Gå til sidens indhold

PROEVEFORM

Langt navn

Prøveform

Generel Beskrivelse

Prøveform angiver den benyttede prøveform ved afgivelse af karakteren til en afgangsprøve, dvs. hvorvidt karakteren er afgivet i kategorierne Bundne prøvefag, Frivillige prøvefag, Obligatoriske prøvefag, Prøvefag til udtræk, Tilbudsfag og 8. kl. prøvefag. Standpunktskaraktererne er ikke opdelt på prøveform. Før skoleåret 2006/2007 er det ikke muligt at opdele på prøveform, hvorfor samtlige afgangsprøvekarakterer er placeret under kategorien "Prøvefag 2002-2006".

Bundne prøvefag bruges i forbindelse med 9.klasse prøver. Obligatoriske prøvefag bruges i forbindelse med10. klasses prøver.

Elever i 10. klasse kan godt aflægge prøver på 9. klasseniveau (bundne prøverfag). Fx er DANSF_BP_AF_10 et bundne prøvefag (9. klasses prøve FSA) aflagt i 10. klasse mens DANSF_OF_FS_10 et obligatorisk prøvefag ( 10. klasses prøve FS10) aflagt i 10. klasse.

Forskellen mellen fx DANSPRV10 og DANSUDP10 er, at DANSPRV10 er en 9. klasses prøve (FSA) aflagt i 10. klasse mens DANSUDP10 er en 10. klasses prøve (10. klasses prøve FS10) aflagt i 10. klasse.Tilsvarende kodeforskelle findes i flere fag.

Detaljeret beskrivelse

Når variablen prøvefag = standpunkt er variablen grundskoleniveau = uoplyst, da standpunktskarakterer ikke afspejler hverken FSA- eller FS10-niveau.

Værdisæt

D400600.TXT_PROEVEFORM - Prøveform
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
Bundne prøvefag Bundne prøvefag
Frivillige prøvefag Frivillige prøvefag
Obligatoriske prøvefag Obligatoriske prøvefag
Prøvefag til udtræk Prøvefag til udtræk
Prøvefag 2002-2006 Prøvefag 2002-2006
Standpunkt Standpunkt
Tilbudsfag Tilbudsfag
Vurderinger og evalueringer Vurderinger og evalueringer
8. kl. prøvefag 8. kl. prøvefag