Gå til sidens indhold

LANDEKODE

Navn

LANDEKODE

Beskrivende navn

Landekode

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-2005
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Alfanumerisk kode med 2 karakterer som angiver partnerlandet

Detaljeret beskrivelse

ISO -kode til angivelse af hhv. oprindelsesland, afsendelsesland og bestemmelsesland.
Intrastat og Extrastat eksport indsamles og opgøres på bestemmelsesland.
Intrastat import indsamles og opgøres på afsendelsesland.
I Extrastat import indsamles både oprindelsesland og afsendelsesland, men optælles normalt på oprindelsesland.

Landekoderne:
QQ offentliggøres under QU uoplyst land
QR offentliggøres under QV uoplyst land EU
QS offentliggøres under QW uoplyst land 3. land

QX, QY, QZ kan kun forekomme ved offentliggørelse.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Virksomheder, der har udenrigshandel med varer

Populationen, som statistikken dækker, udgøres af virksomheder som har udenrigshandel med EU-lande eller lande uden for EU. I handelen med ikke-EU-lande kan privatpersoners køb og salg i udlandet i begrænset omfang indgå.

Værdisæt

LANDEKODE har ingen værdisæt