Gå til sidens indhold

IANTY

Navn

IANTY

Beskrivende navn

Antal indlæggelser og ambulante kontakter i forbindelse med Y-diagnoser

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-2006
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

IANTY er patientens samlede antal hhv. indlæggelser og ambulante kontakter i forbindelse med Y-diagnoser i løbet af et givent kalenderår. Y-diagnoser er de diagnoser, som i diagnosegrupperingen DIAG99 er lig med kode '100' (Undersøgelser, forebyggende forholdsregler mm. af personer uden sygdomstegn eller uden oplysning om diagnose).

Der skelnes mellem indlæggelser og ambulante kontakter i forbindelse med Y-diagnoser (IANTY), indlæggelser og ambulante kontakter i forbindelse med sygdom (IANTS), og indlæggelser og ambulante kontakter i forbindelse med fødsel (IANTF). Formålet med opdelingen i Y-, S- og F-diagnoser er at kunne analysere på de tre grupper separat.

Variablen dannes af Danmarks Statistik og er således ikke at finde i Landspatientregisteret.

Startåret er for indlæggelser 1991, mens det for ambulante kontakter er 2006.

Detaljeret beskrivelse

Sygehusbenyttelsesregistret er udelukkende baseret på aktionsdiagnoser (dvs. den væsentligste diagnose ifm. den aktuelle indlæggelse/ambulante kontakt), mens bi- og henvisningsdiagnoser ikke er inkluderet.

Grafer og tabeller vist under højkvalitetsdokumenter:
SYAP vedrører ambulante patienter
SYHB vedrører indlagte patienter

Gennemsnittet angiver patienternes gennemsnitlige antal hhv. indlæggelser og ambulante kontakter, mens spredningen angiver afvigelsen fra gennemsnittet beregnet på en kvadratisk skala, dvs. kvadratroden af variansen.

Bilag

Tabel
Graf

Populationer:

Personer, der har været stationært indlagt i løbet af året.

Alle personer, der har været stationært indlagt i løbet af året på offentlige somatiske sygehusafdelinger

Personer, der har modtaget ambulant behandling i løbet af året

Alle personer,der har fået ambulant behandlinger i løbet af året på offentlige somatiske sygehusafdelinger

Værdisæt

IANTY har ingen værdisæt