Gå til sidens indhold

PDGY

Navn

PDGY

Beskrivende navn

Varighed af indlæggelser og ambulante kontakter i forbindelse med Y-diagnoser

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-2006
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Ja

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

PDGY angiver varigheden (målt i dage) af patientens hhv. indlæggelser og ambulante kontakter i forbindelse med Y-diagnoser. Y-diagnoser er de diagnoser, som i diagnosegrupperingen DIAG99 er lig med kode '100' (Undersøgelser, forebyggende forholdsregler mm. af personer uden sygdomstegn eller uden oplysning om diagnose).

Der skelnes mellem varighed af indlæggelser og ambulante kontakter i forbindelse med Y-diagnoser (PDGY), varighed af indlæggelser og ambulante kontakter i forbindelse med sygdom (PDGS), og varighed af indlæggelser og ambulante kontakter i forbindelse med fødsel (PDGF). Formålet med opdelingen i Y-, S- og F-diagnoser er at kunne analysere på de tre grupper separat.

Bemærk at varigheden af indlæggelser kan være længere end 365 dage, da den udregnes fra indlæggelsesdatoen, som kan være i et tidligere år. Med hensyn til de ambulante kontakter angiver variablen antallet af dage med ambulante besøg i løbet af året.

Variablen dannes af Danmarks Statistik og er således ikke at finde i Landspatientregisteret.

Startåret er for indlæggelser 1991, mens det for ambulante kontakter er 2006.

Detaljeret beskrivelse

Variablen er summen af varigheden (målt i dage) af patientens hhv. indlæggelser og ambulante kontakter ifm. Y-diagnoser.

Variablen er beregnet som hhv. summen af IANTDG (indlæggelsesvarighed) for indlagte patienters indlæggelser med Y-diagnoser og summen af ANT_BES_AAR (antal ambulante besøg i kalenderåret) for ambulante patienters kontakter ifm. Y-diagnoser.

Grafer og tabeller vist under højkvalitetsdokumenter:
SYAP vedrører ambulante patienter
SYHB vedrører indlagte patienter

Gennemsnittet angiver den gennemsnitlige varighed (målt i dage) af patienternes hhv. indlæggelser og ambulante kontakter, mens spredningen angiver afvigelsen fra gennemsnittet beregnet på en kvadratisk skala, dvs. kvadratroden af variansen.

Bilag

Tabel
Graf

Populationer:

Personer, der har været stationært indlagt i løbet af året.

Alle personer, der har været stationært indlagt i løbet af året på offentlige somatiske sygehusafdelinger

Personer, der har modtaget ambulant behandling i løbet af året

Alle personer,der har fået ambulant behandlinger i løbet af året på offentlige somatiske sygehusafdelinger

Værdisæt

PDGY har ingen værdisæt