Gå til sidens indhold

Søgeresultat

  Viser resultat 11 - 20 af 44

  Personale i kommunal og regional omsorg og pleje, fuldtidsbeskæftigede (afsluttet)

  Efter område og arbejdsfunktion
  2016-2019 (Antal)

  arbejdsfunktion, TOT I alt, 1 Ledelsesarbejde, 13 Ledelse af hovedaktiviteten inden for produktions- og servicevirksomhed, 134 Ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag, 2 Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område, 22 Arbejde inden for sundhedsområdet, 222 Sygeplejerske- og jordemoderarbejde, 2221 Sygeplejerskearbejde, 226 Andet sundhedsarbejde, 2264 Fysioterapeut- og afspændingspædagogarbejde, 2265 Kost- og ernæringsarbejde, 2269 Sundhedsarbejde ikke klassificeret andetsteds, 23 Undervisning og pædagogisk arbejde, 234 Undervisning og pædagogisk arbejde, 2343 Pædagogisk arbejde, 235 Andet undervisnings- og pædagogisk arbejde, 2357 Specialpædagogisk arbejde, 26 Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur, 263 Arbejde inden for samfundsvidenskab og religion, 2634 Arbejde inden for psykologi, 2635 Socialrådgivningsarbejde, 3 Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau, 33 Arbejde inden for forretningsservice, økonomi, administration og salg, 334 Administrativt sekretærarbejde, 3343 Chef- og direktionssekretærarbejde, 34 Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur, 341 Arbejde inden for jura og samfundsforhold, 3412 Social rådgivningsarbejde på mellemniveau, 4 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde, 41 Almindeligt kontor- og sekretærarbejde, 4110 Almindeligt kontorarbejde, 5 Service- og salgsarbejde, 51 Servicearbejde, 515 Inspektørarbejde inden for rengøring, husholdning og ejendomme, 5153 Ejendomsinspektørarbejde, 53 Omsorgsarbejde, 531 Børneomsorgsarbejde og hjælpelærerarbejde, 5311 Børneomsorgsarbejde, 532 Omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet, 5321 Omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler (ekskl. plejehjem), 5322 Social- og sundhedsarbejde i private hjem (inkl. plejehjem), 5329 Andet omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet, 6 Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri ekskl. medhjælp, 7 Håndværkspræget arbejde, 8 Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde, 9 Andet manuelt arbejde, 91 Rengøringsarbejde, 911 Rengøringsarbejde i private hjem, hoteller og kontorer, 9112 Rengøringsarbejde undtagen i private hjem, 94 Manuelt arbejde med tilberedning af mad, 941 Manuelt arbejde med tilberedning af mad, 9411 Tilberedning af fastfood, 9412 Køkkenhjælp mv., 9999 Uoplyst

  https://www.statistikbanken.dk/RES13

  Statistikbanktabel

  Hjælp til søgning

  Få hjælp til at finde den rette statistik.

  Kontakt Informationsservice

  For forskere

  Søg separat i TIMES eller højkvalitetsdata.

  TIMES

  Højkvalitetsvariable