Gå til sidens indhold

Motorkøretøjer

Beskrivelse

Danmarks Statistiks bilregister er etableret i 1992 med det formål at danne grundlag for statistiske opgørelser vedrørende køretøjer i Danmark, deres ejer- og brugerforhold samt deres anvendelse. Registret indeholder både aktuelle og historiske data for de køretøjer, der var aktive ved registrets start pr. 1. januar 1992 samt de, der siden er kommet til.

De vigtigste oplysninger om det enkelte køretøj er dets art (personbil, varebil, bus, lastbil etc.), anvendelse, fabrikat, model og variant, vægt og drivmiddel, ejer- og brugerforhold og geografisk lokalisering. Der opgøres bestande, nyregistreringer og brugtvognshandel (genregistreringer + ejerskifter). Hertil kommer energieffektivitet og antallet af familierne, som har bil til rådighed samt antallet af familier, der har købt bil.

Registrets data er frem til juni 2012 kommet fra Centralregistret for Motorkøretøjer, CRM (omlagt i 2003), og derefter fra det Digitale Motorregister, DMR. Omlægningerne har ikke haft nævneværdig indholdsmæssig betydning for bilregistret, og der har ikke været nogen effekt i forhold til databrud i de løbende publicerede serier. DMR indeholder en del flere variabler end CRM, og der er derfor mulighed for nye opgørelser for køretøjer registreret efter DMR's etablering.

DMR er i dag en database med ca. 400 (database-) tabeller med nye og historiske oplysninger om registreringspligtige køretøjer samt disses ejere og brugere.

Danmarks Statistiks bilregister indeholder ikke oplysninger om ikke-registreringspligtige køretøjer, fx entreprenørmateriel og militære køretøjer. Visse registreringspligtige køretøjer er heller ikke medtaget, fx en del af politiets køretøjer og køretøjer, der udelukkende anvendes indenfor lukkede områder (bl.a. havne og lufthavne).

Køretøjernes ejere og brugere kan på person-/husholdningssiden suppleres op til at dække hele befolkningen ved samkøring med data fra befolkningsstatistikken, mens de på erhvervssiden kan suppleres op til at dække alle virksomheder ved samkørsel med Erhvervsregistret.

De vigtigste oplysninger om befolkningen er familietype, bolig, uddannelse, indkomst, arbejdsstilling og geografisk lokalisering.
De vigtigste oplysninger om virksomhederne er branchetilhørsforhold og geografisk lokalisering. Hertil kommer oplysninger om antal ansatte og omsætning.

Variable

BRUGER Køretøjets primære bruger i form af et CPR- eller CVR-nummer.
DRIVKRAFTTYPE Køretøjets drivmiddel.
EJER Køretøjets primære ejer i form af et CPR- eller CVR-nummer.
FOERSTEREGISTRERINGDATO Datoen for køretøjets første registrering i motorregistret DMR.
KILOMETERSTAND Antal kilometer køretøjet har kørt inden eksport/import/syn.
KOERETOEJ_ID Entydig nøgle til identifikation af det enkelte køretøj i DMR.
KOERETOEJART Køretøjets art.
NORMTYPE Køretøjets miljønormtype.
PRIMAERANVENDELSE Køretøjets primær anvendelse.
SLAGVOLUMEN Motorens slagvolumen i ccm.
STELNUMMER Køretøjets stelnummer/VIN-mærkning.
STOERSTEEFFEKT Motorens største effekt i kW.