Gå til sidens indhold

Valg

Hvor finder jeg statistik om valg afholdt i Danmark og i udlandet?

Herunder finder du valgresultater og statistik om forskellige typer af valg - både seneste afholdte valg og historiske valg.

Bemærk: Danmarks Statistik har ikke oplysninger om alt. Nedenfor linker vi derfor til Danmarks Statistik, men også til andre, der laver statistik om emnet.

Folketingsvalg

Folketingsvalget 2022

Detaljerede oplysninger om folketingsvalget 2022 kan ses på Danmarks Statistiks valghjemmeside, i Statistikbankens tabeller og hos KMD.

Tidligere folketingsvalg

Oversigtstabeller findes i diverse årgange af Statistisk Årbog.

Statistikbanken har udvalgte resultater tilbage til 1971.

Danmarks Statistik har udgivet uddybende publikationer om valgene 2011, 2015 og 2019.

Danmarks Statistiks udgivelser vedrørende folketingsvalg 1848-2007 er digitaliserede og online tilgængelige.

Se publikationsfortegnelse over alle Danmarks Statistiks udgivelser vedrørende rigsdags-, landstings- og folketingsvalg:Andre kilder til tidligere folketingsvalg

Detaljerede oplysninger om folketingsvalg siden 2001 findes i KMD's arkiv.

Uddybende publikationer om  valgene 1990 til 2019 kan findes via; Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside.

På Folketingets hjemmeside findes informationer om det danske valgsystem og Folketingsvalg. I deres "Tal og fakta om valg og afstemninger" finder man bl.a. en liste over årsagen til udskrivelse af folketingsvalg siden 1945, en oversigt over valgretsalder gennem tiderne og en oversigt over valgkampens længde siden 1953. 

[Opdateret februar 2024]

Kommunale og regionale valg

Valg i kommuner, amter og regioner

I Statistikbanken kan du finde tabeller over valg til kommuner, amtskommuner og regionsråd i perioden 1970-2017.
For at se de ældre tabeller skal du klikke på "Arkiv" under tabellerne.

I Statistisk Årbog findes tabeller med overordnede resultater af regionale valg gennem tiden. Statistisk Årbog blev sidste gang udgivet i 2017 med tabeller over hhv. stemmeprocent og stemmefordeling ved regionsvalget 2013 og kommunalvalget 2013.

Danmarks Statistiks udgivelser om regionale valg samlet i publikationsfortegnelse

For udgivelser i serierne Statistiske Meddelelser, Statistiske Efterretninger og enkeltstående publikationer, se nedenstående publikationsfortegnelse:Andre kilder

Meget detaljerede resultater af regions- og kommunalvalg siden 2001 er offentliggjort på KMD's hjemmeside. Det er her muligt at se stemmetal fordelt på opstillede personer og afstemningssteder.

[Opdateret februar 2024]

Europa-Parlamentsvalg

Europa-Parlamentsvalg

Resultater fra valgene i 2009, 2014 og 2019 kan ses på Danmarks Statistiks valghjemmeside og i Statistikbankens tabeller

I Statistisk Årbog kan du finde oversigtstabel med afgivne stemmer, stemmeprocent, kandidatfordeling mv. for valg til Europa-Parlamentet i 2009 og 2014.

Detaljerede resultater for valgene 1999, 2004, 2009, 2014 og 2019 findes hos KMD. 

Danmarks Statistiks udgivelser om valg til Europa-parlamentet samlet i publikationsfortegnelse


Dansk valgdeltagelse

Hos Folketingets EU-oplysning finder man en grafik over den danske stemmeprocent fra samtlige valg fra 1979 og frem.

Center for Valg og Partier har lavet rapporter om borgernes valgdeltagelse ved Europa-Parlamentsvalget 2014 og 2019, fordelt på bl.a. alder, køn, uddannelse, indkomst og herkomst.

Valg til Europa-Parlamentet i andre lande

Hos Europa-Parlamentet finder man både det europæiske resultat, de nationale resultater samt historiske valgdata fra 1979 og frem.


[Opdateret februar 2024]

 

Folkeafstemninger

Folkeafstemninger om grundloven, valgretsalder, EF/EU mv.

Resultaterne af de seneste folkeafstemninger vedr. fælles patentdomstol 25. maj 2014, retsforbeholdet 3. december 2015 og forsvarsforbeholdet 1. juni 2022 kan ses i:

I Statistisk Årbog findes en tabel over folkeafstemninger fra 1916 til 2015 med oplysninger om dato, emne, antal vælgere, afgivne stemmer, stemmeprocent osv. 


Danmarks Statistiks udgivelser om folkeafstemninger samlet i publikationsfortegnelse


Andre kilder

Detaljerede resultater på afstemningssted findes hos KMD for folkeafstemningerne  om forsvarsforbeholdet, retsforbeholdet, patentdomstol, ændring af tronfølgeloven og deltagelse i den fælles valuta.

Folketinget har en temaside med liste over folkeafstemninger fra 1916 og frem.

[Opdateret februar 2024]

Menighedsrådsvalg

Valg til menighedsråd

Danmarks Statistik har offentliggjort resultatet af menighedsrådsvalg fra 1949-2012 i Statistisk Årbog og Statistiske Efterretninger.

Se publikationsfortegnelsen herunder for oplysninger om hvilke årgange/numre af Statistiske Efterretninger resultaterne af de enkelte valg er offentliggjort i.


Danmarks Statistiks udgivelser om menighedsrådsvalg samlet i publikationsfortegnelse


Andre kilder

Kirkeministeriet har oplysninger om resultatet af valget i 2016 i deres nyhedsbrev med tilknyttede Excel-filer med detaljerede resultater efter stift og provsti.

Kirkeministeriet har oplysninger om resultatet af valget i 2020 i deres nyhedsbrev og i et notat til Folketingets Kirkeudvalg.

 

[Opdateret februar 2024]

Valg i andre lande

Valg i Norden

Tal for de nordiske lande vedrørende valgdeltagelse ved Europa-Parlamentsvalg, nationale valg samt andelen af kvinder i de nationale regeringer findes i Nordic Statistics database.

Mere detaljerede tabeller kan ses hos statistikbureauerne i de enkelte lande:

Island - Hagstofa Íslands

Finland - Tilastokeskus

Norge - Statistisk Sentralbyrå

Sverige - Statistiska Centralbyrån

Åland - Ålands statistik- och utredningsbyrå

Rigsfællesskabet

Valg af Færøernes og Grønlands medlemmer i Folketinget fremgår af publikationerne om folketingsvalg.

Folketinget har oversigt over folketingsvalg i Grønland siden 1977 og folketingsvalg på Færøerne siden 1953.

Det færøske statistikbureau har oplysninger om valg til Folketinget og valg til Løgtingið / Lagtinget.

Det grønlandske statistikbureau har oversigtstabeller over valg til Inatsisartut / Landstinget i "Statistisk Årbog" og "Grønland i tal"
Valg.gl finder man detaljerede valgdata fordelt på kommune, byer og afstemningssteder.

Internationalt

Hos IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) findes oplysninger om stemmeprocenter ved valg i mange lande. Både i publikationen "Voter Turnout Since 1945: A Global Report" og i databasen.

IPU (Inter-Parliamentary Union) samler oplysninger om valg i 193 lande i deres PARLINE database.
Her findes også en tabel om andelen af kvinder i de nationale parlamenter.

På Election Guide findes informationer om afholdte og kommende valg i alverdens lande.

[Opdateret februar 2024]

Forskning om valg og vælgere

Forskning om valg og vælgere

De Danske Valgundersøgelser (DNES) har siden 1971 været gennemført af skiftende tværinstitutionelle forskningsgrupper ved de danske universiteter. Hovedformålet med undersøgelserne er at afdække de væsentligste årsager til, at vælgerne stemmer, som de gør. På valgprojektet.dk finder man en litteraturliste over publikationer fra undersøgelserne, samt notatet "Danske vælgere 1971-2019 — En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv.". Data fra De Danske Valgundersøgelser kan downloades hos Rigsarkivet

Geografiske data for en lang række folketingsvalg, kommunalvalg og folkeafstemninger siden 1979 opgjort helt ned på de enkelte valgsteder kan downloades fra Den Danske Valgdatabase

Københavns Universitets Center for Valg og Partier offentliggør rapporter og arbejdspapirer om valgdeltagelse, valgkamp og partimedlemskab

[Opdateret februar 2024]

Kontakt

Informations­service og Bibliotek

Hvad har andre spurgt om?

Spørgsmålstegn

I løbet af 2023 besvarede vi ca. 3.800 forespørgsler.

Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål