFB
57XZZ Spansk A. STX
57ZZZ Spansk A, STX
571F0 Spansk enkeltfag gym.niv.
5713H Spansk gym. - forsøg med mundtlig eksamen
57130 Spansk gym.
57137 Spansk gym. særlig tilrettelæg.
57170 Spansk stud.kursus
576BH Spansk hf gym.niv. - forsøg med mundtlig eksamen
576B0 Spansk hf gym.niv.
576B1 Spansk hf gym.niv. (forsøg)
576B4 Spansk
576B5 Spansk hf gym.niv. incl. obl/ff
576B6 Spansk hf gym.niv. ét årig tilrettelæg. HN
576FH Spansk enkeltfag gym.niv. forsøg med mundtlig eks.
576F1 Spansk enkeltfag gym.niv. (forsøg)
576F6 Spansk enkeltfag gym.niv. ét årig tilrettelæg. HN
5763H Spansk gym. - forsøg med mundtlig eksamen
5763I Spansk gym. - forsøg med skriftlig eksamen
57630 Spansk gym.
57634 Spansk
57670 Spansk stud.kursus
57674 Spansk
57675 Spansk stud.kursus incl. obl/ff
57676 Spansk stud.kursus ét årig tilrettelæg. HN
57916 Idræt
58CC0 Italiensk hf enkeltfag
58C8H Italiensk hf - forsøg med mundtlig eksamen
58C80 Italiensk hf
58C84 Italiensk
58VYZ Italiensk B, VFB
58XZZ Italiensk A, STX
5813H Italiensk gym. - forsøg med mundtlig eksamen
58130 Italiensk gym.
58137 Italiensk gym. særlig tilrettelæg.
58170 Italiensk stud.kursus
58508 Andet
586B0 Italiensk hf gym.niv.
586F6 Italiensk enkeltfag gym.niv. ét årig tilrettelæg.
5863H Italiensk gym. - forsøg med mundtlig eksamen
5863I Italiensk gym. - forsøg med skriftlig eksamen
58630 Italiensk gym.
58634 Italiensk
58670 Italiensk stud.kursus
58674 Italiensk
58676 Italiensk stud.kursus ét årig tilrettelæg. HN
59BC0 Latin hf enkeltfag
59B80 Latin hf
59B84 Latin
59UYZ Latin C, VFB
59XZZ Latin A, STX
590F0 Latin enkeltfag gym.niv.
5901H Latin gym. spr. - forsøg med mundtlig eksamen
59010 Latin gym. spr.
59050 Latin stud.kursus spr.
59310 Latin gym. spr.
59320 Latin gym. mat.
59350 Latin stud.kursus spr.
59355 Latin stud.kursus spr. incl. obl/ff
59360 Latin stud.kursus mat.
59510 Latin gym. spr.
59514 Latin
59550 Latin stud.kursus spr.
59554 Latin
6A031 Science gym. (forsøg)
6BUZZ NaturGeografi C, STX
6BVZZ NaturGeografi B, STX
6BWZZ NaturGeografi C-B, STX
6DTXZ Naturvidenskabelig faggruppe, HF2
6D881 Naturvidenskabelig faggruppe hf (forsøg)
6ETXZ Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe, HF2
6FUYZ Kulturforståelse C, VFB
6GUYZ Innovation C, VFB
6HUYZ Int. tek. kult.
60XZZ Græsk A, STX
60003 Billedkunst
60219 Geografi
60330 Græsk gym.
60510 Græsk gym. spr.
60514 Græsk
60550 Græsk stud.kursus spr.
60554 Græsk
61BC0 Oldtidskundskab hf enkeltfag
61B80 Oldtidskundskab hf
61B84 Oldtidskundskab
61UZZ Oldtidskundskab C, STX
6103H Oldtidskundskab gym. - forsøg med mundtlig eksamen
61030 Oldtidskundskab gym.
61070 Oldtidskundskab stud.kursus
62VTZ Historie B, HFE
62XZZ Historie A, STX
620F0 Historie enkeltfag gym.niv.
6203H Historie gym. - forsøg med mundtlig eksamen
62030 Historie gym.
62034 Historie
62037 Historie gym. særlig tilrettelæg.
62070 Historie stud.kursus
62074 Historie
628C0 Historie hf enkeltfag
628C4 Historie
6288G Historie B+saC= A-niveau (forsøg)
62880 Historie hf
62881 Historie hf + årskarakter (forsøg)
62884 Historie
63BC0 Samfundsfag hf enkeltfag
63BC5 Samfundsfag hf enkeltfag incl. obl/ff SAFT
63B8H Samfundsfag hf - forsøg med mundtlig eksamen
63B80 Samfundsfag hf
63B81 Samfundsfag hf incl. obl/ff + årskar.(forsøg)
63B84 Samfundsfag
63B85 Samfundsfag hf incl. obl/ff SAFT
63UTZ Samfundsfag C, HFE
63UZZ Samfundsfag C, STX
63VZZ Samfundsfag B, STX
63WZZ Samfundsfag B, STX
63XZZ Samfundsfag A, STX
63YZZ Samfundsfag A, STX
63ZZZ Samfundsfag A, STX
6333H Samfundsfag gym. - forsøg med mundtlig eksamen
63330 Samfundsfag gym.
63370 Samfundsfag stud.kursus
635B0 Samfundsfag hf gym.niv.
635B4 Samfundsfag
635B6 Samfundsfag hf gym.niv. ét årig tilrettelæg. HN
6353H Samfundsfag gym. - forsøg med mundtlig eksamen
6353I Samfundsfag gym. - forsøg med skriftlig eksamen
63530 Samfundsfag gym.
63534 Samfundsfag
63570 Samfundsfag stud.kursus
63574 Samfundsfag
63576 Samfundsfag stud.kursus ét årig tilrettelæg. HN
638C0 Samfundsfag hf enkeltfag
6388H Samfundsfag hf - forsøg med mundtlig eksamen
63880 Samfundsfag hf
63881 Samfundsfag hf + årskarakter (forsøg)
64BC0 Geografi hf enkeltfag
64B80 Geografi hf
64B81 Geografi hf + årskar. (forsøg)
64B84 Geografi
64B85 Geografi hf incl. obl/ff
64UTZ Geografi C, HFE
6403F Geografi gym. forsøg med fagbilag
6403H Geografi gym. - forsøg med mundtlig eksamen
64030 Geografi gym.
64070 Geografi stud.kursus
6433H Geografi gym. - forsøg med mundtlig eksamen
64330 Geografi gym.
64370 Geografi stud.kursus
64375 Geografi stud.kursus incl. obl/ff
648C0 Geografi hf enkeltfag
6488F Geografi hf forsøg med fagbilag
6488H Geografi hf - forsøg med mundtlig eksamen
64880 Geografi hf
64881 Geografi hf + årskarakter (forsøg)
64885 Geografi hf incl. obl/ff + årskar (forsøg)
65BC0 Biologi hf enkeltfag
65BC5 Biologi hf enkeltfag incl. obl/ff
65B80 Biologi hf
65B81 Biologi hf incl. obl/ff + årskarakter (forsøg)
65B84 Biologi
65B85 Biologi hf incl. obl/ff
65UTZ Biologi C, HFE
65UZZ Biologi C, STX
65VZZ Biologi B, STX
65WZZ Biologi B, STX
65XZZ Biologi A, STX
65YZZ Biologi A, STX
65ZZZ Biologi A, STX
650F0 Biologi enkeltfag gym.niv.
65019 Idræt (USA)
65027 Informationsteknologi (USA)
6503F Biologi gym. forsøg med fagbilag
65030 Biologi gym.
65034 International (USA)
65070 Biologi stud.kursus
65330 Biologi gym.
65370 Biologi stud.kursus
65375 Biologi stud.kursus incl. obl/ff
655B0 Biologi hf gym.niv.
