Gå til sidens indhold

Udvandringer fra Danmark

Beskrivelse

Enhver, som fraflytter til udlandet, skal registreres i CPR som udrejst. Vedkommende skal anmelde fraflytningen til bopælskommunen inden udrejsen. Ophold i udlandet over 6 måneder skal altid anmeldes som en fraflytning til udlandet.

For yderligere detaljeret information se:
Lovbekendtgørelse nr. 140 af 3. marts 2004, med efterfølgende ændringer. (Anvend følgende link; https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=10811)

Bilag

Variable

UDV_LAND Udvandringsland
VAN_VFRA udvandringsdato