Gå til sidens indhold

DIAG23

Navn

DIAG23

Beskrivende navn

Diagnose 23

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1991
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

DIAG23 angiver den diagnose, som er knyttet til en given hhv. indlæggelse og ambulant kontakt i henhold til 23-grupperingen af diagnoser.

Diagnosegrupperingen er en forkortet version af WHO's International Classification of Diseases bestående af 23 diagnosegrupper.

Startåret er for indlæggelser 1991, mens det for ambulante kontakter er 2006.

Detaljeret beskrivelse

Sygehusbenyttelsesregistret er udelukkende baseret på aktionsdiagnoser (dvs. den væsentligste diagnose ifm. den aktuelle indlæggelse/ambulante kontakt), mens bi- og henvisningsdiagnoser ikke er inkluderet.

De danske sygehuses diagnoseregistrering overgik fra WHO's International Classification of Diseases - 8th revision (ICD-8) til International Classification of Diseases - 10th revision (ICD-10) i 1994. Denne overgang vurderes ikke at have medført databrud for DIAG23 diagnosegrupperingen.

I forbindelse med indførelsen af brugerbetaling på sterilisationer (kode '19') i 2011 skete der et markant fald i denne diagnosegruppe. Levendefødte børn (kode '22') optræder for første gang ifm. ambulante kontakter i 2013, dvs. fødsler både kan foregå ifm. indlæggelser og ambulant kontakter.

Bemærk at DIAG23 ikke er en aggregering af DIAG99. De to diagnosegrupperinger følger forskellige principper, hvor DIAG23 er relateret til sygehusafdelingers organisering af behandlingen, mens DIAG99 er relateret til medicinske sygdomsgrupper.

Tabeller vist under højkvalitetsdokumenter:
SYAM vedrører ambulante kontakter
SYIN vedrører indlæggelser

Bilag

Tabel

Værdisæt

D282170.TXT_DIAG23 - Diagnose 23
Kode tekst Fra dato Til dato
01 Infektionssygdomme 17-12-1770
02 Lungesygdomme 17-12-1770
03 Sygdomme i nervesystem 17-12-1770
04 Sygdomme i hjertet og de store kar 17-12-1770
05 Sygdomme i arterier, vener og lymfesystem 17-12-1770
06 Åreknuder 17-12-1770
07 Blodsygdomme 17-12-1770
08 Mave-tarmsygdomme 17-12-1770
09 Urinvejssygdomme 17-12-1770
10 Sygdomme i bevægelsessystemet 17-12-1770
11 Gynækologiske sygdomme 17-12-1770
12 Sygdomme ved graviditet og fødsel 17-12-1770
13 Hud- og kønssygdomme 17-12-1770
14 Øjensygdomme 17-12-1770
15 Øre-, næse- og halssygdomme 17-12-1770
16 Endokrine, metaboliske og kromosomale sygdomme 17-12-1770
17 Mentale sygdomme 17-12-1770
18 Sygdomme i mamma 17-12-1770
19 Sterilisationer 17-12-1770
20 Hjernerystelse 17-12-1770
21 Forgiftninger 17-12-1770
22 Levendefødte børn 17-12-1770
23 Andre sygdomme 17-12-1770