Gå til sidens indhold

AFSLUTTET

Navn

AFSLUTTET

Beskrivende navn

Afsluttet ambulant behandling

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-2006
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

AFSLUTTET angiver, om en ambulant kontakt er afsluttet eller ej.

Hvis den ambulante kontakt er registreret med en udskrivningsdato i kalenderåret, så angives kontakten som afsluttet. Hvis dette ikke er tilfældet, så angives den ambulante kontakt som uafsluttet.

Variablen dannes af Danmarks Statistik.

Detaljeret beskrivelse

Ambulante kontakter kan lukkes og genåbnes uden ændringer i hverken sygdom eller behandling, hvorfor variablen påvirkes af administrative beslutninger.

Der var i 2008 en markant stigning i antallet af afsluttede ambulante kontakter og et markant fald i antallet af uafsluttede ambulante kontakter ift. det foregående år, hvilket tyder på en administrativ beslutning fra sygehusene eller regionernes side.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Ambulante indlæggelser i løbet af året.

Alle ambulante indlæggelser i løbet af året på offentlige somatiske sygehusafdelinger.

Værdisæt

D282170.TXT_AFSLUTTET - Afsluttet ambulant behandling
Kode tekst Fra dato Til dato
0 Behandling er ikke afsluttet i tællingsåret 17-12-1770
1 Behandling er afsluttet i tællingsåret 17-12-1770