Gå til sidens indhold

Valg

Hvor finder jeg statistik om folketingsvalg afholdt i Danmark?

Bemærk: Danmarks Statistik har ikke oplysninger om alt. Nedenfor linker vi derfor til data fra Danmarks Statistik, men også til andre, der laver statistik om emnet.

Folketingsvalget 2019

Detaljerede valgresultater fra Danmark, Færøerne og Grønland, relevante love i forhold til valg, samt fremgangsmåden for tildeling af mandater beskrives i publikationen "Folketingsvalget 5. juni 2019".

Detaljerede oplysninger om folketingsvalget 2019 kan også ses på Danmarks Statistiks valghjemmeside, i Statistikbankens tabeller og hos KMD.

Tidligere folketingsvalg

Oversigtstabeller findes i diverse årgange af Statistisk Årbog.

Statistikbanken har udvalgte resultater tilbage til 1990.

Danmarks Statistik har udgivet uddybende publikationer om valgene 2011 og 2015.

Danmarks Statistiks udgivelser vedrørende folketingsvalg 1849-2007 er digitaliserede og online tilgængelige.

Se publikationsfortegnelse over alle Danmarks Statistiks udgivelser vedrørende rigsdags-, landstings- og folketingsvalg:Andre kilder til tidligere folketingsvalg

Detaljerede oplysninger om folketingsvalg siden 2001 findes i KMD's arkiv.

Uddybende publikationer om  valgene 1990 til 2015 kan findes på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

På Folketingets hjemmeside findes informationer om det danske valgsystem og Folketingsvalg. I deres "Tal og fakta om valg og afstemninger" finder man bl.a. en liste over årsagen til udskrivelse af folketingsvalg siden 1945, en oversigt over valgretsalder gennem tiderne og en oversigt over valgkampens længde siden 1953. 

Forskning om valg og vælgere

De Danske Valgundersøgelser (DNES) har siden 1971 været gennemført af skiftende tværinstitutionelle forskningsgrupper ved de danske universiteter. Hovedformålet med undersøgelserne er at afdække de væsentligste årsager til, at vælgerne stemmer, som de gør. På valgprojektet.dk finder man en litteraturliste over publikationer fra undersøgelserne, samt notatet "Danske vælgere 1971-2019 — En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv.". Data fra De Danske Valgundersøgelser kan downloades hos Rigsarkivet

Geografiske data for en lang række folketingsvalg, kommunalvalg og folkeafstemninger siden 1979 opgjort helt ned på de enkelte valgsteder kan downloades fra Den Danske Valgdatabase

Københavns Universitets Center for Valg og Partier offentliggør rapporter og arbejdspapirer om valgdeltagelse, valgkamp og partimedlemskab

Se også

Valg i kommuner, amter og regioner, se FAQ: Regionale valg.

Valg til Europa-Parlamentet, se FAQ: Europa-Parlamentsvalg.

Folkeafstemninger om grundloven, valgretsalder, EF/EU mv., se FAQ: Folkeafstemninger.

Valg til menighedsråd, se FAQ: Menigheds­rådsvalg.

International statistik om valg,  FAQ: Valg i andre lande.

 

[Opdateret december 2021]

Hvad har andre spurgt om?

Spørgsmålstegn

I løbet af 2020 besvarede vi ca. 4.600 forespørgsler. 

Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål

Kontakt

Informations­service og Bibliotek