655B5 Biologi hf gym.niv. incl. obl/ff
655B6 Biologi hf gym.niv. ét årig tilrettelæg. HN
65530 Biologi gym.
65534 Biologi
65570 Biologi stud.kursus
65574 Biologi
65575 Biologi stud.kursus incl. obl/ff
65576 Biologi stud.kursus ét årig tilrettelæg. HN
658C0 Biologi hf enkeltfag
65880 Biologi hf
65881 Biologi hf + årskarakter (forsøg)
66BCD Kemi hf enkeltfag GSK
66BC0 Kemi hf enkeltfag
66BC4 Kemi
66B8G Kemi hf - forsøg med mundtlig eksamen
66B80 Kemi hf
66B81 Kemi hf + årskar. (forsøg)
66B84 Kemi
66UTZ Kemi C, HFE
66UZZ Kemi C, STX
66VZZ Kemi B, STX
66WZZ Kemi B, STX
66XZZ Kemi A, STX
66YZZ Kemi A, STX
66ZZZ Kemi A, STX
660ED Kemi (na/fk til C)enkeltfag mat.gym.niv. GSK
660FD Kemi enkeltfag gym.niv. GSK
660F0 Kemi enkeltfag gym.niv.
66011 Kemi gym. spr. (forsøg)
6602H Kemi gym. mat. - forsøg med mundtlig eksamen
66020 Kemi gym. mat.
66060 Kemi stud.kursus mat.
663ED Kemi
663E0 Kemi enkeltfag mat. gym.niv.
663E5 Kemi enkeltfag mat. gym.niv. incl. obl/ff
66310 Kemi gym. spr.
6632H Kemi gym. mat. - forsøg med mundtlig eksamen
66320 Kemi gym. mat.
66325 Kemi gym. mat. 1. og 2.g nat.vid.klasser
66350 Kemi stud.kursus spr.
66360 Kemi stud.kursus mat.
66365 Kemi stud.kursus mat. incl. obl/ff
6652G Kemi gym. mat. - forsøg med mundtlig eksamen
6652H Kemi gym. mat. - forsøg med mundtlig eksamen
6652I Kemi gym. mat. - forsøg med skriftlig eksamen
66520 Kemi gym. mat.
66524 Kemi
66525 Kemi gym. mat. incl. obl/ff (nat.vid.klasser)
66526 Kemi gym. mat. ét årigt HN (nat.vid.klasser)
66560 Kemi stud.kursus mat.
66564 Kemi
66576 Kemi stud.kursus ét årig tilrettelæg. HN
67BCD Fysik hf enkeltfag GSK
67BC0 Fysik hf enkeltfag
67B8H Fysik hf - forsøg med mundtlig eksamen
67B80 Fysik hf
67B81 Fysik hf + årskar. (forsøg)
67B84 Fysik
67UZZ Fysik C, STX
67VZZ Fysik B, STX
67WZZ Fysik B, STX
67XZZ Fysik A, STX
67YZZ Fysik A, STX
67ZZZ Fysik A, STX
670F0 Fysik enkeltfag gym.niv.
67001 Fysik (forsøg)
67007 Fysik særlig tilrettelæg.
6702F Fysik gym. mat. forsøg med fagbilag
6702H Fysik gym. mat. - forsøg med mundtlig eksamen
67020 Fysik gym. mat.
67021 Fysik gym. mat. (forsøg)
67029 Fysik gym. mat. 2.g obligatorisk niveau
67060 Fysik stud.kursus mat.
67310 Fysik gym. spr.
67325 Fysik 1. og 2.g (nat.vid.klasser)
67350 Fysik stud.kursus spr.
675A0 Fysik hf mat. gym.niv.
6752F Fysik gym. mat. forsøg med fagbilag
6752H Fysik gym. mat. - forsøg med mundtlig eksamen
67520 Fysik gym. mat.
67521 Fysik gym. mat. ikke bekendtgør.
67524 Fysik
67525 Fysik gym. mat. HN (nat.vid.klasser)
67560 Fysik stud.kursus mat.
67564 Fysik
68BCD Matematik hf enkeltfag GSK
68BC0 Matematik hf enkeltfag
68B80 Matematik hf
68B81 Matematik hf + årskar. (forsøg)
68B84 Matematik
68B85 Matematik hf incl. obl/ff
68UXZ Matematik C, HF
68UZZ Matematik C, STX
68VTZ Matematik B, HFE
68VZZ Matematik B, STX
68WTZ Matematik B, HFE
68WZZ Matematik B, STX
68XZZ Matematik A, STX
68YZZ Matematik A, STX
68ZZZ Matematik A, STX
680A0 Matematik hf mat. gym.niv.
680A7 Matematik hf mat. gym.niv. særlig tilrettelæg.
680ED Matematik
68001 Matematik (forsøg)
68009 Matematik 2. år (forsøg)
68011 Matematik gym. spr. (forsøg)
6802F Matematik gym. mat. forsøg med fagbilag
68020 Matematik gym. mat.
68027 Matematik gym. mat. (ma i 1g)
68029 Matematik gym. mat. (ma i 2.g obl. niveau)
68060 Matematik stud.kursus mat.
68310 Matematik gym. spr.
68350 Matematik stud.kursus spr.
685A0 Matematik hf mat. gym.niv.
685A4 Matematik
685A5 Matematik hf mat. gym.niv. incl. obl/ff
685A6 Matematik hf mat. gym.niv. ét årig tilrettelæg. HN
685ED Matematik enkeltfag mat. gym.niv. GSK
685E6 Matematik enkeltfag mat. gym.niv. ét årig tilrette
6851F Matematik gym. spr. forsøg med fagbilag
68510 Matematik gym. spr.
68514 Matematik
68516 Matematik gym. spr. ét årig tilrettelæg. HN
68518 Matematik
68519 Matematik gym. spr. NY BKG.2-årigt B-niveau
6852F Matematik gym. mat. forsøg med fagbilag A3
6852I Matematik gym. mat. - forsøg med fagbilag A1
6852J Matematik gym. mat. - forsøg med skriftlig eksamen
6852Y Matematik gym. mat. forsøg med fagbilag
68520 Matematik gym. mat.
68524 Matematik
68525 Matematik gym. mat. incl. obl/ff (forsøg)
68528 Matematik gym. mat. (A 1-årigt)
68529 Matematik gym. mat. (A+ 2-årigt)
68550 Matematik stud.kursus spr.
68560 Matematik stud.kursus mat.
68564 Matematik
68565 Matematik stud.kursus mat. incl. obl/ff
68566 Matematik stud.kursus mat. ét årig tilrettelæg. HN
68568 Matematik stud.kursus mat.NY BKG.1-årigt
68569 Matematik stud.kursus mat.NY BKG.2-årigt forløb
688CB Matematik hf enkeltfag FORSØG: Mat.lærerforen.
688C0 Matematik hf enkeltfag
6888B Matematik hf FORSØG: Mat.lærerforeningen
6888D Matematik hf GSK
6888F Matematik hf forsøg med fagbilag
6888I Matematik hf - forsøg med skriftlig eksamen
6888J Matematik hf - Det gamle fagbilag med regneark
68880 Matematik hf
68881 Matematik
69BC0 Datalogi hf enkeltfag
69B80 Datalogi hf
69B81 Datalogi hf + årskar. (forsøg)
69B84 Datalogi
69UYZ Datalogi C, VFB
6933H Datalogi gym. - forsøg med mundtlig eksamen
69330 Datalogi gym.
69370 Datalogi stud.kursus
7BB81 Sundhed hf (forsøg)
7DBC1 Dans og Ballet hf enkeltfag (forsøg)
7DB81 Dans og Ballet hf (forsøg)
7DUXZ Dans C, HF2
7D3F1 Dans og Ballet enkeltfag gym.niv. (forsøg)
7D331 Dans og Ballet gym. (forsøg)
70BC0 Psykologi hf enkeltfag
70BC1 Psykologi hf enkeltfag (forsøg)
70BC4 Psykologi
70B8B Psykologi hf forsøg: B-niv., årskar.
70B80 Psykologi hf
70B81 Psykologi hf + årskarakter (forsøg)
70B84 Psykologi
70FC1 Psykologi hf enkeltfag ikke bekendtgør.
70UYZ Psykologi C, VFB
70VYZ Psykologi B, VFB
70WYZ Psykologi B, VFB
70012 Virksomhed
703F0 Psykologi enkeltfag gym.niv.
703F1 Psykologi enkeltfag gym.niv. (forsøg)
70330 Psykologi gym.
70370 Psykologi stud.kursus
70500 Astronomi
71BC0 Musik hf enkeltfag
71BC5 Musik hf enkeltfag incl. obl/ff
71B80 Musik hf
71B81 Musik hf + årskar. (forsøg)
71B84 Musik
71B85 Musik hf incl. obl/ff
71UXZ Musik C, HF
71UZZ Musik C, STX
71VZZ Musik B, STX
71WZZ Musik B, STX
71XZZ Musik A, STX
71YZZ Musik A, STX
71ZZZ Musik A, STX
7100A Musik frivillig underv.
7103G Musik gym. - forsøg m. årsprøve
71030 Musik gym.
713F0 Musik enkeltfag gym.niv.
71330 Musik gym.
71370 Musik stud.kursus
715B0 Musik hf gym.niv.
715B4 Musik
715B5 Musik hf gym.niv. incl. obl/ff
715F0 Musik enkeltfag gym.niv.
7153I Musik gym. - forsøg skriftligt
71530 Musik gym.
71534 Musik
71570 Musik stud.kursus
71576 Musik stud.kursus ét årig tilrettelæg. HN
718C0 Musik hf enkeltfag
71880 Musik hf
71881 Musik hf (forsøg/årskarakter)
72B81 Astronomi hf (forsøg)
72UYZ Astronomi C, VFB
72330 Astronomi gym.
72331 Astronomi gym. (forsøg)
72370 Astronomi stud.kursus
72689 Innovation
73BC0 Billedkunst hf enkeltfag
73BC4 Billedkunst
73BC5 Billedkunst hf enkeltfag incl. obl/ff
73B8H Billedkunst hf - forsøg med mundtlig
73B80 Billedkunst hf
73B81 Billedkunst hf + årskar. (forsøg)
73B84 Billedkunst
73B85 Billedkunst hf incl. obl/ff
73UXZ Billedkunst C, HF
73UZZ Billedkunst C, STX
73VZZ Billedkunst B, STX
73WZZ Billedkunst B, STX
73030 Billedkunst gym.
7333H Billedkunst gym.- forsøg med mundtlig eksamen
73330 Billedkunst gym.
73335 Billedkunst gym. incl. obl/ff
73370 Billedkunst stud.kursus
738C0 Billedkunst hf enkeltfag
73880 Billedkunst hf
73881 Billedkunst hf (forsøg m. årskarakter)
74BC0 Film & TV hf enkeltfag
74B80 Film & TV hf
74B81 Film & TV hf (forsøg/årskarakter)
74B84 Film&tv
74044 Innovation
74330 Film& TV gym.
74370 Film & TV stud.kursus
74531 Film, Medie og Kultur
75BC0 Dramatik hf enkeltfag
75B80 Dramatik hf
75B81 Dramatik hf + årskar. (forsøg)
