Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

NW

Navn

NW

Beskrivende navn

Smalfortjenesten (-pens), pr. time i kr. - udgår

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1997
Gyldig til: 31-12-2010

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Smalfortjenesten ekskl. pension, pr. time - udgået

Detaljeret beskrivelse

Smalfortjenesten er populært sagt den del af fortjenesten, som udbetales løbende, og som ikke har karakter af betalinger for fravær eller gene. Smalfortjenesten er det begreb, der kommer tættest på det, som de fleste lønmodtagere forstår ved en timeløn. En undtagelse herfra er dog at de uregelmæssige betalinger indgår i NW.

Variablen udgår.

Smalfortjenesten defineres som variablen GW fratrukket variablene GENE, W_ABS, FERIE_SH, PENSION og PERSGODE. (Se mere i beskrivelsen af variablen GW).

Fra år 2008 er fritvalgsordningen ligeledes fratrukket variablen NW, hvilket skaber et mindre databrud indenfor variablen.

Det skal for en god ordens skyld nævnes, at smalfortjenesten ikke kan udtrykkes pr. betalt time, pr. normal time eller tilsvarende. Det ligger i begrebets natur, at det er noget der er uafhængig af antallet af timer, hvorfor NW er pr. "hvilken som helst time". Selvom NW er skabt ud fra antallet af præsterede timer (TIMPRAE), er det dette begreb, der er gældende, uanset om der ønskes en smalfortjeneste pr. betalt time, pr. normal time eller andet.

Bilag

privat
privat
staten
staten
kommune
kommune

Populationer:

Lønmodtagere i den private og de offentlige sektorer

I populationen indgår alle lønmodtagere, der har et fast ansættelsesforhold og er ansat på normale vilkår. Med fast ansættelsesforhold menes, at der skal være tale om en lønmodtager, hvor ansættelsesforholdet varer mere end én måned, og hvor den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer. Ovenstående betyder, at følgende grupper ikke indgår i populationen:

- Lønmodtagere, der aflønnes efter en usædvanlig lav sats som følge af handicap eller lignende - Lønmodtagere, der er rent provisionsaflønnede - Lønmodtagere, der ikke er beskattet efter de almindelige betingelser i Danmark, herunder fx sømænd ansat på skibe under internationale skibsregister

- udlændinge, der arbejder i Danmark, men beskattes efter hjemlandets regler - Udstationerede danskere, der aflønnes efter lokale regler. Danskere beskæftiget i udlandet, som aflønnes og beskattes efter de normale regler i Danmark, er omvendt med i statistikken.

Yderligere afgrænsning for den private sektor: lønmodtagere ansat i landbrug og fiskeri samt i virksomheder med en beskæftigelse svarende til 9 eller færre fuldtidsbeskæftigede indgår ikke i populationen, med mindre den enkelte arbejdsgiver frivilligt har indberettet til statistikken.

Yderligere afgrænsning for stat, kommuner og regioner: vederlagslønnede, særligt aflønnede, værnepligtige, ph.d.-studerende, visse timelærere og studentermedhjælpere, elever og unge under 18 år indgår ikke i populationen.

At populationens størrelse eventuelt ændre sig fra år til år, skyldes ikke nødvendigvis, at der er flere eller færre personer med i statistikken, men derimod, at der optræder styrebrud i registreringen af de enkelte personer, således at den samme person optræder flere gange i samme år (dvs. flere records), men med kortere ansættelseslængder i hver record

Værdisæt

NW har ingen værdisæt