Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Eksempler på skrædder­syede løsninger

Her kan du læse mere om nogle af vores skræddersyede opgaver, som vi har hjulpet vores kunder med. Se alle vores kundecases nedenfor:

 
  
 
 
 
 
 

BESKÆFTIGEDE OG ARBEJDSPLADSER I DANSKE KOMMUNER OVER TID

I forbindelse med kommunalvalget ville DR gerne undersøge centralisering af arbejdspladser i landets kommuner. 

Danmarks Statistik hjalp dels med at udtrække oplysninger fra Erhvervsstatistisk Register om firmanavn, adresse, kommune, by, branchetilknytning, oprettelsesdato og beskæftigelsestal på alle danske virksomheder, dels med at levere statistik på kommunalt og privat beskæftigede fordelt på postnumre - alle data fra perioden 2010-2017. Ved hjælp af data fandt DR bl.a. en række eksempler på at flytning af kommunale arbejdspladser til større byer i kommunen havde haft stor betydning for de mindre samfund.

UNDERSØGELSE AF SLAGELSE SOM STUDIEBY

I forbindelse med planer om at videreudvikle Slagelse som studie by, ønskede Slagelse Kommune at danne sig et overblik over det nuværende niveau for byen og se på muligheder for at fastholde pendlende studerende i kommunen, også efter endt uddannelse. Danmarks Statistik leverede et større datasæt med oplysninger om:

Antal studerende fordelt på studiebyer i hele landet samt tilgående, fuldførte og igangværende studerende på uddannelsesinstitutioner i Slagelse; Bopæl, boligforhold og flyttemønstre for studerende i Slagelse før, under og efter studiet; Uddannelsesniveau og beskæftigelse for fuldførte elever i Slagelse; Studietilknytning for unge bosat i Køge, Roskilde, Næstved eller Slagelse.

Ung kvinde kigger i mikroskop

Hvor ligger praktikpladserne, og hvor bor lærlingene?

"Vi ville vide, om der mangler praktikpladser til elever på erhvervsskolerne, og om praktikkernes varighed spiller ind på uddannelsernes kvalitet. BRFfonden ville vide, hvor de skal placere et nyt kollegium for lærlinge. Derfor gik vi sammen om at lave en undersøgelse af erhvervsskolernes geografiske placering og elevernes bopæl og karaktergennemsnit. I Dansk Byggeri har vi tidligere brugt Danmarks Statistiks forskerordning. For første gang fik vi DST Consulting til at trække tallene for os og omdanne dem til tabeller. Det var så stor en aflastning, at vi allerede har bestilt vores næste skræddersyede opgave.”

Louise Pihl, underdirektør i Dansk Byggeri

EVALUERING OG OPTIMERING AF BYUDVIKLINGEN I NORDHAVN

Udviklingsselskabet By & Havn vil gerne have større indsigt i beboer-, bolig- og erhvervssammensætningen i byområdet Nordhavn set over tid. Data skal bruges i arbejdet med løbende at evaluere og optimere byudviklingen i området.

I den forbindelse har Danmarks Statistik blandt andet leveret statistik på beboernes køn, alder, indkomst, beskæftigelse, uddannelse og arbejdssted, statistik på husstandenes størrelse og bilrådighed, til- og fraflytningsstatistik samt statistik på boliger beliggende i området i forhold til beboertype, anvendelse, udlejningsforhold, ejerforhold, boligform, størrelse og opførelsesår.

EN ANALYSE AF IT-ERHVERVENE

Videnskabsministeriet fik kortlagt it-erhvervene for at analysere branchen og dens vækstpotentiale. It-erhvervene består af fremstilling af elektroniske komponenter, it-engroshandel, telekommunikation og it-konsulentvirksomhed. Branchen blev gennemanalyseret med hensyn til størrelse, beskæftigelse, omsætning, eksport og antallet af nystartede virksomheder.

Se publikationen "Informationssamfundet Danmark - IT-status 2006"

SOCIOØKONOMISKE DATA FOR UDVALGTE PATIENTER

Dansk Lægemiddel Information Market Intelligence (DLI MI) ønskede at undersøge, om der var et sammenfald mellem fastholdelse af ordineret medicinsk behandling blandt en udvalgt gruppe af borgere, og hvordan disse klarede sig i forhold til en række sociale faktorer.

På baggrund af DLI MI’s studiedesign og variabel definitioner dannede Danmarks Statistik den ønskede population ud fra indløste recepter i Lægemiddeldatabasen og leverede data om bl.a. geografi, husstandstype, uddannelse, indkomst, modtagelse af offentlige ydelser samt kriminalitet.

UNGES ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING

Arbejdsløshedskassen for selvstændige, ASE, bad Danmarks Statistik undersøge unges vaner i forhold til arbejdsløshedsforsikring. Undersøgelsen viste, at der var en klar tendens mod at unge fravalgte det økonomiske sikkerhedsnet en arbejdsløshedsforsikring giver.

På baggrund af registeroplysninger kunne Danmarks Statistik give præcise opgørelser over hvem, der tegnede arbejdsløshedsforsikringer. Tabellerne kunne blandt andet bruges til at analysere regionale variationer.

LIFE SCIENCE OG BESKÆFTIGELSE

Analysefirmaet E-statistik ønskede for Copenhagen Capacity at undersøge tiltrækningen af arbejdskraft for Life Science-klyngen i Greater Copenhagen og var interesseret i at se udviklingen over tid.

På baggrund af en liste med ca. 1200 CVR-numre leverede Danmarks Statistik beskæftigelsestal for 7 delbrancher fra 2008 og frem til 2013 fordelt på herkomst, uddannelse, køn samt arbejdspladsens beliggenhed.

UDBUD AF ARBEJDSKRAFT INDEN FOR KONTOR OG HANDEL

For at tiltrække virksomheder og arbejdspladser inden for blandt andet kontor og handel skulle Tønder Kommune udarbejde en analyse, der kortlægger udbuddet af kvalificeret arbejdskraft inden for netop disse områder i kommunen og 7 andre kommuner i regionen.

Danmarks Statistik leverede data for antal personer med bestemte uddannelser inden for kontor og handel som højst fuldførte uddannelse i henholdsvis Tønder Kommune og de 7 andre kommuner.

Kontakt

Hvis I vil høre nærmere om hvad vi kan gøre for jer, så kontakt os gerne.

DST Consulting


Vil du vide mere?


Nedenfor kan du tilmelde dig modtagelse af Nyt fra DST Consulting. Du vil herefter ca. en gang om måneden modtage information om opdatering af relevante statistikker, nye produkter og ydelser fra Danmarks Statistik samt artikler og analyser der går bag tallene.

Danmarks Statistik opbevarer dine kontaktoplysninger så længe du er tilmeldt et af vores nyhedsbreve og videregiver ikke oplysningerne til andre.

 

Ansvarlig for siden

DST Consulting