Gå til sidens indhold

FAG_TXT

Langt navn

Fagtekst

Generel Beskrivelse

Tekst for det fag som karaktereren vedrører, fx dansk eller matematik.

Detaljeret beskrivelse

Tekst for det fag som karaktereren vedrører, fx dansk eller matematik.

Værdisæt

D400600.TXT_KARAKTER_GYMNASIE_FAGTXT - Fagtekst
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
Afsætning Afsætning
Almen sprogforståelse Almen sprogforståelse
Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse
Andet Andet
Andet 1 Andet 1
Andet 2 Andet 2
Arabisk Arabisk
Arabisk begyndersprog Arabisk begyndersprog
Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø
Arktisk teknologi Arktisk teknologi
Astrofysik Astrofysik
Astronomi Astronomi
Billedkunst Billedkunst
Biologi Biologi
Biologi gymnasialefag Biologi gymnasialefag
Bioteknologi Bioteknologi
Byggeteknologi Byggeteknologi
Dans Dans
Dans og ballet Dans og ballet
Dansk Dansk
Dansk IT Dansk IT
Dansk som andetsprog Dansk som andetsprog
Datalogi Datalogi
Design Design
Design og arkitektur Design og arkitektur
Designfag Designfag
Dramatik Dramatik
Dramatik HF-fag Dramatik HF-fag
Eksamensprojekt Eksamensprojekt
Engelsk Engelsk
Engelsk IT Engelsk IT
Erhvervscase Erhvervscase
Erhvervscases Erhvervscases
Erhvervsinformatik Erhvervsinformatik
Erhvervsjura Erhvervsjura
Erhvervsområdeprojekt Erhvervsområdeprojekt
Erhvervsområdeprojekt teknisk eux Erhvervsområdeprojekt teknisk eux
Erhvervspsykologi Erhvervspsykologi
Erhvervsre Erhvervsre
Erhvervsret Erhvervsret
Erhvervsøk Erhvervsøk
Erhvervsøkonomi Erhvervsøkonomi
Eskimologi Eskimologi
EU og inte EU og inte
EU og internat. økonomisk samarb. EU og internat. økonomisk samarb.
EU og internationalt økonomisk sama EU og internationalt økonomisk sama
EU og internationalt økonomisk samarbejde EU og internationalt økonomisk samarbejde
Film & tv Film & tv
Film/TV-kundskab Film/TV-kundskab
Filosofi Filosofi
Filosofi og teknologi Filosofi og teknologi
Finansiering Finansiering
Fransk Fransk
Fransk begyndersprog Fransk begyndersprog
Fransk fortsættersprog Fransk fortsættersprog
FyMa FyMa
Fysik Fysik
Fysik-kemi Fysik-kemi
Fysik-Kemi HF-fag Fysik-Kemi HF-fag
Fødevareteknologi Fødevareteknologi
Geografi Geografi
Geovidenskab Geovidenskab
Græsk Græsk
Græsk begyndersprog Græsk begyndersprog
Grønlandsk Grønlandsk
Historie Historie
Idehistori Idehistori
Idehistorie Idehistorie
Idræt Idræt
Idræt B, HF Idræt B, HF
idræt gymnasialfag idræt gymnasialfag
Idræt, HF, tilvalg Idræt, HF, tilvalg
Idræt, håndbold Idræt, håndbold
Idræt (USA) Idræt (USA)
Industriteknologi Industriteknologi
Informatik Informatik
Informatio Informatio
Informationsteknologi Informationsteknologi
Informationsteknologi (USA) Informationsteknologi (USA)
Innovation Innovation
Internatio Internatio
International teknologi og kultur International teknologi og kultur
International (USA) International (USA)
International økonomi International økonomi
Islandsk Islandsk
It It
Italiensk Italiensk
Italiensk begyndersprog Italiensk begyndersprog
Japansk Japansk
Japansk begyndersprog Japansk begyndersprog
Kemi Kemi
Kinesisk begyndersprog Kinesisk begyndersprog
Kinesisk fortsættersprog Kinesisk fortsættersprog
Kinesisk områdestudium Kinesisk områdestudium
Kommunikation/it Kommunikation/it
Kosmologi Kosmologi
Kultur- og samfundsfaggruppe Kultur- og samfundsfaggruppe
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie
Kultur- og samfundsfaggruppe - Religion Kultur- og samfundsfaggruppe - Religion
Kultur- og samfundsfaggruppe - Samfundsfag Kultur- og samfundsfaggruppe - Samfundsfag
Kulturfag Kulturfag
Kulturforståelse Kulturforståelse
Kultur/historie Kultur/historie
Kvalitetsstyring Kvalitetsstyring
Latin Latin
Latin begyndersprog Latin begyndersprog
Markedskommunikation Markedskommunikation
Marketing Marketing
Matematik Matematik
Materialeteknologi Materialeteknologi
Mediefag Mediefag
Mediekunds Mediekunds
Mediekundskab Mediekundskab
Miljø Miljø
Multimedie Multimedie
Multimediefag Multimediefag
Multimedier Multimedier
Musik Musik
Musik og lydproduktion Musik og lydproduktion
Nationaløkonomi Nationaløkonomi
Naturfag Naturfag
Naturgeografi Naturgeografi
Naturvidenskabelig faggruppe Naturvidenskabelig faggruppe
Naturvidenskabelig faggruppe - Biologi Naturvidenskabelig faggruppe - Biologi
Naturvidenskabelig faggruppe - Geografi Naturvidenskabelig faggruppe - Geografi
Naturvidenskabelig faggruppe - Kemi Naturvidenskabelig faggruppe - Kemi
Naturvidenskabeligt grundforløb Naturvidenskabeligt grundforløb
Oldtidskundskab Oldtidskundskab
Organisation Organisation
Portugisisk begyndersprog Portugisisk begyndersprog
Produktudvikling Produktudvikling
Programmering Programmering
Projektfag Projektfag
projektfag projektfag
Projektopgave Projektopgave
Psykologi Psykologi
Pædagogik Pædagogik
Religion Religion
Retorik Retorik
Russisk Russisk
Russisk begyndersprog Russisk begyndersprog
Samfundsfag Samfundsfag
Samtidshis Samtidshis
Samtidshistorie Samtidshistorie
Science Science
Spansk Spansk
Spansk begyndersprog Spansk begyndersprog
Spansk fortsættersprog Spansk fortsættersprog
Statik og styrkelære Statik og styrkelære
Statistik Statistik
Studieområde Studieområde
Studieområde - det internationale område Studieområde - det internationale område
Studieområde - erhvervscase Studieområde - erhvervscase
Studieområde del 1 Studieområde del 1
Studieområdeprojekt Studieområdeprojekt
Studieområdet del 2 Studieområdet del 2
Studieretningsopgave Studieretningsopgave
Studieretningsprojekt Studieretningsprojekt
Studievejledn. Studievejledn.
Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave
Sundhed Sundhed
Teater Teater
Teknikfag Teknikfag
Teknikfag - byggeri og energi Teknikfag - byggeri og energi
Teknikfag - design og produktion Teknikfag - design og produktion
Teknikfag - digitalt design og udvikling Teknikfag - digitalt design og udvikling
Teknikfag - proces levnedsmiddel og sundhed Teknikfag - proces levnedsmiddel og sundhed
Teknikfag - udvikling og produktion Teknikfag - udvikling og produktion
Teknikfag afsluttende projekt Teknikfag afsluttende projekt
Teknikfag Byggeri og energi Teknikfag Byggeri og energi
Teknikfag Design og produktion Teknikfag Design og produktion
Teknikfag Natur og jordbrug Teknikfag Natur og jordbrug
Teknikfag Proces og levnedsmiddel Teknikfag Proces og levnedsmiddel
Teknikfag Service og kommunikation Teknikfag Service og kommunikation
Teknologi Teknologi
Teknologihistorie Teknologihistorie
Turisme Turisme
Tyrkisk begyndersprog Tyrkisk begyndersprog
Tysk Tysk
Tysk begyndersprog Tysk begyndersprog
Tysk fortsættersprog Tysk fortsættersprog
Tysk, niveau Tysk, niveau
Verdenslitt. Verdenslitt.
Verdenslitteratur Verdenslitteratur
Virksomhed Virksomhed
Virksomhedsinformation Virksomhedsinformation
Virksomhedsøkonomi Virksomhedsøkonomi
Økonomisk grundforløb Økonomisk grundforløb