75B84 Dramatik
75UXZ Dramatik C, HF
75UZZ Dramatik C, STX
75VZZ Dramatik B, STX
75WZZ Dramatik B, STX
7500A Dramatik
75031 Dramatik gym. obl. (forsøg)
75330 Dramatik gym.
75370 Dramatik stud.kursus
75531 Dramatik gym. (forsøg)
76BC0 Idræt hf enkeltfag
76BC4 Idræt
76BC5 Idræt hf enkeltfag incl. obl/ff
76B80 Idræt hf
76B81 Idræt
76B84 Idræt
76B85 Idræt hf incl. obl/ff
76UXZ Idræt C, HF
76UZZ Idræt C, STX
76VXZ Idræt B, HF
76VYZ Idræt B, VFB
76VZZ Idræt B, STX
76WYZ Idræt B, VFB
76007 Idræt
7603H Idræt gym. - forsøg med alternativ prøveform
76030 Idræt gym.
76037 Idræt
7633H Idræt gym. - forsøg med mundtlig eksamen
76330 Idræt gym.
76335 Idræt gym. incl. obl/ff
76370 Idræt stud.kursus
76880 Idræt hf
76881 Idræt hf + årskarakter (forsøg)
78011 Fysik-Kemi gym. spr. (forsøg)
78319 Fysik-Kemi gym. spr.
788C0 Fysik-Kemi hf enkeltfag
78880 Fysik-Kemi hf
78881 Fysik-Kemi hf (forsøg)
79B81 Naturfag
79010 Naturfag gym. spr.
79011 Naturfag gym. spr. NY ordning
79050 Naturfag stud.kursus spr.
79051 Naturfag stud.kursus NY ordning
79091 Naturfag hf (som model II) forsøg
79133 Idræt
79903 Idræt
8AB81 Retorik hf (forsøg)
8AUYZ Retorik C, VFB
8A331 Retorik gym. (forsøg)
8BBC1 Verdenslitteratur hf enkeltfag (forsøg)
8B331 Verdenslitteratur gym. (forsøg)
8C331 Eskimologi gym. (forsøg)
8DB81 Pædagogik hf (forsøg)
8EF31 Tværfaglig undervisning fælles
8EVVZ International Økonomi B, HHX
8E001 Andet
8E021 Tværfaglig undervisning
8E121 Tværfaglig undervisning mat.
8E131 Tværfaglig undervisning fælles
8E321 Andet1
8E331 Andet1
8E531 Forsøgsfag, herunder bioteknologi
8E881 Andet 1 hf projekteksamenshold (forsøg)
8F021 Fysik-Filosofi (forsøg)
8F034 Andet 2 gym. st. skr. opgave
8F331 Andet 2 gym. (forsøg)
8F531 Idrætsvidenskab (forsøg)
8F881 Andet 2 hf projekteksamenshold (forsøg)
80B80 Teknikfag hf
80330 Teknikfag gym.
81BC0 Erhvervsøkonomi hf enkeltfag
81B80 Erhvervsøkonomi hf
81B81 Erhvervsøkonomi hf + årskar. (forsøg)
81B84 Erhvervsøkonomi
81UYZ Erhvervsøkonomi C, VFB
81VVZ Virksomhedsøkonomi B, HHX
81330 Erhvervsøkonomi gym.
81370 Erhvervsøkonomi stud.kursus
81531 Erhvervsøkonomi gym. (forsøg)
82BC0 Filosofi hf enkeltfag
82BC4 Filosofi
82B8H Filosofi hf - forsøg med mundtlig eksamen
82B80 Filosofi hf
82B81 Filosofi hf + årskar. (forsøg)
82B84 Filosofi
82UYZ Filosofi C, VFB
82VYZ Filosofi B, VFB
82WYZ Filosofi B, VFB
823F0 Filosofi enkeltfag gym.niv.
82330 Filosofi gym.
82331 Filosofi gym. (forsøg)
82370 Filosofi stud.kursus
83BC0 Designfag hf enkeltfag
83BC4 Designfag
83B80 Designfag hf
83B81 Designfag hf + årskar. (forsøg)
83B84 Designfag
83UXZ Design C, HF
83VWZ Design B, HTX
83WWZ Design B, HTX
83330 Designfag gym.
83337 Designfag gym. særlig tilrettelæg.
83370 Designfag stud.kursus
84B81 Mediefag hf (forsøg/årskarakter)
84UXZ Mediefag C, HF
84UYZ Multimediefag C, VFB
84UZZ Mediefag C, STX
84VZZ Mediefag B, STX
84WZZ Mediefag B, STX
84331 Mediefag gym. (forsøg)
84371 Mediefag stud.kursus (forsøg)
84821 Marketing
85133 idræt gymnasialfag
85177 Marketing
85331 Kosmologi gym. (forsøg)
85661 Marketing
86B81 Turisme hf (forsøg)
86331 Turisme gym. (forsøg)
87B81 Kultur/Historie hf (forsøg)
87001 Kultur/Historie (forsøg)
87031 KulturHistorie (3-årigt obl.fag / forsøg)
87331 Kultur/historie
88531 Teater
88889 Filosofi
9ATZZ Almen studieforberedelse, STX
9BTZZ Almen sprogforståelse, STX
9CUYZ Organisation C, VFB
9GTXZ Eksamensprojekt
9HTXZ Størreskriftligopgave
90102 Andet
91BC1 Multimediefag hf enkeltfag (forsøg)
91B81 Multimediefag hf (forsøg)
91UYZ Multimediefag C, VFB
91331 Multimediefag gym. (forsøg)
91371 Multimediefag stud.kursus (forsøg)
91531 Multimediefag gym. (forsøg)
92031 Projekt- og produktionsledelse (forsøg) gym
92311 Projektfag gym. spr. (forsøg)
92331 Projektfag gym. (forsøg)
928C1 Projektfag hf enkeltfag (forsøg)ff