Gå til sidens indhold

ANT_BES_AAR

Navn

ANT_BES_AAR

Beskrivende navn

Antal ambulante besøg i kalenderåret

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-2006
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

ANT_BES_AAR angiver antallet af ambulante besøg i et givent kalenderår i forbindelse med en ambulant kontakt.

Hvis en person har haft mere end et besøg på samme dato knyttet til samme ambulante kontakt, registreres dette som ét besøg.

Variablen dannes af Danmarks Statistik og er således ikke at finde i Landspatientregisteret.

Detaljeret beskrivelse

ANT_BES_AAR angiver antallet af ambulante besøg i et givent kalenderår i forbindelse med en ambulant kontakt. Ambulante besøg, som har fundet sted i tidligere år, er således ikke inkluderet.

Variablen bruges til den statistiske opgørelse af ambulante behandlinger, da denne variabel vurderes bedre til at udtrykke aktiviteten i kalenderåret end ANT_BES.

Graf og tabel vist under højkvalitetsdokumenter:
SYAM vedrører ambulante kontakter

Gennemsnittet angiver det gennemsnitlige antal besøg for en ambulant kontakt i et givent kalenderår, mens spredningen angiver afvigelsen fra gennemsnittet beregnet på en kvadratisk skala, dvs. kvadratroden af variansen.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Ambulante indlæggelser i løbet af året.

Alle ambulante indlæggelser i løbet af året på offentlige somatiske sygehusafdelinger.

Værdisæt

ANT_BES_AAR har ingen værdisæt