Gå til sidens indhold

KARAKTERAARSAG

Langt navn

KARAKTERAARSAG

Generel Beskrivelse

Angiver årsagskode for manglende karakter/undtagelseskoder.

Detaljeret beskrivelse

Indberettes for prøver:

 • B=Bortvist.
 • D=Prøvefritaget uden kendt årsag. 
 • D15=Prøvefritaget som følge af §35 (Betydelig funktionsnedsættelse) 
 • D16= Prøvefritaget som følge af §39 (Kommunal ungdomsskole heltidsundervisning) 
 • D17= Prøvefritaget som følge af §38 (Utilstrækkelige danskkundskaber).  
 • G= Ikke modtaget undervisning i faget. 
 • N=Der findes en karakter 
 • S=Eleven er sygemeldt  jf. §6
 • U=Eleven er udeblevet fra prøve

Indberettes for standpunkt:

 • E=Standpunktskarakter erstattet af udtalelse jf. BEK693 §14
 • F1= Fritaget fra undervisning (Erhvervspraktik eller andet)
 • F2= Fritaget fra undervisning (Støttebehov er over 9 timer)
 • H= Skolen underviser ikke i faget
 • N=Der findes en karakter

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel