Gå til sidens indhold

DAGE_PDOMD

Navn

DAGE_PDOMD

Beskrivende navn

Varighed af indlæggelser og ambulante kontakter med dominerende diagnose

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-2006
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

DAGE_PDOMD angiver varigheden (målt i dage) af patientens hhv. indlæggelser og ambulante kontakter i forbindelse med den dominerende diagnose PDOMD.

Bemærk at varigheden af indlæggelser kan være længere end 365 dage, da den udregnes fra indlæggelsesdatoen, som kan være i et tidligere år. Med hensyn til de ambulante kontakter angiver variablen antallet af dage med ambulante besøg i løbet af året.

Variablen dannes af Danmarks Statistik og er således ikke at finde i Landspatientregisteret.

Startåret er for indlæggelser 1991, mens det for ambulante kontakter er 2006.

Detaljeret beskrivelse

Variablen er summen af varigheden (målt i dage) af patientens hhv. indlæggelser og ambulante kontakter ifm. den dominerende diagnose.

Variablen er beregnet som hhv. summen af IANTDG (indlæggelsesvarighed) for indlagte patienters indlæggelser med den dominerende diagnose og summen af ANT_BES_AAR (antal ambulante besøg i kalenderåret) for ambulante patienters kontakter ifm. den dominerende diagnose.

Grafer og tabeller vist under højkvalitetsdokumenter:
SYAP vedrører ambulant patienter
SYHB vedrører indlagte patienter

Gennemsnittet angiver varigheden (målt i dage) af patienternes hhv. indlæggelser og ambulante kontakter ifm. deres dominerede diagnose, mens spredningen angiver afvigelsen fra gennemsnittet beregnet på en kvadratisk skala, dvs. kvadratroden af variansen.

Bilag

Graf
Tabel

Værdisæt

DAGE_PDOMD har ingen værdisæt