Gå til sidens indhold

Ejendomsmarkedet

Hvor finder jeg historisk statistik om ejendomssalg? Og tal om forældrekøb og førstegangskøbere?

Bemærk: Danmarks Statistik har ikke oplysninger om alt. Nedenfor linker vi derfor til Danmarks Statistik, men også til andre, der laver statistik om emnet.

Danmarks Statistik har oplysninger om ejendomssalg fra 1845 til i dag.

De tidligste oplysninger for årene 1845-1849 findes i Statistiske Meddelelser

Perioden frem til 1922 findes i statistikken om salg af landbrugsejendomme
En samlet oversigt over den tidlige statistik over salg og priser af landbrugsejendomme kan findes i bogen "Landbrugsforhold i Danmark siden midten af det 19. århundrede 1850-1910".

Fra 1923 til 1983 udgives serien "Ejendomssalg". Serien blev dog ikke udgivet i perioden 1937-1950.

Tal for salg af landejendomme i perioden 1937-1958 blev publiceret i serien "Landbrugsstatistik".

Statistik over ejendomssalg er blevet offentliggjort i Statistiske Efterretninger siden publikationsseriens start i 1909. Først i den generelle serie, sidenhen især i B-serien. Fra 1983 i serien "Bygge- og anlægsvirksomhed" for at fortsætte i "Indkomst, forbrug og priser" indtil sidste udgivelse i 2008/2009.

Tal fra 1992 til nu findes i Statistikbanken under emnet "Ejendomssalg".

Statistik over ejendomssalg har desuden været offentliggjort fra 1896 til 2017 i "Statistisk Årbog". 

Tabeller med tal for ti år ad gangen findes i "Statistisk Tiårsoversigt". Tabellen optræder første gang i "Statistisk Tiårsoversigt 1970", hvor der er tal tilbage til 1959.

Andre kilder til statistik om byggeri, boligmarked og erhvervsejendomme

Danmarks Statistiks Bibliotek har Told- og Skattestyrelsens halvårlige udgivelse om ejendomssalg til udlån eller gennemsyn på læsesal. Vi har årgangene fra 1974-2000. 2001-2012 findes online på skat.dk.

Hos Finans Danmark er det muligt at finde statistik over bl.a. ejendomspriser, salgs- udbuds- og liggetider og antal boliger til salg. Tallene er opgjort for hele landet, de enkelte regioner, landsdele og kommuner. Tabeller om priser, solgte boliger, boliger til salg og salgstider findes også fordelt på postnumre.

Boligøkonomisk Videnscenter har udarbejdet en række historiske boligprisindeks, som de løbende opdaterer med nyeste tal. Indeksene er beskrevet i arbejdspapiret "Danske boligprisindeks 1938-2017 - samt historiske data om boligmarkedet".

Boligøkonomisk Videnscenter har også en statistikbank med lange tidsserier om byggeri og boligmarked.

På ejendomsmæglernes side, Boligsiden, findes bl.a. et markedsindeks der siden maj 2022 også indeholder såkaldte skuffesalg.

Konsulentfirmaet Colliers International har en kvartalsudgivelse med oversigt over markedsleje og afkastkrav for erhvervslejemål og boligudlejningsejendomme i større byer i Danmark.

Hvordan har priserne på andelsboliger udviklet sig?

I Statistikbanken finder du tabellerne:

Statistikken er beskrevet i artiklen: "Markant flere andelsboligforeninger benytter valuarvurdering" (2023).

Hvor finder jeg statistik om forældrekøb?

I 2016 udgav Danmarks Statistik analysen "Forældrekøb - hvem er de unge? - og forældrene?".

Arbejdernes Erhvervsråd har i 2020 udgivet en analyse om forældrekøb på det københavnske boligmarked og i 2021 en analyse om det aarhusianske boligmarked.

Boligsiden udgiver også med mellemrum statistik om forældrekøb baseret på egne tal.

Har Danmarks Statistik information om førstegangskøbere?

Danmarks Statistik har udgivet disse artikler om førstegangskøbere:

I Statistikbanken findes tabellen "LABY22: Ejendomssalg efter kommunegruppe, ejendomskategori og nøgletal" med oplysninger om hvor stor en andel af boligsalg, der foretages af førstegangskøbere, samt gennemsnitsalder på førstegangskøberne.

Vær opmærksom på definitionen af "førstegangskøbere" kan variere på tværs af artikler og tabel.

[Denne side er senest revideret juni 2024]

Kontakt

Informations­service og Bibliotek

Hvad har andre spurgt om?

Spørgsmålstegn

I løbet af 2023 besvarede vi ca. 3.800 forespørgsler.

Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål