Gå til sidens indhold

DIAG23

Navn

DIAG23

Beskrivende navn

Diagnose 23

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1991
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

DIAG23 angiver den diagnose, som er knyttet til en given hhv. indlæggelse og ambulant kontakt i henhold til 23-grupperingen af diagnoser.

Diagnosegrupperingen er en forkortet version af WHO's International Classification of Diseases bestående af 23 diagnosegrupper.

Startåret er for indlæggelser 1991, mens det for ambulante kontakter er 2006.

Detaljeret beskrivelse

Sygehusbenyttelsesregistret er udelukkende baseret på aktionsdiagnoser (dvs. den væsentligste diagnose ifm. den aktuelle indlæggelse/ambulante kontakt), mens bi- og henvisningsdiagnoser ikke er inkluderet.

De danske sygehuses diagnoseregistrering overgik fra WHO's International Classification of Diseases - 8th revision (ICD-8) til International Classification of Diseases - 10th revision (ICD-10) i 1994. Denne overgang vurderes ikke at have medført databrud for DIAG23 diagnosegrupperingen.

I forbindelse med indførelsen af brugerbetaling på sterilisationer (kode '19') i 2011 skete der et markant fald i denne diagnosegruppe. Levendefødte børn (kode '22') optræder for første gang ifm. ambulante kontakter i 2013, dvs. fødsler både kan foregå ifm. indlæggelser og ambulant kontakter.

Bemærk at DIAG23 ikke er en aggregering af DIAG99. De to diagnosegrupperinger følger forskellige principper, hvor DIAG23 er relateret til sygehusafdelingers organisering af behandlingen, mens DIAG99 er relateret til medicinske sygdomsgrupper.

Tabeller vist under højkvalitetsdokumenter:
SYAM vedrører ambulante kontakter
SYIN vedrører indlæggelser

Bilag

Tabel

Populationer:

Ambulante indlæggelser i løbet af året.

Alle ambulante indlæggelser i løbet af året på offentlige somatiske sygehusafdelinger.

Stationære indlæggelser, der er afsluttet i løbet af året.

Alle stationære indlæggelser, der er afsluttet i løbet af året på offentlige somatiske sygehusafdelinger.

Værdisæt

Værdisæt

Fra dato ... Til dato
17-12-1770 31-12-9999 01 : Infektionssygdomme
17-12-1770 31-12-9999 02 : Lungesygdomme
17-12-1770 31-12-9999 03 : Sygdomme i nervesystem
17-12-1770 31-12-9999 04 : Sygdomme i hjertet og de store kar
17-12-1770 31-12-9999 05 : Sygdomme i arterier, vener og lymfesystem
17-12-1770 31-12-9999 06 : Åreknuder
17-12-1770 31-12-9999 07 : Blodsygdomme
17-12-1770 31-12-9999 08 : Mave-tarmsygdomme
17-12-1770 31-12-9999 09 : Urinvejssygdomme
17-12-1770 31-12-9999 10 : Sygdomme i bevægelsessystemet
17-12-1770 31-12-9999 11 : Gynækologiske sygdomme
17-12-1770 31-12-9999 12 : Sygdomme ved graviditet og fødsel
17-12-1770 31-12-9999 13 : Hud- og kønssygdomme
17-12-1770 31-12-9999 14 : Øjensygdomme
17-12-1770 31-12-9999 15 : Øre-, næse- og halssygdomme
17-12-1770 31-12-9999 16 : Endokrine, metaboliske og kromosomale sygdomme
17-12-1770 31-12-9999 17 : Mentale sygdomme
17-12-1770 31-12-9999 18 : Sygdomme i mamma
17-12-1770 31-12-9999 19 : Sterilisationer
17-12-1770 31-12-9999 20 : Hjernerystelse
17-12-1770 31-12-9999 21 : Forgiftninger
17-12-1770 31-12-9999 22 : Levendefødte børn
17-12-1770 31-12-9999 23 : Andre sygdomme