Gå til sidens indhold

PERIODE_LNG

Navn

PERIODE_LNG

Beskrivende navn

Længde af behandlingsperiode

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-2006
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

PERIODE_LNG angiver varigheden af den ambulante kontakt målt i dage.

Den ambulante kontakts varighed er beregnet som antal dage fra INDDTO (startdato) til hhv. UDDTO (afslutningsdato), hvis den ambulante kontakt er afsluttet, eller ultimo kalenderåret, hvis den ambulante kontakt er uafsluttet.

Hvis startdato er lig afslutningsdato, angives varigheden af den ambulante kontakt til 1 dag.

Detaljeret beskrivelse

Varigheden af den ambulante kontakt angiver perioden mellem kontaktens startdato og hhv. afslutningsdato eller ultimo året, hvorfor variablen ikke siger noget om antallet af ambulante besøg i løbet af året.

Ambulante kontakter kan lukkes og genåbnes uden ændringer i sygdom eller behandling, hvorfor variablen påvirkes af administrative beslutninger.

Der var i 2008 en markant stigning i varigheden af ambulante kontakter ift. foregående år, hvilket tyder på en administrativ beslutning fra sygehusene eller regionernes side.

Variablen dannes af Danmarks Statistik og er således ikke at finde i Landspatientregisteret.

Graf og tabel vist under højkvalitetsdokumenter:
SYAM vedrører ambulante kontakter

Gennemsnittet angiver den gennemsnitlige varighed (målt i dage) af patienternes ambulante kontakter, mens spredningen angiver afvigelsen fra gennemsnittet beregnet på en kvadratisk skala, dvs. kvadratroden af variansen.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Ambulante indlæggelser i løbet af året.

Alle ambulante indlæggelser i løbet af året på offentlige somatiske sygehusafdelinger.

Værdisæt

PERIODE_LNG har ingen værdisæt