Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Eksempler på skrædder­syede løsninger

Ung mand ved boremaskine

Hvor ligger praktikpladserne og hvor bor lærlingene?

Med én skræddersyet løsning fik Dansk Byggeri og BRFfonden svar på tre store spørgsmål.

”Vi ville vide, om der mangler praktikpladser til elever på erhvervsskolerne, og om praktikkernes varighed spiller ind på uddannelsernes kvalitet. BRFfonden ville vide, hvor de skal placere et nyt kollegium for lærlinge. Derfor gik vi sammen om at lave en undersøgelse af erhvervsskolernes geografiske placering og elevernes bopæl og karaktergennemsnit. I Dansk Byggeri har vi tidligere brugt Danmarks Statistiks forskerordning. For første gang fik vi DST Consulting til at trække tallene for os og omdanne dem til tabeller. Det var så stor en aflastning, at vi allerede har bestilt vores næste skræddersyede opgave.”

Louise Pihl, underdirektør i Dansk Byggeri

Foto: hænder der taster på bærbar computer

Udbud af arbejdskraft inden for kontor og handel

For at tiltrække virksomheder og arbejdspladser inden for blandt andet kontor og handel skulle Tønder Kommune udarbejde en analyse, der kortlægger udbuddet af kvalificeret arbejdskraft inden for netop disse områder i kommunen og 7 andre kommuner i regionen. Danmarks Statistik leverede data for antal personer med bestemte uddannelser inden for kontor og handel som højst fuldførte uddannelse i henholdsvis Tønder Kommune og de 7 andre kommuner.

Foto: piller på bord

Socioøkonomiske data for udvalgte patienter

Dansk Lægemiddel Information Market Intelligence (DLI MI) ønskede at undersøge, om der var et sammenfald mellem fastholdelse af ordineret medicinsk behandling blandt en udvalgt gruppe af borgere, og hvordan disse klarede sig i forhold til en række sociale faktorer. På baggrund af DLI MI’s studiedesign og variabel definitioner dannede Danmarks Statistik den ønskede population ud fra indløste recepter i Lægemiddeldatabasen og leverede data om bl.a. geografi, husstandstype, uddannelse, indkomst, modtagelse af offentlige ydelser samt kriminalitet.Foto: Fiber net - kabler

En analyse af it-erhvervene

Videnskabsministeriet fik kortlagt it-erhvervene for at analysere branchen og dens vækstpotentiale. It-erhvervene består af fremstilling af elektroniske komponenter, it-engroshandel, telekommunikation og it-konsulentvirksomhed. Branchen blev gennemanalyseret med hensyn til størrelse, beskæftigelse, omsætning, eksport og antallet af nystartede virksomheder. Hent publikation

Foto: ung fyr i hop - fald

Unges arbejdsløshedsforsikring

Arbejdsløshedskassen for selvstændige, ASE, bad Danmarks Statistik undersøge unges vaner i forhold til arbejdsløshedsforsikring. Undersøgelsen viste, at der var en klar tendens mod at unge fravalgte det økonomiske sikkerhedsnet en arbejdsløshedsforsikring giver. På baggrund af registeroplysninger kunne Danmarks Statistik give præcise opgørelser over hvem, der tegnede arbejdsløshedsforsikringer. Tabellerne kunne blandt andet bruges til at analysere regionale variationer.

Foto: dna streng

Life Science og beskæftigelse

Analysefirmaet E-statistik ønskede for Copenhagen Capacity at undersøge tiltrækningen af arbejdskraft for Life Science-klyngen i Greater Copenhagen og var interesseret i at se udviklingen over tid. På baggrund af en liste med ca. 1200 CVR-numre leverede Danmarks Statistik beskæftigelsestal for 7 delbrancher fra 2008 og frem til 2013 fordelt på herkomst, uddannelse, køn samt arbejdspladsens beliggenhed.

Ansvarlig for siden

DST Consulting