Gå til sidens indhold

Søgeresultat

  Viser resultat 1 - 10 af 46

  Løn

  Efter arbejdsfunktion, sektor, aflønningsform, lønmodtagergruppe, lønkomponenter og køn
  2013-2022 (Kr.)

  3355 Politimæssigt undersøgelsesarbejde, 3359 Andet arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning, 34 Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur, 341 Arbejde inden for jura og samfundsforhold, 3411 Juridisk arbejde på mellemniveau, 3412 Social rådgivningsarbejde på mellemniveau, 3413 Arbejde med tilknytning til religion på mellemniveau, 342 Arbejde med sport og fitness, 3421 Sportsudøvere, 3422 Træner-, instruktør- og dommerarbejde inden for sport, 3423 Instruktørarbejde inden for fitness og beslægtede områder, 343 Arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder, 3431 Fotografarbejde, 3432 Indretningsarkitekt- og dekoratørarbejde, 3433 Galleri-, museums- og biblioteksteknikerarbejde, 3434 Køkkenchefarbejde, 3435 Andet arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder, 35 Informations- og kommunikationsteknikerarbejde, 351 Driftsteknikerarbejde og brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi, 3511 Driftsteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi, 3512 Brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi, 3513 Netværks- og systemteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi, 3514 Internetteknikerarbejde, 352 Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier og telekommunikation, 3521 Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier, 3522 Teknikerarbejde inden for telekommunikation, 4 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde, 41 Almindeligt kontor- og sekretærarbejde, 411 Almindeligt kontorarbejde, 4110 Almindeligt kontorarbejde, 412 Almindeligt sekretærarbejde, 4120 Almindeligt sekretærarbejde, 413 Indtastningsarbejde, 4131 Tekstbehandlingsarbejde, 4132 Dataregistreringsarbejde, 42 Kundeservice, 421 Kasserer- og inkassatorarbejde samt beslægtede funktioner, 4211 Kundebetjening og kassererarbejde i finansvirksomheder, 4212 Bookmaker- og croupierarbejde samt beslægtede funktioner, 4213 Pantelånerarbejde og beslægtede funktioner, 4214 Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner, 422 Kundeinformationsarbejde, 4221 Rejsebureauarbejde, 4222 Informationsarbejde på kundekontaktcentre, 4223 Telefonomstillingsarbejde, 4224 Hotelreceptionistarbejde, 4225 Oplysnings- og forespørgselsarbejde, 4226 Almindeligt receptionistarbejde, ekskl. hotelreceptionistarbejde, 4227 Interviewarbejde inden for markedsundersøgelse, 4229 Andet kundeinformationsarbejde, 43 Almindeligt beregnings- og registreringsarbejde, 431 Almindeligt beregningsarbejde, 4311 Almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde, 4312 Almindeligt kontorarbejde vedrørende statistik, finansielle transaktioner og forsikringer, 4313 Almindeligt kontorarbejde inden for lønbehandling, 432 Kontorarbejde inden for materialeregistrering og transport, 4321 Lagerekspeditionsarbejde, 4322 Registreringsarbejde inden for produktion, 4323 Registreringsarbejde inden for transport- og trafikstyring, 44 Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde, 441 Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde, 4411 Biblioteksservicearbejde, 4412 Postbud- og betjentarbejde samt postsorteringsarbejde, 4413 Korrekturlæsning og beslægtede funktioner, 4415 Arbejde med arkivering og kopiering, 4416 Almindeligt kontorarbejde inden for HR, 4419 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds, 5 Service- og salgsarbejde, 51 Servicearbejde, 511 Service- og kontrolarbejde under transport og rejser, 5111 Servicearbejde af passagerer i forbindelse med rejser, 5112 Kontrolarbejde under rejser, 5113 Turist- og rejselederarbejde, 512 Kokkearbejde, 5120 Kokkearbejde (ekskl. køkkenchefarbejde), 513 Tjenere og bartendere, 5131 Tjenerarbejde, 5132 Bartenderarbejde, 514 Frisørarbejde og kosmetologarbejde samt beslægtede funktioner, 5141 Frisørarbejde, 5142 Kosmetologarbejde og beslægtede funktioner, 515 Inspektørarbejde inden for rengøring, husholdning og ejendomme, 5151 Rengøringsinspektørarbejde, 5152 Husbestyrerarbejde, 5153 Ejendomsinspektørarbejde, 516 Andet servicearbejde, 5161 Astrologiarbejde og beslægtede funktioner, 5162 Kammertjenerarbejde, 5163 Bedemandsarbejde, 5164 Arbejde med kæledyr, 5165 Kørelærerarbejde, 5169 Servicearbejde ikke klassificeret andetsteds, 52 Salgsarbejde (ekskl. agentarbejde), 521 Salgsarbejde på gade og marked, 5211 Stade- og markedssalg, 5212 Gadesalg af fødevarer, 522 Salgsarbejde i butik, 5223 Salgsarbejde i butik, 523 Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening, 5230 Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening, 524 Andet salgsarbejde, 5241 Modelarbejde, 5242 Demonstrationsarbejde, 5244 Salgsarbejde i kundekontaktcentre, 5245 Salgsarbejde på servicestationer, 5246 Kasseassistentarbejde inden for catering og fastfood, 5249 Salgsarbejde ikke klassificeret andetsteds, 53 Omsorgsarbejde, 531 Børneomsorgsarbejde og hjælpelærerarbejde, 5311 Børneomsorgsarbejde, 5312 Hjælpelærerarbejde, 532 Omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet, 5321 Omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler (ekskl. plejehjem), 5322 Social- og sundhedsarbejde i private hjem (inkl. plejehjem), 5329 Andet omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet, 54 Rednings- og overvågningsarbejde, 541 Rednings- og overvågningsarbejde, 5411 Brandslukningsarbejde, 5412 Politiarbejde, 5413 Fængselsbetjentarbejde, 5414 Sikkerhedsvagtarbejde, 5419 Andet rednings- og overvågningsarbejde (ekskl. ambulancebehandlere), 6 Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri ekskl. medhjælp, 61 Arbejde inden for landbrug og gartneri ekskl. medhjælp, 611 Arbejde med plantevækst, 6111 Dyrkning af markafgrøder inden for jordbrug, 6112 Dyrkning af afgrøder fra træer og buske, 6113 Væksthus- og anlægsgartnerarbejde, 6114 Dyrkning af blandede afgrøder, 612 Arbejde med dyreopdræt, 6121 Arbejde med opdræt af husdyr, ekskl. fjerkræ, 6122 Arbejde med opdræt af fjerkræ, 6123 Arbejde med bi- og silkeavl, 6129 Andet arbejde med dyreopdræt, 613 Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr, 6130 Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr, 62 Arbejde inden for skovbrug, fiskeri og jagt, 621 Skovbrugsarbejde, 6210 Skovbrugsarbejde, 622 Arbejde med fiskeri og jagt, 6221 Arbejde inden for akvakultur, 6222 Arbejde med fiskeri i kyst- og søområder, 6223 Arbejde med havfiskeri, 6224 Jagtarbejde, 7 Håndværkspræget arbejde, 71 Håndværkspræget arbejde inden for byggeri, undtagen elektrikerarbejde, 711 Bygningsarbejde (ekskl. medhjælpere) - basis, 7112 Murer- og brolægningsarbejde, 7113 Stenhuggerarbejde, 7114 Arbejde med opførelse af betonkonstruktioner, 7115 Tømrer- og bygningssnedkerarbejde, 7119 Andet bygningsarbejde - basis, 712 Bygningsarbejde (ekskl. medhjælpere) - finish, 7121 Arbejde med tagdækning, 7122 Arbejde med gulv- og klinkelægning, 7123 Stukkatørarbejde, 7124 Arbejde med isolering af bygninger, 7125 Glarmesterarbejde, 7126 VVS-arbejde, 7127 Montørarbejde inden for klima- og køleteknik, 713 Malere og arbejde inden for rensning af bygninger, 7131 Malerarbejde, 7132 Sprøjtelakererarbejde, 7133 Rensning af bygninger, 72 Metal- og maskinarbejde, 721 Pladearbejde, svejsning og beslægtede funktioner, 7211 Formning og støbning af emner i metal, 7212 Svejsearbejde og skærebrænding, 7213 Pladesmedarbejde, 7214 Stålkonstruktionsarbejde, 7215 Riggerarbejde, 722 Smede, værktøjsmagere og beslægtede funktioner, 7221 Smedearbejde, 7222 Værktøjsmagerarbejde, 7223 Operatør- og opstillingsarbejde af metalforarbejdningsmaskiner, 7224 Arbejde med polering og slibning af emner i metal, 723 Mekanikerarbejde, 7231 Mekanikerarbejde inden for motorkøretøjer, 7232 Flymekanikerarbejde, 7233 Mekanikerarbejde, landbrugs- og industrimaskiner, 7234 Mekanikerarbejde, cykler og tilsvarende køretøjer, 73 Præcisionshåndværk og grafisk arbejde, 731 Præcisionshåndværk, 7311 Finmekanikerarbejde, 7312 Håndfremstilling af musikinstrumenter, 7313 Juveler-, guld- og sølvsmedearbejde, 7314 Pottemagerarbejde og beslægtede funktioner, 7315 Glaspusterarbejde og arbejde med færdiggørelse af glasprodukter, 7316 Skiltemaler-, dekoratør- og gravørarbejde, 7317 Håndfremstilling af produkter i træ og tilsvarende materialer, 7318 Håndfremstilling af produkter i tekstil, læder og tilsvarende materialer, 7319 Andet præcisionshåndværk, 732 Grafisk arbejde, 7321 Prepressarbejde og grafisk formfremstilling, 7322 Trykkerarbejde, 7323 Arbejde med færdiggørelse og indbinding af trykte produkter, 74 Arbejde inden for det elektriske og elektroniske område, 741 Installation- og reparation af elektrisk udstyr, 7411 Elektrikerarbejde, 7412 Elektromekanikerarbejde, 7413 Installation og reparation af elektrisk ledningsføring inden for forsyningsvirksomhed, 742 Installation og reparation af elektronik og telekommunikation, 7421 Elektronikmekanikerarbejde, 7422 Installation og service inden for informations- og kommunikationsteknologi, 75 Fødevarefremstilling, snedkeriarbejde, beklædningsfremstilling og beslægtede håndværk, 751 Arbejde inden for nærings- og nydelsesmiddelområdet, 7511 Slagterarbejde, fiskehandel og beslægtet arbejde inden for fødevarefremstilling, 7512 Bager- og konditorarbejde, ekskl. industri, 7513 Fremstilling af mejeriprodukter, 7514 Fremstilling og konservering af frugt, grøntsager og tilsvarende produkter, 7515 Prøvesmagning af nærings- og nydelsesmidler, 7516 Fremstilling af tobaksprodukter, 752 Håndværkspræget arbejde i træindustri, 7521 Håndværkspræget træimprægneringsarbejde, 7522 Møbelsnedkerarbejde, 7523 Operatør- og opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner, 753 Tekstil- og beklædningsarbejde, 7531 Skrædderarbejde og beslægtet arbejde, 7532 Tilskærerarbejde, 7533 Syarbejde og beslægtet arbejde, 7534 Møbelpolstrerarbejde, 7535 Forarbejdning af skind, 7536 Skomagerarbejde og beslægtet arbejde, 754 Andet håndværkspræget arbejde, 7541 Dykkerarbejde, 7542 Sprængnings- og fyrværkeriarbejde, 7543 Kvalitetskontrol og testarbejde af produkter (undtagen nærings- og nydelsesmidler), 7544 Desinfektionsarbejde og skadedyrsbekæmpelse, 7549 Håndværkspræget arbejde ikke klassificeret andetsteds, 8 Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde, 81 Operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner, 811 Operatørarbejde ved anlæg i minedrift og råstofudvinding, 8111 Mine- og stenbrudsarbejde, 8112 Operatørarbejde ved anlæg til råstofudvinding, 8113 Boreanlægsarbejde, 8114 Operatørarbejde ved fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter, 812 Operatørarbejde ved forarbejdning og færdiggørelse af metal, 8121 Operatørarbejde ved forarbejdning af metal, 8122 Operatørarbejde ved overfladebehandling af metal, 813 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske og fotografiske produkter, 8131 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter, 8132 Operatørarbejde ved fremstilling af fotografiske produkter, 814 Operatører af maskiner til fremstilling af gummi-, plastik- og papirprodukter, 8141 Operatørarbejde ved fremstilling af gummiprodukter, 8142 Operatørarbejde ved fremstilling af plast, 8143 Operatørarbejde ved fremstilling af papirprodukter, 815 Operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter, 8151 Operatørarbejde ved forarbejdning af materialer i fiber og tekstil, 8152 Operatørarbejde ved vævning og strikning, 8153 Operatørarbejde af symaskiner, 8154 Operatørarbejde ved blegning, farvning og rensning af tekstiler, 8155 Operatørarbejde ved klargøring af pels og læder, 8156 Operatørarbejde ved fremstilling af fodtøj og tilsvarende produkter, 8157 Operatørarbejde af vaskemaskiner, 8159 Andet operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter, 816 Operatørarbejde ved fremstilling af nærings- og nydelsesmidler, 8160 Operatørarbejde ved fremstilling af nærings- og nydelsesmidler, 817 Operatørarbejde ved træforarbejdning og papirfremstilling, 8171 Operatørarbejde ved fremstilling af papirmasse og papirprodukter, 8172 Operatørarbejde ved træforarbejdning, 818 Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner, 8181 Operatørarbejde ved fremstilling af glas og keramik, 8182 Operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg, 8183 Operatørarbejde af maskiner til pakning, påfyldning og mærkning, 8189 Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner, 82 Monteringsarbejde, 821 Monteringsarbejde, 8211 Monteringsarbejde af mekaniske maskiner, 8212 Monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr, 8219 Andet monteringsarbejde, 83 Chaufførarbejde og førere af køretøjer og mobile maskiner, 831 Lokomotivførerarbejde og tograngering, 8311 Lokomotivførerarbejde, 8312 Tograngering, 832 Chauffører af biler, varevogne og motorcykler, 8321 Motorcykelførere, 8322 Chauffører af biler, taxier og varevogne, 833 Chauffører af busser og lastbiler, 8331 Buschauffører, 8332 Lastbilchauffører, 834 Førere af mobile maskiner, 8341 Førere af mobile landsbrugs- og skovbrugsmaskiner, 8342 Entreprenørmaskinførerarbejde, 8343 Kran- og liftførerarbejde, 8344 Truckførerarbejde, 835 Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe, 8350 Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe, 9 Andet manuelt arbejde, 91 Rengøringsarbejde, 911 Rengøringsarbejde i private hjem, hoteller og kontorer, 9111 Rengøringsarbejde i private hjem, 9112 Rengøringsarbejde undtagen i private hjem, 912 Manuelt rengøringsarbejde af køretøjer, vinduer, vasketøj og andet, 9121 Manuel vask og presning af tøj, 9122 Rengøring af transportmidler, 9123 Vinduespudsning, 9129 Andet rengøringsarbejde, 92 Manuelt arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri, 921 Manuelt arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri, 9211 Manuelt arbejde inden for agerbrug, 9212 Manuelt arbejde inden for husdyravl, 9213 Manuelt arbejde inden for både agerbrug og husdyravl, 9214 Manuelt arbejde inden for havebrug og væksthusgartneri, 9215 Manuelt skovarbejde, 9216 Manuelt arbejde inden for fiskeri og akvakultur, 93 Manuelt arbejde inden for råstofudvinding, bygge- og anlægssektoren, produktion og transport, 931 Manuelt arbejde inden for råstofudvinding og bygge- og anlægssektoren, 9311 Manuelt arbejde inden for råstofudvinding, 9312 Manuelt arbejde inden for anlægssektoren, 9313 Manuelt arbejde inden for byggesektoren, 932 Manuelt produktionsarbejde, 9321 Pakkeriarbejde, 9329 Andet manuelt produktionsarbejde, 933 Transport- og lagerarbejde, 9331 Førere af hånd- og pedaldrevne køretøjer, 9332 Førere af dyretrukne køretøjer og maskineri, 9333 Arbejde med lastning og losning, 9334 Arbejde med opfyldning af lager og butik, 94 Manuelt arbejde med tilberedning af mad, 941 Manuelt arbejde med tilberedning af mad, 9411 Tilberedning af fastfood, 9412 Køkkenhjælp mv., 95 Gadesalg og -service, 951 Servicearbejde på gaden, 9510 Servicearbejde på gaden, 952 Gadesalg (undtagen madvarer), 9520 Gadesalg (undtagen madvarer), 96 Renovationsarbejde og andet manuelt arbejde, 961 Renovationsarbejde, 9611 Indsamling af skrald og genbrugsartikler, 9612 Arbejde med affaldssortering, 9613 Gadefejning og beslægtet arbejde, 962 Andet manuelt arbejde, 9621 Kurérarbejde og transport af bagage, 9622 Forefaldende arbejde, 9623 Måleraflæsning og tømning af salgsautomater, 9629 Andet manuelt arbejde

  https://www.statistikbanken.dk/LONS20

  Statistikbanktabel

  Ligestillingsindikator for løngab

  Efter indikator, arbejdsfunktion og alder
  2010-2022 (-)

  3355 Politimæssigt undersøgelsesarbejde, 3359 Andet arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning, 34 Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur, 341 Arbejde inden for jura og samfundsforhold, 3411 Juridisk arbejde på mellemniveau, 3412 Social rådgivningsarbejde på mellemniveau, 3413 Arbejde med tilknytning til religion på mellemniveau, 342 Arbejde med sport og fitness, 3421 Sportsudøvere, 3422 Træner-, instruktør- og dommerarbejde inden for sport, 3423 Instruktørarbejde inden for fitness og beslægtede områder, 343 Arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder, 3431 Fotografarbejde, 3432 Indretningsarkitekt- og dekoratørarbejde, 3433 Galleri-, museums- og biblioteksteknikerarbejde, 3434 Køkkenchefarbejde, 3435 Andet arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder, 35 Informations- og kommunikationsteknikerarbejde, 351 Driftsteknikerarbejde og brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi, 3511 Driftsteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi, 3512 Brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi, 3513 Netværks- og systemteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi, 3514 Internetteknikerarbejde, 352 Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier og telekommunikation, 3521 Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier, 3522 Teknikerarbejde inden for telekommunikation, 4 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde, 41 Almindeligt kontor- og sekretærarbejde, 411 Almindeligt kontorarbejde, 4110 Almindeligt kontorarbejde, 412 Almindeligt sekretærarbejde, 4120 Almindeligt sekretærarbejde, 413 Indtastningsarbejde, 4131 Tekstbehandlingsarbejde, 4132 Dataregistreringsarbejde, 42 Kundeservice, 421 Kasserer- og inkassatorarbejde samt beslægtede funktioner, 4211 Kundebetjening og kassererarbejde i finansvirksomheder, 4212 Bookmaker- og croupierarbejde samt beslægtede funktioner, 4213 Pantelånerarbejde og beslægtede funktioner, 4214 Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner, 422 Kundeinformationsarbejde, 4221 Rejsebureauarbejde, 4222 Informationsarbejde på kundekontaktcentre, 4223 Telefonomstillingsarbejde, 4224 Hotelreceptionistarbejde, 4225 Oplysnings- og forespørgselsarbejde, 4226 Almindeligt receptionistarbejde, ekskl. hotelreceptionistarbejde, 4227 Interviewarbejde inden for markedsundersøgelse, 4229 Andet kundeinformationsarbejde, 43 Almindeligt beregnings- og registreringsarbejde, 431 Almindeligt beregningsarbejde, 4311 Almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde, 4312 Almindeligt kontorarbejde vedrørende statistik, finansielle transaktioner og forsikringer, 4313 Almindeligt kontorarbejde inden for lønbehandling, 432 Kontorarbejde inden for materialeregistrering og transport, 4321 Lagerekspeditionsarbejde, 4322 Registreringsarbejde inden for produktion, 4323 Registreringsarbejde inden for transport- og trafikstyring, 44 Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde, 441 Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde, 4411 Biblioteksservicearbejde, 4412 Postbud- og betjentarbejde samt postsorteringsarbejde, 4413 Korrekturlæsning og beslægtede funktioner, 4415 Arbejde med arkivering og kopiering, 4416 Almindeligt kontorarbejde inden for HR, 4419 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds, 5 Service- og salgsarbejde, 51 Servicearbejde, 511 Service- og kontrolarbejde under transport og rejser, 5111 Servicearbejde af passagerer i forbindelse med rejser, 5112 Kontrolarbejde under rejser, 5113 Turist- og rejselederarbejde, 512 Kokkearbejde, 5120 Kokkearbejde (ekskl. køkkenchefarbejde), 513 Tjenere og bartendere, 5131 Tjenerarbejde, 5132 Bartenderarbejde, 514 Frisørarbejde og kosmetologarbejde samt beslægtede funktioner, 5141 Frisørarbejde, 5142 Kosmetologarbejde og beslægtede funktioner, 515 Inspektørarbejde inden for rengøring, husholdning og ejendomme, 5151 Rengøringsinspektørarbejde, 5152 Husbestyrerarbejde, 5153 Ejendomsinspektørarbejde, 516 Andet servicearbejde, 5161 Astrologiarbejde og beslægtede funktioner, 5162 Kammertjenerarbejde, 5163 Bedemandsarbejde, 5164 Arbejde med kæledyr, 5165 Kørelærerarbejde, 5169 Servicearbejde ikke klassificeret andetsteds, 52 Salgsarbejde (ekskl. agentarbejde), 521 Salgsarbejde på gade og marked, 5211 Stade- og markedssalg, 5212 Gadesalg af fødevarer, 522 Salgsarbejde i butik, 5223 Salgsarbejde i butik, 523 Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening, 5230 Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening, 524 Andet salgsarbejde, 5241 Modelarbejde, 5242 Demonstrationsarbejde, 5244 Salgsarbejde i kundekontaktcentre, 5245 Salgsarbejde på servicestationer, 5246 Kasseassistentarbejde inden for catering og fastfood, 5249 Salgsarbejde ikke klassificeret andetsteds, 53 Omsorgsarbejde, 531 Børneomsorgsarbejde og hjælpelærerarbejde, 5311 Børneomsorgsarbejde, 5312 Hjælpelærerarbejde, 532 Omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet, 5321 Omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler (ekskl. plejehjem), 5322 Social- og sundhedsarbejde i private hjem (inkl. plejehjem), 5329 Andet omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet, 54 Rednings- og overvågningsarbejde, 541 Rednings- og overvågningsarbejde, 5411 Brandslukningsarbejde, 5412 Politiarbejde, 5413 Fængselsbetjentarbejde, 5414 Sikkerhedsvagtarbejde, 5419 Andet rednings- og overvågningsarbejde (ekskl. ambulancebehandlere), 6 Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri ekskl. medhjælp, 61 Arbejde inden for landbrug og gartneri ekskl. medhjælp, 611 Arbejde med plantevækst, 6111 Dyrkning af markafgrøder inden for jordbrug, 6112 Dyrkning af afgrøder fra træer og buske, 6113 Væksthus- og anlægsgartnerarbejde, 6114 Dyrkning af blandede afgrøder, 612 Arbejde med dyreopdræt, 6121 Arbejde med opdræt af husdyr, ekskl. fjerkræ, 6122 Arbejde med opdræt af fjerkræ, 6123 Arbejde med bi- og silkeavl, 6129 Andet arbejde med dyreopdræt, 613 Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr, 6130 Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr, 62 Arbejde inden for skovbrug, fiskeri og jagt, 621 Skovbrugsarbejde, 6210 Skovbrugsarbejde, 622 Arbejde med fiskeri og jagt, 6221 Arbejde inden for akvakultur, 6222 Arbejde med fiskeri i kyst- og søområder, 6223 Arbejde med havfiskeri, 6224 Jagtarbejde, 7 Håndværkspræget arbejde, 71 Håndværkspræget arbejde inden for byggeri, undtagen elektrikerarbejde, 711 Bygningsarbejde (ekskl. medhjælpere) - basis, 7112 Murer- og brolægningsarbejde, 7113 Stenhuggerarbejde, 7114 Arbejde med opførelse af betonkonstruktioner, 7115 Tømrer- og bygningssnedkerarbejde, 7119 Andet bygningsarbejde - basis, 712 Bygningsarbejde (ekskl. medhjælpere) - finish, 7121 Arbejde med tagdækning, 7122 Arbejde med gulv- og klinkelægning, 7123 Stukkatørarbejde, 7124 Arbejde med isolering af bygninger, 7125 Glarmesterarbejde, 7126 VVS-arbejde, 7127 Montørarbejde inden for klima- og køleteknik, 713 Malere og arbejde inden for rensning af bygninger, 7131 Malerarbejde, 7132 Sprøjtelakererarbejde, 7133 Rensning af bygninger, 72 Metal- og maskinarbejde, 721 Pladearbejde, svejsning og beslægtede funktioner, 7211 Formning og støbning af emner i metal, 7212 Svejsearbejde og skærebrænding, 7213 Pladesmedarbejde, 7214 Stålkonstruktionsarbejde, 7215 Riggerarbejde, 722 Smede, værktøjsmagere og beslægtede funktioner, 7221 Smedearbejde, 7222 Værktøjsmagerarbejde, 7223 Operatør- og opstillingsarbejde af metalforarbejdningsmaskiner, 7224 Arbejde med polering og slibning af emner i metal, 723 Mekanikerarbejde, 7231 Mekanikerarbejde inden for motorkøretøjer, 7232 Flymekanikerarbejde, 7233 Mekanikerarbejde, landbrugs- og industrimaskiner, 7234 Mekanikerarbejde, cykler og tilsvarende køretøjer, 73 Præcisionshåndværk og grafisk arbejde, 731 Præcisionshåndværk, 7311 Finmekanikerarbejde, 7312 Håndfremstilling af musikinstrumenter, 7313 Juveler-, guld- og sølvsmedearbejde, 7314 Pottemagerarbejde og beslægtede funktioner, 7315 Glaspusterarbejde og arbejde med færdiggørelse af glasprodukter, 7316 Skiltemaler-, dekoratør- og gravørarbejde, 7317 Håndfremstilling af produkter i træ og tilsvarende materialer, 7318 Håndfremstilling af produkter i tekstil, læder og tilsvarende materialer, 7319 Andet præcisionshåndværk, 732 Grafisk arbejde, 7321 Prepressarbejde og grafisk formfremstilling, 7322 Trykkerarbejde, 7323 Arbejde med færdiggørelse og indbinding af trykte produkter, 74 Arbejde inden for det elektriske og elektroniske område, 741 Installation- og reparation af elektrisk udstyr, 7411 Elektrikerarbejde, 7412 Elektromekanikerarbejde, 7413 Installation og reparation af elektrisk ledningsføring inden for forsyningsvirksomhed, 742 Installation og reparation af elektronik og telekommunikation, 7421 Elektronikmekanikerarbejde, 7422 Installation og service inden for informations- og kommunikationsteknologi, 75 Fødevarefremstilling, snedkeriarbejde, beklædningsfremstilling og beslægtede håndværk, 751 Arbejde inden for nærings- og nydelsesmiddelområdet, 7511 Slagterarbejde, fiskehandel og beslægtet arbejde inden for fødevarefremstilling, 7512 Bager- og konditorarbejde, ekskl. industri, 7513 Fremstilling af mejeriprodukter, 7514 Fremstilling og konservering af frugt, grøntsager og tilsvarende produkter, 7515 Prøvesmagning af nærings- og nydelsesmidler, 7516 Fremstilling af tobaksprodukter, 752 Håndværkspræget arbejde i træindustri, 7521 Håndværkspræget træimprægneringsarbejde, 7522 Møbelsnedkerarbejde, 7523 Operatør- og opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner, 753 Tekstil- og beklædningsarbejde, 7531 Skrædderarbejde og beslægtet arbejde, 7532 Tilskærerarbejde, 7533 Syarbejde og beslægtet arbejde, 7534 Møbelpolstrerarbejde, 7535 Forarbejdning af skind, 7536 Skomagerarbejde og beslægtet arbejde, 754 Andet håndværkspræget arbejde, 7541 Dykkerarbejde, 7542 Sprængnings- og fyrværkeriarbejde, 7543 Kvalitetskontrol og testarbejde af produkter (undtagen nærings- og nydelsesmidler), 7544 Desinfektionsarbejde og skadedyrsbekæmpelse, 7549 Håndværkspræget arbejde ikke klassificeret andetsteds, 8 Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde, 81 Operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner, 811 Operatørarbejde ved anlæg i minedrift og råstofudvinding, 8111 Mine- og stenbrudsarbejde, 8112 Operatørarbejde ved anlæg til råstofudvinding, 8113 Boreanlægsarbejde, 8114 Operatørarbejde ved fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter, 812 Operatørarbejde ved forarbejdning og færdiggørelse af metal, 8121 Operatørarbejde ved forarbejdning af metal, 8122 Operatørarbejde ved overfladebehandling af metal, 813 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske og fotografiske produkter, 8131 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter, 8132 Operatørarbejde ved fremstilling af fotografiske produkter, 814 Operatører af maskiner til fremstilling af gummi-, plastik- og papirprodukter, 8141 Operatørarbejde ved fremstilling af gummiprodukter, 8142 Operatørarbejde ved fremstilling af plast, 8143 Operatørarbejde ved fremstilling af papirprodukter, 815 Operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter, 8151 Operatørarbejde ved forarbejdning af materialer i fiber og tekstil, 8152 Operatørarbejde ved vævning og strikning, 8153 Operatørarbejde af symaskiner, 8154 Operatørarbejde ved blegning, farvning og rensning af tekstiler, 8155 Operatørarbejde ved klargøring af pels og læder, 8156 Operatørarbejde ved fremstilling af fodtøj og tilsvarende produkter, 8157 Operatørarbejde af vaskemaskiner, 8159 Andet operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter, 816 Operatørarbejde ved fremstilling af nærings- og nydelsesmidler, 8160 Operatørarbejde ved fremstilling af nærings- og nydelsesmidler, 817 Operatørarbejde ved træforarbejdning og papirfremstilling, 8171 Operatørarbejde ved fremstilling af papirmasse og papirprodukter, 8172 Operatørarbejde ved træforarbejdning, 818 Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner, 8181 Operatørarbejde ved fremstilling af glas og keramik, 8182 Operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg, 8183 Operatørarbejde af maskiner til pakning, påfyldning og mærkning, 8189 Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner, 82 Monteringsarbejde, 821 Monteringsarbejde, 8211 Monteringsarbejde af mekaniske maskiner, 8212 Monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr, 8219 Andet monteringsarbejde, 83 Chaufførarbejde og førere af køretøjer og mobile maskiner, 831 Lokomotivførerarbejde og tograngering, 8311 Lokomotivførerarbejde, 8312 Tograngering, 832 Chauffører af biler, varevogne og motorcykler, 8321 Motorcykelførere, 8322 Chauffører af biler, taxier og varevogne, 833 Chauffører af busser og lastbiler, 8331 Buschauffører, 8332 Lastbilchauffører, 834 Førere af mobile maskiner, 8341 Førere af mobile landsbrugs- og skovbrugsmaskiner, 8342 Entreprenørmaskinførerarbejde, 8343 Kran- og liftførerarbejde, 8344 Truckførerarbejde, 835 Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe, 8350 Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe, 9 Andet manuelt arbejde, 91 Rengøringsarbejde, 911 Rengøringsarbejde i private hjem, hoteller og kontorer, 9111 Rengøringsarbejde i private hjem, 9112 Rengøringsarbejde undtagen i private hjem, 912 Manuelt rengøringsarbejde af køretøjer, vinduer, vasketøj og andet, 9121 Manuel vask og presning af tøj, 9122 Rengøring af transportmidler, 9123 Vinduespudsning, 9129 Andet rengøringsarbejde, 92 Manuelt arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri, 921 Manuelt arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri, 9211 Manuelt arbejde inden for agerbrug, 9212 Manuelt arbejde inden for husdyravl, 9213 Manuelt arbejde inden for både agerbrug og husdyravl, 9214 Manuelt arbejde inden for havebrug og væksthusgartneri, 9215 Manuelt skovarbejde, 9216 Manuelt arbejde inden for fiskeri og akvakultur, 93 Manuelt arbejde inden for råstofudvinding, bygge- og anlægssektoren, produktion og transport, 931 Manuelt arbejde inden for råstofudvinding og bygge- og anlægssektoren, 9311 Manuelt arbejde inden for råstofudvinding, 9312 Manuelt arbejde inden for anlægssektoren, 9313 Manuelt arbejde inden for byggesektoren, 932 Manuelt produktionsarbejde, 9321 Pakkeriarbejde, 9329 Andet manuelt produktionsarbejde, 933 Transport- og lagerarbejde, 9331 Førere af hånd- og pedaldrevne køretøjer, 9332 Førere af dyretrukne køretøjer og maskineri, 9333 Arbejde med lastning og losning, 9334 Arbejde med opfyldning af lager og butik, 94 Manuelt arbejde med tilberedning af mad, 941 Manuelt arbejde med tilberedning af mad, 9411 Tilberedning af fastfood, 9412 Køkkenhjælp mv., 95 Gadesalg og -service, 951 Servicearbejde på gaden, 9510 Servicearbejde på gaden, 952 Gadesalg (undtagen madvarer), 9520 Gadesalg (undtagen madvarer), 96 Renovationsarbejde og andet manuelt arbejde, 961 Renovationsarbejde, 9611 Indsamling af skrald og genbrugsartikler, 9612 Arbejde med affaldssortering, 9613 Gadefejning og beslægtet arbejde, 962 Andet manuelt arbejde, 9621 Kurérarbejde og transport af bagage, 9622 Forefaldende arbejde, 9623 Måleraflæsning og tømning af salgsautomater, 9629 Andet manuelt arbejde

  https://www.statistikbanken.dk/LIGELI2

  Statistikbanktabel

  Hjælp til søgning

  Få hjælp til at finde den rette statistik.

  Kontakt Informationsservice

  For forskere

  Søg separat i TIMES eller højkvalitetsdata.

  TIMES

  Højkvalitetsvariable