Gå til sidens indhold

ANT_BES

Navn

ANT_BES

Beskrivende navn

Antal ambulante besøg

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-2006
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

ANT_BES angiver det samlede antal ambulante besøg i forbindelse med en ambulant kontakt, dvs. ambulante besøg i tidligere år også er inkluderet.

Hvis en person har haft mere end et besøg på samme dato knyttet til samme ambulante kontakt, registreres dette som ét besøg.

Variablen opgøres kun, såfremt der i kalenderåret har været ambulante besøg. Den har fortrinsvis administrativ betydning.

Variablen dannes af Danmarks Statistik og er således ikke at finde i Landspatientregisteret.

Detaljeret beskrivelse

ANT_BES angiver det samlede antal ambulante besøg i forbindelse med en patients ambulante kontakt.

Variablen bruges ikke til den statistiske opgørelse af ambulante behandlinger.

Graf og tabel vist under højkvalitetsdokumenter:
SYAM vedrører ambulante kontakter

Gennemsnittet angiver det gennemsnitlige antal besøg for en ambulant kontakt, mens spredningen angiver afvigelsen fra gennemsnittet beregnet på en kvadratisk skala, dvs. kvadratroden af variansen.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Ambulante indlæggelser i løbet af året.

Alle ambulante indlæggelser i løbet af året på offentlige somatiske sygehusafdelinger.

Værdisæt

ANT_BES har ingen værdisæt