Gå til sidens indhold

Udenrigs­handel, produktion og forsyning

Hvordan finder jeg salg af en bestemt vare i Danmark?

Udenrigshandel og produktion

Ved hjælp af data om hhv. produktion, import og eksport kan man skønne forsyningen af markedet.

Et skøn over forsyning = (indenlandsk produktion plus import) minus eksport

Danmarks Statistik har ikke oplysninger om salg af enkelte varer eller brands.

Virksomheder med en mindre handel eller produktion skal ikke indberette til statistikkerne. Fx indberetter kun virksomheder med over 10 ansatte til produktionsstatistikken og en del virksomheder der importerer eller eksporterer for mindre beløb er fritaget for at indberette til udenrigshandelsstatistikken. Det er heller ikke muligt at tage hensyn til fx lager af varen.

Udenrigshandel

Hvordan finder man så netop det varenummer, der dækker den vare man er interesseret i?

Nøglen til detaljerede data om Danmarks import og eksport er de 8-cifrede varekoder i KN-nomenklaturen. Den Kombinerede Nomenklatur viser den fulde liste samt mulighed for søgning på ord eller varekoder. Du kan også søge varekoderne frem direkte i Statistikbankens tabeller.  Forklarende bemærkninger til de enkelte varekoder kan ses hos SKAT's eVITA søgeværktøj.

Genveje til tabellerne om im- og eksport fordelt på varer (KN) og partnerlande:
Årlige tal 
Månedlige tal 1988-2015
Månedlige tal 2016 - 

Ønsker du en mindre detaljeret opdeling af varer er der i Statistikbanken også mulighed for at danne tabeller på den 5-cifrede SITC-varegruppering eller SITC-hovedgrupper. Genveje til tabellerne:
Im- og eksport fordelt på varer (SITC 5 cifre) og partnerlande
Im- og eksport fordelt på varer (SITC 2 cifre) og partnerlande

Vær opmærksom på at varekoderne kan ændre sig fra år til år. Visse varekoder udelades af tabellerne, fordi oplysningerne er diskretionerede. Det betyder at oplysninger ikke offentliggøres, hvis fx et enkelt firmas data kan genkendes.

Se mere om metode på emnesiden Detaljeret import og eksport og i publikationen "Udenrigshandel og betalingsbalance: Kilder og metoder".

Produktion

Genveje til tabellerne om den danske produktions- eller varestatistik på KN-koder:
Industriens salg af egne varer (Årlige tal)
Industriens salg af egne varer (Kvartalsvise tal)

Genveje til tabellerne om den danske produktions- eller varestatistik på SITC-hovedgrupper:
Industriens salg af egne varer (Årlige tal)
Industriens salg af egne varer (Kvartalsvise tal)

Statistikdokumentation om Industriens salg af varer giver oplysninger om metode mv.

 

[Denne side er senest revideret november 2019]

Kontakt

Informations­service og Bibliotek

Hvad har andre spurgt om?

Spørgsmålstegn

I løbet af 2023 besvarede vi ca. 3.800 forespørgsler.

Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål