Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

FUNK

Navn

FUNK

Beskrivende navn

Lønmodtagerens arbejdsfunktion

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1997
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Lønmodtagerens arbejdsfunktion (DISCO-kode)

Detaljeret beskrivelse

Arbejdsfunktionskoden (FUNK) indeholder indberettede DISCO-08 koder. DISCO-08 er den officielle danske version af den internationale fagklassifikation, International Standard Classification of Occupations, ISCO-08. ISCO-08 er udarbejdet af International Labour Organisation, ILO, og anvendes ved internationale statistikker, fx i EUROSTAT. ISCO-08 er den første reviderede fagklassifikation siden ISCO-88 fra 1988.

DISCO-08 er opbygget som en hierarkisk struktur med 10 hovedgrupper. Hver hovedgruppe er underopdelt på 2- og 3-cifrede over- og mellemgrupper, som igen er opdelt i 4-cifrede undergrupper. Det 5. og sidste niveau i klassifikationen er på 2 cifre, således at DISCO-08 koderne er 6. cifrede.

I lønstatistikken og fraværsstatistikken anvendes den 6-cifrede DISCO-08, der muliggør en detaljeret opdeling på arbejdsfunktioner. Klassifikationen grupperer arbejdsfunktionerne, således at klassifikationen på det mest detaljerede niveau er på 6 cifre og består af i alt 558 arbejdsfunktionskoder.

DISCO-koden indberettes af private virksomheder og statslige institutioner. For kommunerne og regionerne anvendes en konverteringsnøgle mellem DISCO-koden og kommunernes lønklasser. Konverteringen laves af KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor) tidligere kaldet FLD (Det fælleskommunale Løndatakontor). Siden 2014 har alle de kommunale og regionale lønsystemers brugere mulighed for selv at indsætte arbejdsfunktionskoder på deres medarbejdere.

DISCO-08 i lønstatistikken erstattede i 2010 den tidligere version DISCO-løn, som var den officielle danske version af den internationale fagklassifikation, International Standard Classification of Occupations, ISCO-88. Dette skifte har skabt et brud i arbejdsfunktionskoden i 2010.

DISCO-08 klassifikationen samt tilhørende materiale findes på https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/nomenklaturer/disco-08-i-loenstatistikken
Under fanebladet 'alle versioner' kan man linke til alle versioner af DISCO i lønstatistikken.
Under fanebladet 'koder og kategorier' kan man downloade csv- og ddi-filer med koder og tilhørende tekster.

Kode-tekst tabeller med de enkelte versioner findes på:
DB_PSD: D161900:TXT:DISCO_08_LON
DB_PSD: D161900:TXT:DISCO_04_LON
DB_PSD: D161900:TXT:DISCO_88_LON

Statslige institutioner indberettede den 6-cifrede DISCO-løn kode første gang i 1999.

Det gælder generelt, at der kan ske større eller mindre forskydninger mellem arbejdsfunktionsgrupper, hvis virksomheder eller offentlige indberettere ændrer væsentligt i de ansattes arbejdsfunktioner.

DISCO-koden bruges kun til statistiske formål, hvorfor incitamentet for virksomheder og institutioner til at vedligeholde koden kan være begrænset. Dette kan give sig udslag i kvaliteten.

Bilag

Tabel - Kommunal
Graf - Kommunal
Graf - Stat
Graf - Privat
Tabel - Stat
Tabel - Privat

Populationer:

Lønmodtagere i den private og de offentlige sektorer

I populationen indgår alle lønmodtagere, der har et fast ansættelsesforhold og er ansat på normale vilkår. Med fast ansættelsesforhold menes, at der skal være tale om en lønmodtager, hvor ansættelsesforholdet varer mere end én måned, og hvor den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer. Ovenstående betyder, at følgende grupper ikke indgår i populationen:

- Lønmodtagere, der aflønnes efter en usædvanlig lav sats som følge af handicap eller lignende - Lønmodtagere, der er rent provisionsaflønnede - Lønmodtagere, der ikke er beskattet efter de almindelige betingelser i Danmark, herunder fx sømænd ansat på skibe under internationale skibsregister

- udlændinge, der arbejder i Danmark, men beskattes efter hjemlandets regler - Udstationerede danskere, der aflønnes efter lokale regler. Danskere beskæftiget i udlandet, som aflønnes og beskattes efter de normale regler i Danmark, er omvendt med i statistikken.

Yderligere afgrænsning for den private sektor: lønmodtagere ansat i landbrug og fiskeri samt i virksomheder med en beskæftigelse svarende til 9 eller færre fuldtidsbeskæftigede indgår ikke i populationen, med mindre den enkelte arbejdsgiver frivilligt har indberettet til statistikken.

Yderligere afgrænsning for stat, kommuner og regioner: vederlagslønnede, særligt aflønnede, værnepligtige, ph.d.-studerende, visse timelærere og studentermedhjælpere, elever og unge under 18 år indgår ikke i populationen.

At populationens størrelse eventuelt ændre sig fra år til år, skyldes ikke nødvendigvis, at der er flere eller færre personer med i statistikken, men derimod, at der optræder styrebrud i registreringen af de enkelte personer, således at den samme person optræder flere gange i samme år (dvs. flere records), men med kortere ansættelseslængder i hver record

Værdisæt

Værdisæt

Fra dato ... Til dato
01-01-2012 31-12-9999 0 : Militært arbejde
01-01-2012 31-12-9999 01 : Militært arbejde på officersniveau
01-01-2012 31-12-9999 011 : Militært arbejde på officersniveau
01-01-2012 31-12-9999 0110 : Militært arbejde på officersniveau
01-01-2012 31-12-9999 011000 : Militært arbejde på officersniveau
01-01-2012 31-12-9999 02 : Militært arbejde på befalingsmandsniveau (underofficersarbejde)
01-01-2012 31-12-9999 021 : Militært arbejde på befalingsmandsniveau (underofficersarbejde)
01-01-2012 31-12-9999 0210 : Militært arbejde på befalingsmandsniveau (underofficersarbejde)
01-01-2012 31-12-9999 021000 : Militært arbejde på befalingsmandsniveau (underofficersarbejde)
01-01-2012 31-12-9999 03 : Militært arbejde, øvrige rangordener
01-01-2012 31-12-9999 031 : Militært arbejde, øvrige rangordener
01-01-2012 31-12-9999 0310 : Militært arbejde, øvrige rangordener
01-01-2012 31-12-9999 031000 : Militært arbejde, øvrige rangordener
01-01-2012 31-12-9999 1 : Ledelsesarbejde
01-01-2012 31-12-9999 11 : Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer
01-01-2012 31-12-9999 111 : Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, offentlige virksomheder og organisationer
01-01-2012 31-12-9999 1111 : Øverste ledelse i lovgivende myndigheder
01-01-2012 31-12-9999 111100 : Øverste ledelse i lovgivende myndigheder
01-01-2012 31-12-9999 1112 : Øverste ledelse i offentlige virksomheder
01-01-2012 31-12-9999 111200 : Øverste ledelse i offentlige virksomheder
01-01-2012 31-12-9999 1114 : Øverste ledelse i interesseorganisationer
01-01-2012 31-12-9999 111400 : Øverste ledelse i interesseorganisationer
01-01-2012 31-12-9999 112 : Øverste virksomhedsledelse
01-01-2012 31-12-9999 1120 : Øverste virksomhedsledelse
01-01-2012 31-12-9999 112010 : Øverste administrerende virksomhedsledelse
01-01-2012 31-12-9999 112020 : Virksomhedsledelse af tværgående funktioner
01-01-2012 31-12-9999 12 : Ledelse inden for administration og erhvervsorienterede funktioner
01-01-2012 31-12-9999 121 : Ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner
01-01-2012 31-12-9999 1211 : Ledelse inden for økonomifunktioner
01-01-2012 31-12-9999 121100 : Ledelse inden for økonomifunktioner
01-01-2012 31-12-9999 1212 : Ledelse inden for HR-funktioner
01-01-2012 31-12-9999 121200 : Ledelse inden for HR-funktioner
01-01-2012 31-12-9999 1213 : Ledelse inden for offentlig administration og virksomhedsstrategi/policy området
01-01-2012 31-12-9999 121310 : Ledelse inden virksomhedsstrategi/policy området
01-01-2012 31-12-9999 121320 : Administrativ ledelse i den offentlige sektor
01-01-2012 31-12-9999 1219 : Ledelse inden for anden forretningsservice og andre administrative funktioner
01-01-2012 31-12-9999 121910 : Ledelse af rengøringsfunktioner o.l.
01-01-2012 31-12-9999 121920 : Ledelse af logistikfunktioner
01-01-2012 31-12-9999 121990 : Anden ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner i øvrigt
01-01-2012 31-12-9999 122 : Ledelse af forretnings- og udviklingsorienterede funktioner
01-01-2012 31-12-9999 1221 : Ledelse af salg og marketing
01-01-2012 31-12-9999 122100 : Ledelse af salg og marketing
01-01-2012 31-12-9999 1222 : Ledelse af reklame og PR
01-01-2012 31-12-9999 122200 : Ledelse af reklame og PR
01-01-2012 31-12-9999 1223 : Ledelse af kommerciel forskning og udvikling
01-01-2012 31-12-9999 122300 : Ledelse af kommerciel forskning og udvikling
01-01-2012 31-12-9999 13 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for produktions- og servicevirksomhed
01-01-2012 31-12-9999 131 : Ledelse af produktion i landbrug, skovbrug og fiskeri
01-01-2012 31-12-9999 1311 : Ledelse af produktion i landbrug og skovbrug
01-01-2012 31-12-9999 131100 : Ledelse af produktion i landbrug og skovbrug
01-01-2012 31-12-9999 1312 : Ledelse af produktion inden for akvakultur og fiskeri
01-01-2012 31-12-9999 131200 : Ledelse af produktion inden for akvakultur og fiskeri
01-01-2012 31-12-9999 132 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed, råstofudvinding, byggeri, forsyning, distribution mv.
01-01-2012 31-12-9999 1321 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed (undtagen landbrug, skovbrug og fiskeri)
01-01-2012 31-12-9999 132100 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed (undtagen landbrug, skovbrug og fiskeri)
01-01-2012 31-12-9999 1322 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for råstofudvinding
01-01-2012 31-12-9999 132200 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for råstofudvinding
01-01-2012 31-12-9999 1323 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed
01-01-2012 31-12-9999 132300 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed
01-01-2012 31-12-9999 1324 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning, distribution o.l.
01-01-2012 31-12-9999 132400 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning, distribution o.l.
01-01-2012 31-12-9999 133 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2012 31-12-9999 1330 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2012 31-12-9999 133010 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi (Business to Business)
01-01-2012 31-12-9999 133020 : Ledelse af intern IT
01-01-2012 31-12-9999 134 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag
01-01-2012 31-12-9999 1341 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn
01-01-2012 31-12-9999 134100 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn
01-01-2012 31-12-9999 1342 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for sundhedsområdet
01-01-2012 31-12-9999 134200 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for sundhedsområdet
01-01-2012 31-12-9999 1343 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for ældreplejen
01-01-2012 31-12-9999 134300 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for ældreplejen
01-01-2012 31-12-9999 1344 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område
01-01-2012 31-12-9999 134400 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område
01-01-2012 31-12-9999 1345 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet
01-01-2012 31-12-9999 134500 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet
01-01-2012 31-12-9999 1346 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans-, pensions og forsikringsområdet
01-01-2012 31-12-9999 134600 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans-, pensions og forsikringsområdet
01-01-2012 31-12-9999 1349 : Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag
01-01-2012 31-12-9999 134910 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for politi og retsvæsen
01-01-2012 31-12-9999 134990 : Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag i øvrigt
01-01-2012 31-12-9999 14 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for hotel og restauration, detail- og engroshandel og andre serviceområder
01-01-2012 31-12-9999 141 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for hoteller og restauration
01-01-2012 31-12-9999 1411 : Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller
01-01-2012 31-12-9999 141100 : Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller
01-01-2012 31-12-9999 1412 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for restauration
01-01-2012 31-12-9999 141200 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for restauration
01-01-2012 31-12-9999 142 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel
01-01-2012 31-12-9999 1420 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel
01-01-2012 31-12-9999 142010 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for detailhandel
01-01-2012 31-12-9999 142020 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for engroshandel
01-01-2012 31-12-9999 143 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder
01-01-2012 31-12-9999 1431 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for sport, forlystelse og kultur
01-01-2012 31-12-9999 143100 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for sport, forlystelse og kultur
01-01-2012 31-12-9999 1439 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder
01-01-2012 31-12-9999 143900 : Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder
01-01-2012 31-12-9999 2 : Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område
01-01-2012 31-12-9999 21 : Arbejde inden for naturvidenskab og ingeniørvirksomhed
01-01-2012 31-12-9999 211 : Arbejde inden for fysik og geologi
01-01-2012 31-12-9999 2111 : Arbejde inden for fysik og astronomi
01-01-2012 31-12-9999 211100 : Arbejde inden for fysik og astronomi
01-01-2012 31-12-9999 2112 : Arbejde inden for meteorologi
01-01-2012 31-12-9999 211200 : Arbejde inden for meteorologi
01-01-2012 31-12-9999 2113 : Arbejde inden for kemi
01-01-2012 31-12-9999 211300 : Arbejde inden for kemi
01-01-2012 31-12-9999 2114 : Arbejde inden for geologi og geofysik
01-01-2012 31-12-9999 211400 : Arbejde inden for geologi og geofysik
01-01-2012 31-12-9999 212 : Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier
01-01-2012 31-12-9999 2120 : Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier
01-01-2012 31-12-9999 212000 : Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier
01-01-2012 31-12-9999 213 : Arbejde inden for biovidenskab
01-01-2012 31-12-9999 2131 : Arbejde inden for biokemi, biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder
01-01-2012 31-12-9999 213110 : Arbejde inden for biokemi
01-01-2012 31-12-9999 213120 : Arbejde inden for biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder
01-01-2012 31-12-9999 2132 : Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
01-01-2012 31-12-9999 213200 : Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
01-01-2012 31-12-9999 2133 : Arbejde inden for miljøbeskyttelse
01-01-2012 31-12-9999 213300 : Arbejde inden for miljøbeskyttelse
01-01-2012 31-12-9999 214 : Ingeniørarbejde (undtagen inden for elektroteknologi)
01-01-2012 31-12-9999 2141 : Ingeniørarbejde i industri og produktion
01-01-2012 31-12-9999 214100 : Ingeniørarbejde i industri og produktion
01-01-2012 31-12-9999 2142 : Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg
01-01-2012 31-12-9999 214200 : Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg
01-01-2012 31-12-9999 2143 : Ingeniørarbejde inden for miljø
01-01-2012 31-12-9999 214300 : Ingeniørarbejde inden for miljø
01-01-2012 31-12-9999 2144 : Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer
01-01-2012 31-12-9999 214400 : Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer
01-01-2012 31-12-9999 2145 : Ingeniørarbejde inden for kemi
01-01-2012 31-12-9999 214500 : Ingeniørarbejde inden for kemi
01-01-2012 31-12-9999 2146 : Ingeniørarbejde inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder
01-01-2012 31-12-9999 214600 : Ingeniørarbejde inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder
01-01-2012 31-12-9999 2149 : Andet ingeniørarbejde (undtagen elektroteknologi)
01-01-2012 31-12-9999 214900 : Andet ingeniørarbejde (undtagen elektroteknologi)
01-01-2012 31-12-9999 215 : Ingeniørarbejde inden for elektroteknologi
01-01-2012 31-12-9999 2151 : Ingeniørarbejde inden for elektricitet
01-01-2012 31-12-9999 215100 : Ingeniørarbejde inden for elektricitet
01-01-2012 31-12-9999 2152 : Ingeniørarbejde inden for elektronik
01-01-2012 31-12-9999 215200 : Ingeniørarbejde inden for elektronik
01-01-2012 31-12-9999 2153 : Ingeniørarbejde inden for telekommunikation
01-01-2012 31-12-9999 215300 : Ingeniørarbejde inden for telekommunikation
01-01-2012 31-12-9999 216 : Arbejde med arkitektur, infrastruktur og design
01-01-2012 31-12-9999 2161 : Arbejde med bygningsarkitektur
01-01-2012 31-12-9999 216100 : Arbejde med bygningsarkitektur
01-01-2012 31-12-9999 2162 : Arbejde med landskabsarkitektur
01-01-2012 31-12-9999 216200 : Arbejde med landskabsarkitektur
01-01-2012 31-12-9999 2163 : Arbejde med produkt- og tøjdesign
01-01-2012 31-12-9999 216300 : Arbejde med produkt- og tøjdesign
01-01-2012 31-12-9999 2164 : Arbejde med by- og trafikplanlægning
01-01-2012 31-12-9999 216400 : Arbejde med by- og trafikplanlægning
01-01-2012 31-12-9999 2165 : Arbejde med kartografi og landinspektørarbejde
01-01-2012 31-12-9999 216500 : Arbejde med kartografi og landinspektørarbejde
01-01-2012 31-12-9999 2166 : Arbejde med grafisk og multimediedesign
01-01-2012 31-12-9999 216600 : Arbejde med grafisk og multimediedesign
01-01-2012 31-12-9999 22 : Arbejde inden for sundhedsområdet
01-01-2012 31-12-9999 221 : Lægearbejde
01-01-2012 31-12-9999 2211 : Almindeligt lægearbejde
01-01-2012 31-12-9999 221100 : Almindeligt lægearbejde
01-01-2012 31-12-9999 2212 : Speciallægearbejde
01-01-2012 31-12-9999 221200 : Speciallægearbejde
01-01-2012 31-12-9999 222 : Sygeplejerske- og jordemoderarbejde
01-01-2012 31-12-9999 2221 : Sygeplejerskearbejde
01-01-2012 31-12-9999 222110 : Sygeplejerskearbejde, basisfunktioner
01-01-2012 31-12-9999 222120 : Sygeplejerskearbejde, specialfunktioner
01-01-2012 31-12-9999 222130 : Sundhedsplejerskearbejde
01-01-2012 31-12-9999 2222 : Jordemoderarbejde
01-01-2012 31-12-9999 222200 : Jordemoderarbejde
01-01-2012 31-12-9999 223 : Arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
01-01-2012 31-12-9999 2230 : Arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
01-01-2012 31-12-9999 223000 : Arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
01-01-2012 31-12-9999 224 : Paramedicinsk arbejde
01-01-2012 31-12-9999 2240 : Paramedicinsk arbejde
01-01-2012 31-12-9999 224000 : Paramedicinsk arbejde
01-01-2012 31-12-9999 225 : Dyrlægearbejde
01-01-2012 31-12-9999 2250 : Dyrlægearbejde
01-01-2012 31-12-9999 225000 : Dyrlægearbejde
01-01-2012 31-12-9999 226 : Andet sundhedsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 2261 : Tandlægearbejde
01-01-2012 31-12-9999 226100 : Tandlægearbejde
01-01-2012 31-12-9999 2262 : Farmaceutarbejde
01-01-2012 31-12-9999 226200 : Farmaceutarbejde
01-01-2012 31-12-9999 2263 : Arbejde inden for arbejdsmiljø og hygiejne
01-01-2012 31-12-9999 226300 : Arbejde inden for arbejdsmiljø og hygiejne
01-01-2012 31-12-9999 2264 : Fysioterapeut- og afspændingspædagogarbejde
01-01-2012 31-12-9999 226410 : Fysioterapeutarbejde
01-01-2012 31-12-9999 226420 : Afspændingspædagogarbejde
01-01-2012 31-12-9999 2265 : Kost- og ernæringsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 226510 : Kost- og ernæringsarbejde, basisfunktioner
01-01-2012 31-12-9999 226520 : Kost- og ernæringsarbejde, specialfunktioner
01-01-2012 31-12-9999 2266 : Arbejde inden for audiologi og logopædi
01-01-2012 31-12-9999 226610 : Arbejde inden for audiologi
01-01-2012 31-12-9999 226620 : Arbejde inden for logopædi
01-01-2012 31-12-9999 2267 : Optiker/optometristarbejde
01-01-2012 31-12-9999 226700 : Optiker/optometristarbejde
01-01-2012 31-12-9999 2269 : Sundhedsarbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2012 31-12-9999 226910 : Ergoterapeutarbejde
01-01-2012 31-12-9999 226920 : Fodterapeutarbejde
01-01-2012 31-12-9999 226930 : Kiropraktikerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 226990 : Sundhedsarbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2012 31-12-9999 23 : Undervisning og pædagogisk arbejde
01-01-2012 31-12-9999 231 : Undervisning og forskning ved universiteter og højere læreanstalter
01-01-2012 31-12-9999 2310 : Undervisning og forskning på universiteter og højere læreanstalter
01-01-2012 31-12-9999 231010 : Undervisning og forskning ved lange videregående uddannelser
01-01-2012 31-12-9999 231020 : Undervisning og forskning ved mellemlange videregående uddannelser
01-01-2012 31-12-9999 231030 : Undervisning og forskning ved korte videregående uddannelser
01-01-2012 31-12-9999 232 : Undervisning ved erhvervsuddannelser
01-01-2012 31-12-9999 2320 : Undervisning ved erhvervsuddannelser
01-01-2012 31-12-9999 232010 : Undervisning ved erhvervsuddannelser for unge
01-01-2012 31-12-9999 232020 : Undervisning ved arbejdsmarkedsuddannelser
01-01-2012 31-12-9999 232030 : Undervisning ved voksenerhvervsuddannelser
01-01-2012 31-12-9999 233 : Almen undervisning efter grundskoleniveau
01-01-2012 31-12-9999 2330 : Almen undervisning efter grundskoleniveau
01-01-2012 31-12-9999 233010 : Undervisning på gymnasialt niveau
01-01-2012 31-12-9999 233020 : Undervisning ved øvrige almene uddannelser efter grundskoleniveau
01-01-2012 31-12-9999 234 : Undervisning og pædagogisk arbejde
01-01-2012 31-12-9999 2341 : Undervisning på grundskoleniveau (inkl. 10. klasse)
01-01-2012 31-12-9999 234110 : Undervisning på grundskoleniveau, unge og voksne
01-01-2012 31-12-9999 234120 : Undervisning på grundskoleniveau, (børn, 1.-10. klasse)
01-01-2012 31-12-9999 234130 : Undervisning på grundskoleniveau, børnehaveklasseniveau
01-01-2012 31-12-9999 2342 : Undervisning før grundskoleniveau
01-01-2012 31-12-9999 234200 : Undervisning før grundskoleniveau
01-01-2012 31-12-9999 2343 : Pædagogisk arbejde
01-01-2012 31-12-9999 234310 : Pædagogisk arbejde med unge og voksne
01-01-2012 31-12-9999 234320 : Pædagogisk arbejde, fritidsklubber/legepladser
01-01-2012 31-12-9999 234330 : Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger/fritidshjem og på skoler
01-01-2012 31-12-9999 234340 : Pædagogisk arbejde, førskolebørn
01-01-2012 31-12-9999 234390 : Andet pædagogisk arbejde
01-01-2012 31-12-9999 235 : Andet undervisnings- og pædagogisk arbejde
01-01-2012 31-12-9999 2351 : Forskning, udvikling og rådgivning inden for undervisningsmetoder
01-01-2012 31-12-9999 235100 : Forskning, udvikling og rådgivning inden for undervisningsmetoder
01-01-2012 31-12-9999 2352 : Specialundervisning
01-01-2012 31-12-9999 235210 : Specialundervisning, unge og voksne
01-01-2012 31-12-9999 235220 : Specialundervisning på grundskoleniveau (1.-10. klasse)
01-01-2012 31-12-9999 235230 : Specialundervisning på børnehaveklasseniveau
01-01-2012 31-12-9999 2353 : Anden sprogundervisning
01-01-2012 31-12-9999 235300 : Anden sprogundervisning
01-01-2012 31-12-9999 2354 : Anden musik- og sangundervisning
01-01-2012 31-12-9999 235400 : Anden musik- og sangundervisning
01-01-2012 31-12-9999 2355 : Anden undervisning inden for kreative fag
01-01-2012 31-12-9999 235500 : Anden undervisning inden for kreative fag
01-01-2012 31-12-9999 2356 : Anden undervisning inden for informationsteknologi
01-01-2012 31-12-9999 235600 : Anden undervisning inden for informationsteknologi
01-01-2012 31-12-9999 2357 : Specialpædagogisk arbejde
01-01-2012 31-12-9999 235710 : Specialpædagogisk arbejde, ældre og handicappede
01-01-2012 31-12-9999 235720 : Specialpædagogisk arbejde, aktivering mv.
01-01-2012 31-12-9999 235730 : Specialpædagogisk arbejde, rådgivning af voksne
01-01-2012 31-12-9999 235740 : Specialpædagogisk arbejde, kontakt med og ledsagning af voksne
01-01-2012 31-12-9999 235750 : Specialpædagogisk arbejde, børn og unge
01-01-2012 31-12-9999 235760 : Specialpædagogisk arbejde, førskolebørn
01-01-2012 31-12-9999 235790 : Andet specialpædagogisk arbejde
01-01-2012 31-12-9999 2359 : Undervisnings- og pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2012 31-12-9999 235910 : Undervisningsarbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp)
01-01-2012 31-12-9999 235920 : Pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp)
01-01-2012 31-12-9999 24 : Arbejde inden for økonomi, administration og salg
01-01-2012 31-12-9999 241 : Arbejde inden for finans og økonomi
01-01-2012 31-12-9999 2411 : Revisions- og regnskabscontrollerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 241100 : Revisions- og regnskabscontrollerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 2412 : Rådgivning inden for finans, pension, forsikring og investering
01-01-2012 31-12-9999 241210 : Rådgivning af storkunder og private banking kunder inden for finans, pension og forsikring
01-01-2012 31-12-9999 241220 : Generel rådgivning af erhvervskunder inden for finans, pension og forsikring
01-01-2012 31-12-9999 241230 : Generel rådgivning af privatkunder inden for finans, pension og forsikring
01-01-2012 31-12-9999 241240 : Rådgivning inden for specialområde som investering, valuta og formue
01-01-2012 31-12-9999 2413 : Arbejde med analyse, produktudvikling og vedligeholdelse inden for finans, pension og forsikring
01-01-2012 31-12-9999 241310 : Analytikerarbejde inden for finans, pension og forsikring
01-01-2012 31-12-9999 241320 : Arbejde med udvikling og vedligeholdelse af bank-, pensions- og forsikringsprodukter
01-01-2012 31-12-9999 242 : Arbejde inden for virksomhedsadministration - privat og offentlig
01-01-2012 31-12-9999 2421 : Analytikerarbejde inden for ledelse og virksomhedsorganisation
01-01-2012 31-12-9999 242100 : Analytikerarbejde inden for ledelse og virksomhedsorganisation
01-01-2012 31-12-9999 2422 : Arbejde med virksomhedsstrategi/policy
01-01-2012 31-12-9999 242200 : Arbejde med virksomhedsstrategi/policy
01-01-2012 31-12-9999 2423 : Arbejde med analyse og rådgivning inden for HR
01-01-2012 31-12-9999 242300 : Arbejde med analyse og rådgivning inden for HR
01-01-2012 31-12-9999 2424 : Arbejde med personaleudvikling og -oplæring
01-01-2012 31-12-9999 242400 : Arbejde med personaleudvikling og -oplæring
01-01-2012 31-12-9999 243 : Arbejde inden for salg, marketing og PR
01-01-2012 31-12-9999 2431 : Arbejde inden for reklame og marketing
01-01-2012 31-12-9999 243100 : Arbejde inden for reklame og marketing
01-01-2012 31-12-9999 2432 : Arbejde inden for PR
01-01-2012 31-12-9999 243200 : Arbejde inden for PR
01-01-2012 31-12-9999 2433 : Arbejde inden for teknisk og medicinsk salg (undtagen informations- og kommunikationsteknologi)
01-01-2012 31-12-9999 243310 : Arbejde inden for teknisk salg (undtagen informations- og kommunikationsteknologi)
01-01-2012 31-12-9999 243320 : Arbejde inden for medicinsk salg
01-01-2012 31-12-9999 2434 : Arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2012 31-12-9999 243400 : Arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2012 31-12-9999 25 : Arbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2012 31-12-9999 251 : Udvikling og analyse af software og applikationer
01-01-2012 31-12-9999 2511 : Systemanalytikerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 251110 : Arbejde med overordnet IT-arkitektur
01-01-2012 31-12-9999 251120 : Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser
01-01-2012 31-12-9999 2512 : Softwareudvikling
01-01-2012 31-12-9999 251210 : IT-projektstyring
01-01-2012 31-12-9999 251220 : Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling
01-01-2012 31-12-9999 2513 : Web- og multimedieudvikling
01-01-2012 31-12-9999 251300 : Web- og multimedieudvikling
01-01-2012 31-12-9999 2514 : Vedligeholdelse og dokumentation af software
01-01-2012 31-12-9999 251400 : Vedligeholdelse og dokumentation af software
01-01-2012 31-12-9999 2519 : Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring
01-01-2012 31-12-9999 251900 : Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring
01-01-2012 31-12-9999 252 : Arbejde med databaser og netværk
01-01-2012 31-12-9999 2521 : Design og administration af databaser
01-01-2012 31-12-9999 252100 : Design og administration af databaser
01-01-2012 31-12-9999 2522 : Systemadministration
01-01-2012 31-12-9999 252200 : Systemadministration
01-01-2012 31-12-9999 2523 : Arbejde med computernetværk
01-01-2012 31-12-9999 252300 : Arbejde med computernetværk
01-01-2012 31-12-9999 2529 : Andet arbejde med databaser og netværk
01-01-2012 31-12-9999 252900 : Andet arbejde med databaser og netværk
01-01-2012 31-12-9999 26 : Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur
01-01-2012 31-12-9999 261 : Juridisk arbejde
01-01-2012 31-12-9999 2611 : Advokatarbejde
01-01-2012 31-12-9999 261110 : Advokatarbejde
01-01-2012 31-12-9999 261120 : Advokatfuldmægtigarbejde
01-01-2012 31-12-9999 2612 : Dommerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 261200 : Dommerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 2619 : Andet juridisk arbejde
01-01-2012 31-12-9999 261900 : Andet juridisk arbejde
01-01-2012 31-12-9999 262 : Bibliotekar-, arkivar- og museumsinspektørarbejde
01-01-2012 31-12-9999 2621 : Arkivar- og museumsinspektørarbejde
01-01-2012 31-12-9999 262100 : Arkivar- og museumsinspektørarbejde
01-01-2012 31-12-9999 2622 : Bibliotekararbejde og andet informationsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 262200 : Bibliotekararbejde og andet informationsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 263 : Arbejde inden for samfundsvidenskab og religion
01-01-2012 31-12-9999 2631 : Arbejde inden for samfundsøkonomi
01-01-2012 31-12-9999 263100 : Arbejde inden for samfundsøkonomi
01-01-2012 31-12-9999 2632 : Arbejde inden for sociologi, antropologi og beslægtede områder
01-01-2012 31-12-9999 263200 : Arbejde inden for sociologi, antropologi og beslægtede områder
01-01-2012 31-12-9999 2633 : Arbejde inden for filosofi, historie og statskundskab
01-01-2012 31-12-9999 263300 : Arbejde inden for filosofi, historie og statskundskab
01-01-2012 31-12-9999 2634 : Arbejde inden for psykologi
01-01-2012 31-12-9999 263400 : Arbejde inden for psykologi
01-01-2012 31-12-9999 2635 : Socialrådgivningsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 263500 : Socialrådgivningsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 2636 : Arbejde inden for religion
01-01-2012 31-12-9999 263600 : Arbejde inden for religion
01-01-2012 31-12-9999 264 : Forfatterarbejde og journalistisk og sprogvidenskabeligt arbejde
01-01-2012 31-12-9999 2641 : Forfatterarbejde
01-01-2012 31-12-9999 264100 : Forfatterarbejde
01-01-2012 31-12-9999 2642 : Journalistisk arbejde
01-01-2012 31-12-9999 264200 : Journalistisk arbejde
01-01-2012 31-12-9999 2643 : Translatørarbejde og andet sprogvidenskabeligt arbejde
01-01-2012 31-12-9999 264310 : Translatørarbejde
01-01-2012 31-12-9999 264320 : Tolkearbejde
01-01-2012 31-12-9999 264390 : Andet sprogvidenskabeligt arbejde
01-01-2012 31-12-9999 265 : Arbejde med kunst og kreative fag
01-01-2012 31-12-9999 2651 : Kunstnerisk arbejde inden for visuelle kunstarter
01-01-2012 31-12-9999 265100 : Kunstnerisk arbejde inden for visuelle kunstarter
01-01-2012 31-12-9999 2652 : Kunstnerisk arbejde inden for musik og sang
01-01-2012 31-12-9999 265200 : Kunstnerisk arbejde inden for musik og sang
01-01-2012 31-12-9999 2653 : Kunstnerisk arbejde inden for dans og koreografi
01-01-2012 31-12-9999 265300 : Kunstnerisk arbejde inden for dans og koreografi
01-01-2012 31-12-9999 2654 : Arbejde med instruktion og produktion af film, teater og beslægtede funktioner
01-01-2012 31-12-9999 265400 : Arbejde med instruktion og produktion af film, teater og beslægtede funktioner
01-01-2012 31-12-9999 2655 : Skuespilarbejde
01-01-2012 31-12-9999 265500 : Skuespilarbejde
01-01-2012 31-12-9999 2656 : Speakerarbejde på radio, TV og andre medier
01-01-2012 31-12-9999 265600 : Speakerarbejde på radio, TV og andre medier
01-01-2012 31-12-9999 2659 : Andet arbejde med kunst og kreative fag
01-01-2012 31-12-9999 265900 : Andet arbejde med kunst og kreative fag
01-01-2012 31-12-9999 3 : Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau
01-01-2012 31-12-9999 31 : Teknikerarbejde inden for videnskab, ingeniørvirksomhed og skibs- og luftfart
01-01-2012 31-12-9999 311 : Teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed
01-01-2012 31-12-9999 3111 : Teknikerarbejde inden for kemisk, fysisk, biologisk og bioteknologisk videnskab
01-01-2012 31-12-9999 311110 : Laborantarbejde
01-01-2012 31-12-9999 311120 : Assistentarbejde i laboratorier
01-01-2012 31-12-9999 311130 : Laboratorieteknikerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 311140 : Teknikerarbejde inden for geologi, meteorologi og astronomi
01-01-2012 31-12-9999 3112 : Teknikerarbejde inden for byggeri- og anlæg
01-01-2012 31-12-9999 311200 : Teknikerarbejde inden for byggeri- og anlæg
01-01-2012 31-12-9999 3113 : Teknikerarbejde inden for det elektriske område
01-01-2012 31-12-9999 311300 : Teknikerarbejde inden for det elektriske område
01-01-2012 31-12-9999 3114 : Teknikerarbejde inden for det elektroniske område
01-01-2012 31-12-9999 311400 : Teknikerarbejde inden for det elektroniske område
01-01-2012 31-12-9999 3115 : Teknikerarbejde inden for det mekaniske område
01-01-2012 31-12-9999 311510 : Teknikerarbejde inden for VVS
01-01-2012 31-12-9999 311590 : Teknikerarbejde inden for andre mekaniske områder
01-01-2012 31-12-9999 3116 : Teknikerarbejde inden for det kemiske område
01-01-2012 31-12-9999 311600 : Teknikerarbejde inden for det kemiske område
01-01-2012 31-12-9999 3117 : Teknikerarbejde inden for minedrift og metallurgi
01-01-2012 31-12-9999 311700 : Teknikerarbejde inden for minedrift og metallurgi
01-01-2012 31-12-9999 3118 : Teknisk tegnearbejde
01-01-2012 31-12-9999 311800 : Teknisk tegnearbejde
01-01-2012 31-12-9999 3119 : Andet teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed
01-01-2012 31-12-9999 311900 : Andet teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed
01-01-2012 31-12-9999 313 : Teknisk kontrolarbejde inden for processtyring
01-01-2012 31-12-9999 3131 : Teknisk kontrolarbejde på kraftværker
01-01-2012 31-12-9999 313100 : Teknisk kontrolarbejde på kraftværker
01-01-2012 31-12-9999 3132 : Teknisk kontrolarbejde på forbrændings- og vandrensningsanlæg
01-01-2012 31-12-9999 313200 : Teknisk kontrolarbejde på forbrændings- og vandrensningsanlæg
01-01-2012 31-12-9999 3133 : Teknisk kontrolarbejde på kemiske behandlingsanlæg
01-01-2012 31-12-9999 313300 : Teknisk kontrolarbejde på kemiske behandlingsanlæg
01-01-2012 31-12-9999 3134 : Teknisk kontrolarbejde på olie- og naturgasraffinaderier
01-01-2012 31-12-9999 313400 : Teknisk kontrolarbejde på olie- og naturgasraffinaderier
01-01-2012 31-12-9999 3135 : Teknisk kontrolarbejde ved metalproduktion
01-01-2012 31-12-9999 313500 : Teknisk kontrolarbejde ved metalproduktion
01-01-2012 31-12-9999 3139 : Andet teknisk kontrolarbejde inden for processtyring
01-01-2012 31-12-9999 313900 : Andet teknisk kontrolarbejde inden for processtyring
01-01-2012 31-12-9999 314 : Teknikerarbejde inden for biovidenskab
01-01-2012 31-12-9999 3141 : Teknikerarbejde inden for biovidenskab (undtagen medicinsk område)
01-01-2012 31-12-9999 314100 : Teknikerarbejde inden for biovidenskab (undtagen medicinsk område)
01-01-2012 31-12-9999 3142 : Landbrugsteknikerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 314200 : Landbrugsteknikerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 3143 : Skovbrugsteknikerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 314300 : Skovbrugsteknikerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 315 : Teknikerarbejde inden for skibs- og luftfart
01-01-2012 31-12-9999 3151 : Teknikerarbejde inden for skibsfart
01-01-2012 31-12-9999 315100 : Teknikerarbejde inden for skibsfart
01-01-2012 31-12-9999 3152 : Skibsførerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 315200 : Skibsførerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 3153 : Flypilotarbejde
01-01-2012 31-12-9999 315300 : Flypilotarbejde
01-01-2012 31-12-9999 3154 : Flyvelederarbejde
01-01-2012 31-12-9999 315410 : Flyvelederarbejde
01-01-2012 31-12-9999 315420 : Planlægning og afvikling af flytrafik i øvrigt
01-01-2012 31-12-9999 3155 : Teknikerarbejde inden for luftfartssikkerhed
01-01-2012 31-12-9999 315500 : Teknikerarbejde inden for luftfartssikkerhed
01-01-2012 31-12-9999 32 : Teknikerarbejde og assisterende arbejde inden for sundhedsområdet
01-01-2012 31-12-9999 321 : Teknikerarbejde inden for det medicinske og farmaceutiske område
01-01-2012 31-12-9999 3211 : Teknikerarbejde inden for brug af medicinsk røntgen- og behandlingsudstyr
01-01-2012 31-12-9999 321100 : Teknikerarbejde inden for brug af medicinsk røntgen- og behandlingsudstyr
01-01-2012 31-12-9999 3212 : Teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier
01-01-2012 31-12-9999 321210 : Bioanalytikerarbejde, basisfunktioner
01-01-2012 31-12-9999 321220 : Bioanalytikerarbejde, specialfunktioner
01-01-2012 31-12-9999 321230 : Laborantarbejde på sygehuslaboratorier
01-01-2012 31-12-9999 321290 : Andet teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier
01-01-2012 31-12-9999 3213 : Arbejde inden for farmaci
01-01-2012 31-12-9999 321310 : Farmakonomarbejde
01-01-2012 31-12-9999 321390 : Andet arbejde inden for farmaci
01-01-2012 31-12-9999 3214 : Teknikerarbejde inden for fremstilling af proteser
01-01-2012 31-12-9999 321400 : Teknikerarbejde inden for fremstilling af proteser
01-01-2012 31-12-9999 322 : Assisterende arbejde inden for sygepleje og jordemoderarbejde
01-01-2012 31-12-9999 3221 : Assisterende arbejde inden for sygepleje
01-01-2012 31-12-9999 322100 : Assisterende arbejde inden for sygepleje
01-01-2012 31-12-9999 3222 : Assisterende arbejde inden for fødselshjælp
01-01-2012 31-12-9999 322200 : Assisterende arbejde inden for fødselshjælp
01-01-2012 31-12-9999 323 : Assisterende arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
01-01-2012 31-12-9999 3230 : Assisterende arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
01-01-2012 31-12-9999 323000 : Assisterende arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
01-01-2012 31-12-9999 324 : Assisterende veterinærarbejde og veterinærteknisk arbejde
01-01-2012 31-12-9999 3240 : Assisterende veterinærarbejde og veterinærteknisk arbejde
01-01-2012 31-12-9999 324000 : Assisterende veterinærarbejde og veterinærteknisk arbejde
01-01-2012 31-12-9999 325 : Andet tekniker- og assistentarbejde inden for sundhedsområdet
01-01-2012 31-12-9999 3251 : Arbejde med tandpleje
01-01-2012 31-12-9999 325110 : Tandklinikassistentarbejde
01-01-2012 31-12-9999 325120 : Tandplejerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 3252 : Teknikerarbejde inden for medicinsk registrering og sundhedsinformation
01-01-2012 31-12-9999 325200 : Teknikerarbejde inden for medicinsk registrering og sundhedsinformation
01-01-2012 31-12-9999 3253 : Assisterende sundhedsarbejde ved lokale/akutte behandlingscentre
01-01-2012 31-12-9999 325300 : Assisterende sundhedsarbejde ved lokale/akutte behandlingscentre
01-01-2012 31-12-9999 3254 : Teknikerarbejde inden for fremstilling af synshjælpemidler
01-01-2012 31-12-9999 325400 : Teknikerarbejde inden for fremstilling af synshjælpemidler
01-01-2012 31-12-9999 3255 : Assisterende arbejde inden for fysioterapi
01-01-2012 31-12-9999 325500 : Assisterende arbejde inden for fysioterapi
01-01-2012 31-12-9999 3256 : Assisterende arbejde inden for sundhedsområdet
01-01-2012 31-12-9999 325600 : Assisterende arbejde inden for sundhedsområdet
01-01-2012 31-12-9999 3257 : Arbejde med kontrol af arbejdsmiljø og sikkerhed
01-01-2012 31-12-9999 325710 : Kontrolarbejde vedr. arbejdsmiljø
01-01-2012 31-12-9999 325720 : Kontrolarbejde vedr. sikkerhed
01-01-2012 31-12-9999 325730 : Assistentarbejde og rådgivning vedr. hygiejne og miljøteknisk arbejde
01-01-2012 31-12-9999 3258 : Redningsarbejde (Ambulancebehandler)
01-01-2012 31-12-9999 325800 : Redningsarbejde (Ambulancebehandler)
01-01-2012 31-12-9999 3259 : Tekniker- og assistentarbejde inden for sundhedsområdet ikke klassificeret andetsteds
01-01-2012 31-12-9999 325900 : Tekniker- og assistentarbejde inden for sundhedsområdet ikke klassificeret andetsteds
01-01-2012 31-12-9999 33 : Arbejde inden for forretningsservice, økonomi, administration og salg
01-01-2012 31-12-9999 331 : Arbejde med finans, regnskab og matematik
01-01-2012 31-12-9999 3311 : Arbejde med omsætning af værdipapirer og valuta
01-01-2012 31-12-9999 331110 : Handel med værdipapirer og valuta
01-01-2012 31-12-9999 331120 : Afvikling af handel med værdipapirer og valuta (back office)
01-01-2012 31-12-9999 3312 : Arbejde med kredit- og långivning
01-01-2012 31-12-9999 331210 : Arbejde med kreditbevilling og - analyse
01-01-2012 31-12-9999 331220 : Arbejde med erhverskunder - standardprodukter
01-01-2012 31-12-9999 331230 : Arbejde med privatkunder - standardprodukter
01-01-2012 31-12-9999 331240 : Arbejde med både erhvervs- og privatkunder - standardprodukter
01-01-2012 31-12-9999 3313 : Regnskabsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 331300 : Regnskabsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 3314 : Arbejde med statistik og matematik
01-01-2012 31-12-9999 331400 : Arbejde med statistik og matematik
01-01-2012 31-12-9999 3315 : Vurderings- og takseringsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 331500 : Vurderings- og takseringsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 332 : Agent- og mæglerarbejde inden for salg og indkøb
01-01-2012 31-12-9999 3321 : Forsikringsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 332110 : Forsikringssalgsarbejde med egen kundeportefølje
01-01-2012 31-12-9999 332120 : Forsikringssalgsarbejde uden egen kundeportefølje
01-01-2012 31-12-9999 332130 : Forsikringsteknisk vurdering
01-01-2012 31-12-9999 3322 : Salgsarbejde (agenter)
01-01-2012 31-12-9999 332200 : Salgsarbejde (agenter)
01-01-2012 31-12-9999 3323 : Indkøbsarbejde (agenter)
01-01-2012 31-12-9999 332300 : Indkøbsarbejde (agenter)
01-01-2012 31-12-9999 3324 : Erhvervsmæglerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 332400 : Erhvervsmæglerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 333 : Arbejde inden for forretningsservice
01-01-2012 31-12-9999 3331 : Speditørarbejde
01-01-2012 31-12-9999 333110 : Speditørarbejde vedr. land- og lufttransport
01-01-2012 31-12-9999 333120 : Speditørarbejde vedr. skibsfart
01-01-2012 31-12-9999 333190 : Speditørarbejde i øvrigt
01-01-2012 31-12-9999 3332 : Konference- og eventplanlægning
01-01-2012 31-12-9999 333200 : Konference- og eventplanlægning
01-01-2012 31-12-9999 3333 : Jobformidling
01-01-2012 31-12-9999 333300 : Jobformidling
01-01-2012 31-12-9999 3334 : Ejendomsmægler- og ejendomsadministratorarbejde
01-01-2012 31-12-9999 333410 : Ejendomsmæglerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 333420 : Ejendomshandlerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 333430 : Ejendomsadministratorarbejde
01-01-2012 31-12-9999 3339 : Andet arbejde inden for forretningsservice
01-01-2012 31-12-9999 333900 : Andet arbejde inden for forretningsservice
01-01-2012 31-12-9999 334 : Administrativt sekretærarbejde
01-01-2012 31-12-9999 3342 : Advokatsekretærarbejde
01-01-2012 31-12-9999 334200 : Advokatsekretærarbejde
01-01-2012 31-12-9999 3343 : Chef- og direktionssekretærarbejde
01-01-2012 31-12-9999 334310 : Chef- og direktionssekretærarbejde
01-01-2012 31-12-9999 334320 : Oversættelse af korrespondance
01-01-2012 31-12-9999 3344 : Lægesekretærarbejde
01-01-2012 31-12-9999 334400 : Lægesekretærarbejde
01-01-2012 31-12-9999 335 : Arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning
01-01-2012 31-12-9999 3351 : Told- og grænsebetjentarbejde
01-01-2012 31-12-9999 335100 : Told- og grænsebetjentarbejde
01-01-2012 31-12-9999 3352 : Administration af skatte- og afgiftslovgivning
01-01-2012 31-12-9999 335200 : Administration af skatte- og afgiftslovgivning
01-01-2012 31-12-9999 3353 : Formidling af offentlige ydelser
01-01-2012 31-12-9999 335300 : Formidling af offentlige ydelser
01-01-2012 31-12-9999 3354 : Udstedelse af pas, kørekort o.l.
01-01-2012 31-12-9999 335400 : Udstedelse af pas, kørekort o.l.
01-01-2012 31-12-9999 3355 : Politimæssigt undersøgelsesarbejde
01-01-2012 31-12-9999 335500 : Politimæssigt undersøgelsesarbejde
01-01-2012 31-12-9999 3359 : Andet arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning
01-01-2012 31-12-9999 335900 : Andet arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning
01-01-2012 31-12-9999 34 : Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur
01-01-2012 31-12-9999 341 : Arbejde inden for jura og samfundsforhold
01-01-2012 31-12-9999 3411 : Juridisk arbejde på mellemniveau
01-01-2012 31-12-9999 341100 : Juridisk arbejde på mellemniveau
01-01-2012 31-12-9999 3412 : Socialrådgivningsarbejde på mellemniveau
01-01-2012 31-12-9999 341200 : Socialrådgivningsarbejde på mellemniveau
01-01-2012 31-12-9999 3413 : Arbejde med tilknytning til religion på mellemniveau
01-01-2012 31-12-9999 341300 : Arbejde med tilknytning til religion på mellemniveau
01-01-2012 31-12-9999 342 : Arbejde med sport og fitness
01-01-2012 31-12-9999 3421 : Sportsudøvere
01-01-2012 31-12-9999 342100 : Sportsudøvere
01-01-2012 31-12-9999 3422 : Træner-, instruktør- og dommerarbejde inden for sport
01-01-2012 31-12-9999 342200 : Træner-, instruktør- og dommerarbejde inden for sport
01-01-2012 31-12-9999 3423 : Instruktørarbejde inden for fitness og beslægtede områder
01-01-2012 31-12-9999 342300 : Instruktørarbejde inden for fitness og beslægtede områder
01-01-2012 31-12-9999 343 : Arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder
01-01-2012 31-12-9999 3431 : Fotografarbejde
01-01-2012 31-12-9999 343100 : Fotografarbejde
01-01-2012 31-12-9999 3432 : Indretningsarkitekt- og dekoratørarbejde
01-01-2012 31-12-9999 343200 : Indretningsarkitekt- og dekoratørarbejde
01-01-2012 31-12-9999 3433 : Galleri-, museums- og biblioteksteknikerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 343300 : Galleri-, museums- og biblioteksteknikerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 3434 : Køkkenchefarbejde
01-01-2012 31-12-9999 343400 : Køkkenchefarbejde
01-01-2012 31-12-9999 3435 : Andet arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder
01-01-2012 31-12-9999 343500 : Andet arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder
01-01-2012 31-12-9999 35 : Informations- og kommunikationsteknikerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 351 : Driftsteknikerarbejde og brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2012 31-12-9999 3511 : Driftsteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2012 31-12-9999 351100 : Driftsteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2012 31-12-9999 3512 : Brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2012 31-12-9999 351200 : Brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2012 31-12-9999 3513 : Netværks- og systemteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2012 31-12-9999 351300 : Netværks- og systemteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2012 31-12-9999 3514 : Internetteknikerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 351400 : Internetteknikerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 352 : Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier og telekommunikation
01-01-2012 31-12-9999 3521 : Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier
01-01-2012 31-12-9999 352100 : Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier
01-01-2012 31-12-9999 3522 : Teknikerarbejde inden for telekommunikation
01-01-2012 31-12-9999 352200 : Teknikerarbejde inden for telekommunikation
01-01-2012 31-12-9999 4 : Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
01-01-2012 31-12-9999 41 : Almindeligt kontor- og sekretærarbejde
01-01-2012 31-12-9999 411 : Almindeligt kontorarbejde
01-01-2012 31-12-9999 4110 : Almindeligt kontorarbejde
01-01-2012 31-12-9999 411000 : Almindeligt kontorarbejde
01-01-2012 31-12-9999 412 : Almindeligt sekretærarbejde
01-01-2012 31-12-9999 4120 : Almindeligt sekretærarbejde
01-01-2012 31-12-9999 412000 : Almindeligt sekretærarbejde
01-01-2012 31-12-9999 413 : Indtastningsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 4131 : Tekstbehandlingsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 413100 : Tekstbehandlingsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 4132 : Dataregistreringsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 413200 : Dataregistreringsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 42 : Kundeservice
01-01-2012 31-12-9999 421 : Kasserer- og inkassatorarbejde samt beslægtede funktioner
01-01-2012 31-12-9999 4211 : Kundebetjening og kassererarbejde i finansvirksomheder
01-01-2012 31-12-9999 421100 : Kundebetjening og kassererarbejde i finansvirksomheder
01-01-2012 31-12-9999 4212 : Bookmaker- og croupierarbejde samt beslægtede funktioner
01-01-2012 31-12-9999 421200 : Bookmaker- og croupierarbejde samt beslægtede funktioner
01-01-2012 31-12-9999 4213 : Pantelånerarbejde og beslægtede funktioner
01-01-2012 31-12-9999 421300 : Pantelånerarbejde og beslægtede funktioner
01-01-2012 31-12-9999 4214 : Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner
01-01-2012 31-12-9999 421400 : Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner
01-01-2012 31-12-9999 422 : Kundeinformationsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 4221 : Rejsebureauarbejde
01-01-2012 31-12-9999 422100 : Rejsebureauarbejde
01-01-2012 31-12-9999 4222 : Informationsarbejde på kundekontaktcentre
01-01-2012 31-12-9999 422200 : Informationsarbejde på kundekontaktcentre
01-01-2012 31-12-9999 4223 : Telefonomstillingsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 422300 : Telefonomstillingsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 4224 : Hotelreceptionistarbejde
01-01-2012 31-12-9999 422400 : Hotelreceptionistarbejde
01-01-2012 31-12-9999 4225 : Oplysnings- og forespørgselsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 422500 : Oplysnings- og forespørgselsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 4226 : Almindeligt receptionistarbejde, ekskl. hotelreceptionistarbejde
01-01-2012 31-12-9999 422600 : Almindeligt receptionistarbejde, ekskl. hotelreceptionistarbejde
01-01-2012 31-12-9999 4227 : Interviewarbejde inden for markedsundersøgelse
01-01-2012 31-12-9999 422700 : Interviewarbejde inden for markedsundersøgelse
01-01-2012 31-12-9999 4229 : Andet kundeinformationsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 422900 : Andet kundeinformationsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 43 : Almindeligt beregnings- og registreringsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 431 : Almindeligt beregningsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 4311 : Almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 431100 : Almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 4312 : Almindeligt kontorarbejde vedrørende statistik, finansielle transaktioner og forsikringer
01-01-2012 31-12-9999 431210 : Almindeligt kontorarbejde ifm. udfærdigelse af statistik
01-01-2012 31-12-9999 431220 : Almindeligt kontorarbejde ifm. finansielle transaktioner
01-01-2012 31-12-9999 431230 : Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af pensions- og forsikringspolicer
01-01-2012 31-12-9999 431240 : Forsikringsteknisk arbejde ifm. sagbehandling af skader mv.
01-01-2012 31-12-9999 4313 : Almindeligt kontorarbejde inden for lønbehandling
01-01-2012 31-12-9999 431300 : Almindeligt kontorarbejde inden for lønbehandling
01-01-2012 31-12-9999 432 : Kontorarbejde inden for materialeregistrering og transport
01-01-2012 31-12-9999 4321 : Lagerekspeditionsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 432100 : Lagerekspeditionsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 4322 : Registreringsarbejde inden for produktion
01-01-2012 31-12-9999 432200 : Registreringsarbejde inden for produktion
01-01-2012 31-12-9999 4323 : Registreringsarbejde inden for transport- og trafikstyring
01-01-2012 31-12-9999 432310 : Tilrettelæggelse af jernbanetransport
01-01-2012 31-12-9999 432320 : Tilrettelæggelse af lufttransport - ikke flyveledere
01-01-2012 31-12-9999 432330 : Tilrettelæggelse af godstransport til lands
01-01-2012 31-12-9999 432340 : Tilrettelæggelse af udrykning ifm. redningstjeneste
01-01-2012 31-12-9999 432390 : Anden tilrettelæggelse af transport
01-01-2012 31-12-9999 44 : Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
01-01-2012 31-12-9999 441 : Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
01-01-2012 31-12-9999 4411 : Biblioteksservicearbejde
01-01-2012 31-12-9999 441100 : Biblioteksservicearbejde
01-01-2012 31-12-9999 4412 : Postbud- og betjentarbejde samt postsorteringsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 441210 : Postbudarbejde
01-01-2012 31-12-9999 441220 : Betjentarbejde, intern postsortering og omdeling
01-01-2012 31-12-9999 4413 : Korrekturlæsning og beslægtede funktioner
01-01-2012 31-12-9999 441300 : Korrekturlæsning og beslægtede funktioner
01-01-2012 31-12-9999 4415 : Arbejde med arkivering og kopiering
01-01-2012 31-12-9999 441500 : Arbejde med arkivering og kopiering
01-01-2012 31-12-9999 4416 : Almindeligt kontorarbejde inden for HR
01-01-2012 31-12-9999 441600 : Almindeligt kontorarbejde inden for HR
01-01-2012 31-12-9999 4419 : Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2012 31-12-9999 441900 : Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2012 31-12-9999 5 : Service- og salgsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 51 : Servicearbejde
01-01-2012 31-12-9999 511 : Service- og kontrolarbejde under transport og rejser
01-01-2012 31-12-9999 5111 : Servicearbejde af passagerer i forbindelse med rejser
01-01-2012 31-12-9999 511110 : Passagerbetjening under rejser
01-01-2012 31-12-9999 511120 : Passagerbetjening i lufthavne og havneterminaler
01-01-2012 31-12-9999 5112 : Kontrolarbejde under rejser
01-01-2012 31-12-9999 511200 : Kontrolarbejde under rejser
01-01-2012 31-12-9999 5113 : Turist- og rejselederarbejde
01-01-2012 31-12-9999 511300 : Turist- og rejselederarbejde
01-01-2012 31-12-9999 512 : Kokkearbejde
01-01-2012 31-12-9999 5120 : Kokkearbejde (ekskl. køkkenchefarbejde)
01-01-2012 31-12-9999 512000 : Kokkearbejde (ekskl. køkkenchefarbejde)
01-01-2012 31-12-9999 513 : Tjenere og bartendere
01-01-2012 31-12-9999 5131 : Tjenerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 513100 : Tjenerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 5132 : Bartenderarbejde
01-01-2012 31-12-9999 513200 : Bartenderarbejde
01-01-2012 31-12-9999 514 : Frisørarbejde og kosmetologarbejde samt beslægtede funktioner
01-01-2012 31-12-9999 5141 : Frisørarbejde
01-01-2012 31-12-9999 514100 : Frisørarbejde
01-01-2012 31-12-9999 5142 : Kosmetologarbejde og beslægtede funktioner
01-01-2012 31-12-9999 514200 : Kosmetologarbejde og beslægtede funktioner
01-01-2012 31-12-9999 515 : Inspektørarbejde inden for rengøring, husholdning og ejendomme
01-01-2012 31-12-9999 5151 : Rengøringsinspektørarbejde
01-01-2012 31-12-9999 515100 : Rengøringsinspektørarbejde
01-01-2012 31-12-9999 5152 : Husbestyrerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 515200 : Husbestyrerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 5153 : Ejendomsinspektørarbejde
01-01-2012 31-12-9999 515300 : Ejendomsinspektørarbejde
01-01-2012 31-12-9999 516 : Andet servicearbejde
01-01-2012 31-12-9999 5161 : Astrologiarbejde og beslægtede funktioner
01-01-2012 31-12-9999 516100 : Astrologiarbejde og beslægtede funktioner
01-01-2012 31-12-9999 5162 : Kammertjenerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 516200 : Kammertjenerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 5163 : Bedemandsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 516300 : Bedemandsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 5164 : Arbejde med kæledyr
01-01-2012 31-12-9999 516400 : Arbejde med kæledyr
01-01-2012 31-12-9999 5165 : Kørelærerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 516500 : Kørelærerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 5169 : Servicearbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2012 31-12-9999 516900 : Servicearbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2012 31-12-9999 52 : Salgsarbejde (ekskl. agentarbejde)
01-01-2012 31-12-9999 521 : Salgsarbejde på gade og marked
01-01-2012 31-12-9999 5211 : Stade- og markedssalg
01-01-2012 31-12-9999 521100 : Stade- og markedssalg
01-01-2012 31-12-9999 5212 : Gadesalg af fødevarer
01-01-2012 31-12-9999 521200 : Gadesalg af fødevarer
01-01-2012 31-12-9999 522 : Salgsarbejde i butik
01-01-2012 31-12-9999 5223 : Salgsarbejde i butik
01-01-2012 31-12-9999 522300 : Salgsarbejde i butik
01-01-2012 31-12-9999 523 : Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening
01-01-2012 31-12-9999 5230 : Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening
01-01-2012 31-12-9999 523000 : Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening
01-01-2012 31-12-9999 524 : Andet salgsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 5241 : Modelarbejde
01-01-2012 31-12-9999 524100 : Modelarbejde
01-01-2012 31-12-9999 5242 : Demonstrationsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 524200 : Demonstrationsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 5244 : Salgsarbejde i kundekontaktcentre
01-01-2012 31-12-9999 524400 : Salgsarbejde i kundekontaktcentre
01-01-2012 31-12-9999 5245 : Salgsarbejde på servicestationer
01-01-2012 31-12-9999 524500 : Salgsarbejde på servicestationer
01-01-2012 31-12-9999 5246 : Kasseassistentarbejde inden for catering og fastfood
01-01-2012 31-12-9999 524600 : Kasseassistentarbejde inden for catering og fastfood
01-01-2012 31-12-9999 5249 : Salgsarbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2012 31-12-9999 524900 : Salgsarbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2012 31-12-9999 53 : Omsorgsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 531 : Børneomsorgarbejde og hjælpelærerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 5311 : Børneomsorgsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 531110 : Dagplejearbejde
01-01-2012 31-12-9999 531120 : Pædagogisk medhjælp
01-01-2012 31-12-9999 531190 : Andet børneomsorgsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 5312 : Hjælpelærerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 531200 : Hjælpelærerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 532 : Omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet
01-01-2012 31-12-9999 5321 : Omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler (ekskl. plejehjem)
01-01-2012 31-12-9999 532110 : Social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler, medhjælpere
01-01-2012 31-12-9999 532120 : Social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler, assistenter
01-01-2012 31-12-9999 532130 : Portørarbejde på institutioner og hospitaler
01-01-2012 31-12-9999 532190 : Andet omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler
01-01-2012 31-12-9999 5322 : Social- og sundhedsarbejde i private hjem (inkl. plejehjem)
01-01-2012 31-12-9999 532210 : Social- og sundhedsarbejde i private hjem, medhjælpere
01-01-2012 31-12-9999 532220 : Social- og sundhedsarbejde i private hjem, assistenter
01-01-2012 31-12-9999 5329 : Andet omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet
01-01-2012 31-12-9999 532900 : Andet omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet
01-01-2012 31-12-9999 54 : Rednings- og overvågningsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 541 : Rednings- og overvågningsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 5411 : Brandslukningsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 541100 : Brandslukningsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 5412 : Politiarbejde
01-01-2012 31-12-9999 541200 : Politiarbejde
01-01-2012 31-12-9999 5413 : Fængselsbetjentarbejde
01-01-2012 31-12-9999 541300 : Fængselsbetjentarbejde
01-01-2012 31-12-9999 5414 : Sikkerhedsvagtarbejde
01-01-2012 31-12-9999 541400 : Sikkerhedsvagtarbejde
01-01-2012 31-12-9999 5419 : Andet rednings- og overvågningsarbejde (ekskl. ambulancebehandlere)
01-01-2012 31-12-9999 541900 : Andet rednings- og overvågningsarbejde (ekskl. ambulancebehandlere)
01-01-2012 31-12-9999 6 : Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri ekskl. medhjælp
01-01-2012 31-12-9999 61 : Arbejde inden for landbrug og gartneri ekskl. medhjælp
01-01-2012 31-12-9999 611 : Arbejde med plantevækst
01-01-2012 31-12-9999 6111 : Dyrkning af markafgrøder inden for jordbrug
01-01-2012 31-12-9999 611100 : Dyrkning af markafgrøder inden for jordbrug
01-01-2012 31-12-9999 6112 : Dyrkning af afgrøder fra træer og buske
01-01-2012 31-12-9999 611200 : Dyrkning af afgrøder fra træer og buske
01-01-2012 31-12-9999 6113 : Væksthus- og anlægsgartnerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 611310 : Produktions- og væksthusgartnerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 611320 : Anlægsgartnerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 611390 : Andet gartnerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 6114 : Dyrkning af blandede afgrøder
01-01-2012 31-12-9999 611400 : Dyrkning af blandede afgrøder
01-01-2012 31-12-9999 612 : Arbejde med dyreopdræt
01-01-2012 31-12-9999 6121 : Arbejde med opdræt af husdyr, ekskl. fjerkræ
01-01-2012 31-12-9999 612100 : Arbejde med opdræt af husdyr, ekskl. fjerkræ
01-01-2012 31-12-9999 6122 : Arbejde med opdræt af fjerkræ
01-01-2012 31-12-9999 612200 : Arbejde med opdræt af fjerkræ
01-01-2012 31-12-9999 6123 : Arbejde med bi- og silkeavl
01-01-2012 31-12-9999 612300 : Arbejde med bi- og silkeavl
01-01-2012 31-12-9999 6129 : Andet arbejde med dyreopdræt
01-01-2012 31-12-9999 612900 : Andet arbejde med dyreopdræt
01-01-2012 31-12-9999 613 : Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr
01-01-2012 31-12-9999 6130 : Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr
01-01-2012 31-12-9999 613000 : Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr
01-01-2012 31-12-9999 62 : Arbejde inden for skovbrug, fiskeri og jagt
01-01-2012 31-12-9999 621 : Skovbrugsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 6210 : Skovbrugsarbejde - Skovbrugsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 621000 : Skovbrugsarbejde - Skovbrugsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 622 : Arbejde med fiskeri og jagt
01-01-2012 31-12-9999 6221 : Arbejde inden for akvakultur
01-01-2012 31-12-9999 622100 : Arbejde inden for akvakultur
01-01-2012 31-12-9999 6222 : Arbejde med fiskeri i kyst- og søområder
01-01-2012 31-12-9999 622200 : Arbejde med fiskeri i kyst- og søområder
01-01-2012 31-12-9999 6223 : Arbejde med havfiskeri
01-01-2012 31-12-9999 622300 : Arbejde med havfiskeri
01-01-2012 31-12-9999 6224 : Jagtarbejde
01-01-2012 31-12-9999 622400 : Jagtarbejde
01-01-2012 31-12-9999 7 : Håndværkspræget arbejde
01-01-2012 31-12-9999 71 : Håndværkspræget arbejde inden for byggeri, undtagen elektrikerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 711 : Bygningsarbejde (ekskl. medhjælpere) - basis
01-01-2012 31-12-9999 7112 : Murer- og brolægningsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 711210 : Murerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 711220 : Brolægningsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 7113 : Stenhuggerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 711300 : Stenhuggerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 7114 : Arbejde med opførelse af betonkonstruktioner
01-01-2012 31-12-9999 711410 : Struktørarbejde
01-01-2012 31-12-9999 711420 : Terrazzoarbejde
01-01-2012 31-12-9999 7115 : Tømrer- og bygningssnedkerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 711510 : Tømrer- og snedkerarbejde, byggeri
01-01-2012 31-12-9999 711520 : Tømrer- og snedkerarbejde, skibe
01-01-2012 31-12-9999 7119 : Andet bygningsarbejde - basis
01-01-2012 31-12-9999 711910 : Fremstilling af bygningskonstruktioner i stål
01-01-2012 31-12-9999 711990 : Andet bygningsarbejde i øvrigt
01-01-2012 31-12-9999 712 : Bygningsarbejde (ekskl. medhjælpere) - finish
01-01-2012 31-12-9999 7121 : Arbejde med tagdækning
01-01-2012 31-12-9999 712100 : Arbejde med tagdækning
01-01-2012 31-12-9999 7122 : Arbejde med gulv- og klinkelægning
01-01-2012 31-12-9999 712200 : Arbejde med gulv- og klinkelægning
01-01-2012 31-12-9999 7123 : Stukkatørarbejde
01-01-2012 31-12-9999 712300 : Stukkatørarbejde
01-01-2012 31-12-9999 7124 : Arbejde med isolering af bygninger
01-01-2012 31-12-9999 712400 : Arbejde med isolering af bygninger
01-01-2012 31-12-9999 7125 : Glarmesterarbejde
01-01-2012 31-12-9999 712500 : Glarmesterarbejde
01-01-2012 31-12-9999 7126 : VVS-arbejde
01-01-2012 31-12-9999 712600 : Vvs-arbejde
01-01-2012 31-12-9999 7127 : Montørarbejde inden for klima- og køleteknik
01-01-2012 31-12-9999 712700 : Montørarbejde inden for klima- og køleteknik
01-01-2012 31-12-9999 713 : Malere og arbejde inden for rensning af bygninger
01-01-2012 31-12-9999 7131 : Malerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 713110 : Bygningsmaler- og tapetsererarbejde
01-01-2012 31-12-9999 713120 : Skibsmalerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 7132 : Sprøjtelakererarbejde
01-01-2012 31-12-9999 713200 : Sprøjtelakererarbejde
01-01-2012 31-12-9999 7133 : Rensning af bygninger
01-01-2012 31-12-9999 713310 : Skorstensfejerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 713320 : Kemisk og mekanisk rensning af bygningsoverflader
01-01-2012 31-12-9999 72 : Metal- og maskinarbejde
01-01-2012 31-12-9999 721 : Pladearbejde, svejsning og beslægtede funktioner
01-01-2012 31-12-9999 7211 : Formning og støbning af emner i metal
01-01-2012 31-12-9999 721100 : Formning og støbning af emner i metal
01-01-2012 31-12-9999 7212 : Svejsearbejde og skærebrænding
01-01-2012 31-12-9999 721200 : Svejsearbejde og skærebrænding
01-01-2012 31-12-9999 7213 : Pladesmedarbejde
01-01-2012 31-12-9999 721300 : Pladesmedarbejde
01-01-2012 31-12-9999 7214 : Stålkonstruktionsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 721400 : Stålkonstruktionsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 7215 : Riggerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 721500 : Riggerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 722 : Smede, værktøjsmagere og beslægtede funktioner
01-01-2012 31-12-9999 7221 : Smedearbejde
01-01-2012 31-12-9999 722100 : Smedearbejde
01-01-2012 31-12-9999 7222 : Værktøjsmagerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 722200 : Værktøjsmagerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 7223 : Operatør- og opstillingsarbejde af metalforarbejdningsmaskiner
01-01-2012 31-12-9999 722300 : Operatør- og opstillingsarbejde af metalforarbejdningsmaskiner
01-01-2012 31-12-9999 7224 : Arbejde med polering og slibning af emner i metal
01-01-2012 31-12-9999 722400 : Arbejde med polering og slibning af emner i metal
01-01-2012 31-12-9999 723 : Mekanikerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 7231 : Mekanikerarbejde inden for motorkøretøjer
01-01-2012 31-12-9999 723110 : Mekanikerarbejde, person- og varevogne
01-01-2012 31-12-9999 723120 : Mekanikerarbejde, lastvogne
01-01-2012 31-12-9999 723190 : Mekanikerarbejde, andre områder
01-01-2012 31-12-9999 7232 : Flymekanikerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 723200 : Flymekanikerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 7233 : Mekanikerarbejde, landbrugs- og industrimaskiner
01-01-2012 31-12-9999 723300 : Mekanikerarbejde, landbrugs- og industrimaskiner
01-01-2012 31-12-9999 7234 : Mekanikerarbejde, cykler og tilsvarende køretøjer
01-01-2012 31-12-9999 723400 : Mekanikerarbejde, cykler og tilsvarende køretøjer
01-01-2012 31-12-9999 73 : Præcisionshåndværk og grafisk arbejde
01-01-2012 31-12-9999 731 : Præcisionshåndværk
01-01-2012 31-12-9999 7311 : Finmekanikerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 731100 : Finmekanikerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 7312 : Håndfremstilling af musikinstrumenter
01-01-2012 31-12-9999 731200 : Håndfremstilling af musikinstrumenter
01-01-2012 31-12-9999 7313 : Juveler-, guld- og sølvsmedearbejde
01-01-2012 31-12-9999 731300 : Juveler-, guld- og sølvsmedearbejde
01-01-2012 31-12-9999 7314 : Pottemagerarbejde og beslægtede funktioner
01-01-2012 31-12-9999 731400 : Pottemagerarbejde og beslægtede funktioner
01-01-2012 31-12-9999 7315 : Glaspusterarbejde og arbejde med færdiggørelse af glasprodukter
01-01-2012 31-12-9999 731500 : Glaspusterarbejde og arbejde med færdiggørelse af glasprodukter
01-01-2012 31-12-9999 7316 : Skiltemaler-, dekoratør- og gravørarbejde
01-01-2012 31-12-9999 731610 : Skiltemalerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 731620 : Porcelænsmalerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 731690 : Andet male- og dekorationsarbejde inden for præcisionshåndværk
01-01-2012 31-12-9999 7317 : Håndfremstilling af produkter i træ og tilsvarende materialer
01-01-2012 31-12-9999 731700 : Håndfremstilling af produkter i træ og tilsvarende materialer
01-01-2012 31-12-9999 7318 : Håndfremstilling af produkter i tekstil, læder og tilsvarende materialer
01-01-2012 31-12-9999 731800 : Håndfremstilling af produkter i tekstil, læder og tilsvarende materialer
01-01-2012 31-12-9999 7319 : Andet præcisionshåndværk
01-01-2012 31-12-9999 731900 : Andet præcisionshåndværk
01-01-2012 31-12-9999 732 : Grafisk arbejde
01-01-2012 31-12-9999 7321 : Prepressarbejde og grafisk formfremstilling
01-01-2012 31-12-9999 732100 : Prepressarbejde og grafisk formfremstilling
01-01-2012 31-12-9999 7322 : Trykkerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 732200 : Trykkerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 7323 : Arbejde med færdiggørelse og indbinding af trykte produkter
01-01-2012 31-12-9999 732300 : Arbejde med færdiggørelse og indbinding af trykte produkter
01-01-2012 31-12-9999 74 : Arbejde inden for det elektriske og elektroniske område
01-01-2012 31-12-9999 741 : Installation- og reparation af elektrisk udstyr
01-01-2012 31-12-9999 7411 : Elektrikerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 741100 : Elektrikerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 7412 : Elektromekanikerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 741200 : Elektromekanikerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 7413 : Installation og reparation af elektrisk ledningsføring inden for forsyningsvirksomhed
01-01-2012 31-12-9999 741300 : Installation og reparation af elektrisk ledningsføring inden for forsyningsvirksomhed
01-01-2012 31-12-9999 742 : Installation og reparation af elektronik og telekommunikation
01-01-2012 31-12-9999 7421 : Elektronikmekanikerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 742100 : Elektronikmekanikerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 7422 : Installation og service inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2012 31-12-9999 742200 : Installation og service inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2012 31-12-9999 75 : Fødevarefremstilling, snedkeriarbejde, beklædningsfremstilling og beslægtede håndværk
01-01-2012 31-12-9999 751 : Arbejde inden for nærings- og nydelsesmiddelområdet
01-01-2012 31-12-9999 7511 : Slagterarbejde, fiskehandel og beslægtet arbejde inden for fødevarefremstilling
01-01-2012 31-12-9999 751110 : Slagterarbejde i detailhandelen
01-01-2012 31-12-9999 751120 : Håndforarbejdning af fisk og skaldyr i detailhandelen
01-01-2012 31-12-9999 751190 : Anden håndforarbejdning af fødevarer i detailhandelen
01-01-2012 31-12-9999 7512 : Bager- og konditorarbejde, ekskl. industri
01-01-2012 31-12-9999 751200 : Bager- og konditorarbejde, ekskl. industri
01-01-2012 31-12-9999 7513 : Fremstilling af mejeriprodukter
01-01-2012 31-12-9999 751300 : Fremstilling af mejeriprodukter
01-01-2012 31-12-9999 7514 : Fremstilling og konservering af frugt, grøntsager og tilsvarende produkter
01-01-2012 31-12-9999 751400 : Fremstilling og konservering af frugt, grøntsager og tilsvarende produkter
01-01-2012 31-12-9999 7515 : Prøvesmagning af nærings- og nydelsesmidler
01-01-2012 31-12-9999 751500 : Prøvesmagning af nærings- og nydelsesmidler
01-01-2012 31-12-9999 7516 : Fremstilling af tobaksprodukter
01-01-2012 31-12-9999 751600 : Fremstilling af tobaksprodukter
01-01-2012 31-12-9999 752 : Håndværkspræget arbejde i træindustri
01-01-2012 31-12-9999 7521 : Håndværkspræget træimprægneringsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 752100 : Håndværkspræget træimprægneringsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 7522 : Møbelsnedkerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 752200 : Møbelsnedkerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 7523 : Operatør- og opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner
01-01-2012 31-12-9999 752300 : Operatør- og opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner
01-01-2012 31-12-9999 753 : Tekstil- og beklædningsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 7531 : Skrædderarbejde og beslægtet arbejde
01-01-2012 31-12-9999 753100 : Skrædderarbejde og beslægtet arbejde
01-01-2012 31-12-9999 7532 : Tilskærerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 753200 : Tilskærerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 7533 : Syarbejde og beslægtet arbejde
01-01-2012 31-12-9999 753300 : Syarbejde og beslægtet arbejde
01-01-2012 31-12-9999 7534 : Møbelpolstrerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 753400 : Møbelpolstrerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 7535 : Forarbejdning af skind
01-01-2012 31-12-9999 753500 : Forarbejdning af skind
01-01-2012 31-12-9999 7536 : Skomagerarbejde og beslægtet arbejde
01-01-2012 31-12-9999 753600 : Skomagerarbejde og beslægtet arbejde
01-01-2012 31-12-9999 754 : Andet håndværkspræget arbejde
01-01-2012 31-12-9999 7541 : Dykkerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 754100 : Dykkerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 7542 : Sprængnings- og fyrværkeriarbejde
01-01-2012 31-12-9999 754200 : Sprængnings- og fyrværkeriarbejde
01-01-2012 31-12-9999 7543 : Kvalitetskontrol og testarbejde af produkter (undtagen nærings- og nydelsesmidler)
01-01-2012 31-12-9999 754300 : Kvalitetskontrol og testarbejde af produkter (undtagen nærings- og nydelsesmidler)
01-01-2012 31-12-9999 7544 : Desinfektionsarbejde og skadedyrsbekæmpelse
01-01-2012 31-12-9999 754400 : Desinfektionsarbejde og skadedyrsbekæmpelse
01-01-2012 31-12-9999 7549 : Håndværkspræget arbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2012 31-12-9999 754900 : Håndværkspræget arbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2012 31-12-9999 8 : Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde
01-01-2012 31-12-9999 81 : Operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
01-01-2012 31-12-9999 811 : Operatørarbejde ved anlæg i minedrift og råstofudvinding
01-01-2012 31-12-9999 8111 : Mine- og stenbrudsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 811100 : Mine- og stenbrudsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 8112 : Operatørarbejde ved anlæg til råstofudvinding
01-01-2012 31-12-9999 811200 : Operatørarbejde ved anlæg til råstofudvinding
01-01-2012 31-12-9999 8113 : Boreanlægsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 811300 : Boreanlægsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 8114 : Operatørarbejde ved fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter
01-01-2012 31-12-9999 811400 : Operatørarbejde ved fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter
01-01-2012 31-12-9999 812 : Operatørarbejde ved forarbejdning og færdiggørelse af metal
01-01-2012 31-12-9999 8121 : Operatørarbejde ved forarbejdning af metal
01-01-2012 31-12-9999 812100 : Operatørarbejde ved forarbejdning af metal
01-01-2012 31-12-9999 8122 : Operatørarbejde ved overfladebehandling af metal
01-01-2012 31-12-9999 812200 : Operatørarbejde ved overfladebehandling af metal
01-01-2012 31-12-9999 813 : Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske og fotografiske produkter
01-01-2012 31-12-9999 8131 : Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter
01-01-2012 31-12-9999 813110 : Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter i medicinalindustri
01-01-2012 31-12-9999 813120 : Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter ekskl. medicinalindustri
01-01-2012 31-12-9999 8132 : Operatørarbejde ved fremstilling af fotografiske produkter
01-01-2012 31-12-9999 813200 : Operatørarbejde ved fremstilling af fotografiske produkter
01-01-2012 31-12-9999 814 : Operatører af maskiner til fremstilling af gummi-, plastik- og papirprodukter
01-01-2012 31-12-9999 8141 : Operatørarbejde ved fremstilling af gummiprodukter
01-01-2012 31-12-9999 814100 : Operatørarbejde ved fremstilling af gummiprodukter
01-01-2012 31-12-9999 8142 : Operatørarbejde ved fremstilling af plast
01-01-2012 31-12-9999 814210 : Operatørarbejde ved fremstilling af plast til videreforarbejdning
01-01-2012 31-12-9999 814220 : Operatørarbejde ved fremstilling af plastprodukter
01-01-2012 31-12-9999 8143 : Operatørarbejde ved fremstilling af papirprodukter
01-01-2012 31-12-9999 814300 : Operatørarbejde ved fremstilling af papirprodukter
01-01-2012 31-12-9999 815 : Operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter
01-01-2012 31-12-9999 8151 : Operatørarbejde ved forarbejdning af materialer i fiber og tekstil
01-01-2012 31-12-9999 815100 : Operatørarbejde ved forarbejdning af materialer i fiber og tekstil
01-01-2012 31-12-9999 8152 : Operatørarbejde ved vævning og strikning
01-01-2012 31-12-9999 815200 : Operatørarbejde ved vævning og strikning
01-01-2012 31-12-9999 8153 : Operatørarbejde af symaskiner
01-01-2012 31-12-9999 815300 : Operatørarbejde af symaskiner
01-01-2012 31-12-9999 8154 : Operatørarbejde ved blegning, farvning og rensning af tekstiler
01-01-2012 31-12-9999 815400 : Operatørarbejde ved blegning, farvning og rensning af tekstiler
01-01-2012 31-12-9999 8155 : Operatørarbejde ved klargøring af pels og læder
01-01-2012 31-12-9999 815500 : Operatørarbejde ved klargøring af pels og læder
01-01-2012 31-12-9999 8156 : Operatørarbejde ved fremstilling af fodtøj og tilsvarende produkter
01-01-2012 31-12-9999 815600 : Operatørarbejde ved fremstilling af fodtøj og tilsvarende produkter
01-01-2012 31-12-9999 8157 : Operatørarbejde af vaskemaskiner
01-01-2012 31-12-9999 815700 : Operatørarbejde af vaskemaskiner
01-01-2012 31-12-9999 8159 : Andet operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter
01-01-2012 31-12-9999 815900 : Andet operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter
01-01-2012 31-12-9999 816 : Operatørarbejde ved fremstilling af nærings- og nydelsesmidler
01-01-2012 31-12-9999 8160 : Operatørarbejde ved fremstilling af nærings- og nydelsesmidler
01-01-2012 31-12-9999 816010 : Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer (ekskl. fjerkræ)
01-01-2012 31-12-9999 816020 : Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer, fjerkræ
01-01-2012 31-12-9999 816030 : Behandling af råvarer i fiskeindustri
01-01-2012 31-12-9999 816040 : Arbejde med færdigvareproduktion i nærings- og nydelsesmiddelindustri
01-01-2012 31-12-9999 817 : Operatørarbejde ved træforarbejdning og papirfremstilling
01-01-2012 31-12-9999 8171 : Operatørarbejde ved fremstilling af papirmasse og papirprodukter
01-01-2012 31-12-9999 817100 : Operatørarbejde ved fremstilling af papirmasse og papirprodukter
01-01-2012 31-12-9999 8172 : Operatørarbejde ved træforarbejdning
01-01-2012 31-12-9999 817200 : Operatørarbejde ved træforarbejdning
01-01-2012 31-12-9999 818 : Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
01-01-2012 31-12-9999 8181 : Operatørarbejde ved fremstilling af glas og keramik
01-01-2012 31-12-9999 818100 : Operatørarbejde ved fremstilling af glas og keramik
01-01-2012 31-12-9999 8182 : Operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg
01-01-2012 31-12-9999 818210 : Operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg i forsyningsindustri
01-01-2012 31-12-9999 818290 : Andet operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg
01-01-2012 31-12-9999 8183 : Operatørarbejde af maskiner til pakning, påfyldning og mærkning
01-01-2012 31-12-9999 818300 : Operatørarbejde af maskiner til pakning, påfyldning og mærkning
01-01-2012 31-12-9999 8189 : Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
01-01-2012 31-12-9999 818910 : Operatørarbejde ved stationære anlæg inden for vandforsyning og forbrændings- og rensningsanlæg
01-01-2012 31-12-9999 818990 : Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
01-01-2012 31-12-9999 82 : Monteringsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 821 : Monteringsarbejde - Monteringsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 8211 : Monteringsarbejde af mekaniske maskiner
01-01-2012 31-12-9999 821100 : Monteringsarbejde af mekaniske maskiner
01-01-2012 31-12-9999 8212 : Monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr
01-01-2012 31-12-9999 821200 : Monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr
01-01-2012 31-12-9999 8219 : Andet monteringsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 821900 : Andet monteringsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 83 : Chaufførarbejde og førere af køretøjer og mobile maskiner
01-01-2012 31-12-9999 831 : Lokomotivførerarbejde og tograngering
01-01-2012 31-12-9999 8311 : Lokomotivførerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 831100 : Lokomotivførerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 8312 : Tograngering
01-01-2012 31-12-9999 831200 : Tograngering
01-01-2012 31-12-9999 832 : Chauffører af biler, varevogne og motorcykler
01-01-2012 31-12-9999 8321 : Motorcykelførere
01-01-2012 31-12-9999 832100 : Motorcykelførere
01-01-2012 31-12-9999 8322 : Chauffører af biler, taxier og varevogne
01-01-2012 31-12-9999 832210 : Hyrevogns- og privatchaufførarbejde eller tilsvarende chaufførarbejde
01-01-2012 31-12-9999 832220 : Varevognschaufførarbejde
01-01-2012 31-12-9999 832230 : Varevognschaufførarbejde med salgs- og repræsentationsopgaver
01-01-2012 31-12-9999 832240 : Varevognschaufførarbejde med renovationsopgaver
01-01-2012 31-12-9999 833 : Chauffører af busser og lastbiler
01-01-2012 31-12-9999 8331 : Buschauffører
01-01-2012 31-12-9999 833110 : Buschauffører, national rutefart
01-01-2012 31-12-9999 833120 : Buschauffører, national turistfart
01-01-2012 31-12-9999 833130 : Buschauffører, international rutefart
01-01-2012 31-12-9999 833140 : Buschauffører, international turistfart
01-01-2012 31-12-9999 8332 : Lastbilchauffører
01-01-2012 31-12-9999 833210 : Lastbilchauffører, national transport
01-01-2012 31-12-9999 833220 : Lastbilchauffører, international transport
01-01-2012 31-12-9999 833230 : Lastbilchauffører med salgs- og repræsentationsopgaver
01-01-2012 31-12-9999 833240 : Lastbilchauffører med renovationsopgaver
01-01-2012 31-12-9999 833250 : Lastbilchauffører med flytteopgaver
01-01-2012 31-12-9999 833260 : Lastbilchauffører med farligt gods
01-01-2012 31-12-9999 834 : Førere af mobile maskiner
01-01-2012 31-12-9999 8341 : Førere af mobile landsbrugs- og skovbrugsmaskiner
01-01-2012 31-12-9999 834100 : Førere af mobile landsbrugs- og skovbrugsmaskiner
01-01-2012 31-12-9999 8342 : Entreprenørmaskinførerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 834200 : Entreprenørmaskinførerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 8343 : Kran- og liftførerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 834310 : Kran- og liftførerarbejde ved stationære enheder
01-01-2012 31-12-9999 834320 : Kran- og liftførerarbejde ved mobile enheder
01-01-2012 31-12-9999 8344 : Truckførerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 834400 : Truckførerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 835 : Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe
01-01-2012 31-12-9999 8350 : Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe
01-01-2012 31-12-9999 835000 : Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe
01-01-2012 31-12-9999 9 : Andet manuelt arbejde
01-01-2012 31-12-9999 91 : Rengøringsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 911 : Rengøringsarbejde i private hjem, hoteller og kontorer
01-01-2012 31-12-9999 9111 : Rengøringsarbejde i private hjem
01-01-2012 31-12-9999 911100 : Rengøringsarbejde i private hjem
01-01-2012 31-12-9999 9112 : Rengøringsarbejde undtagen i private hjem
01-01-2012 31-12-9999 911210 : Rengøring af kontorer og beboelsesområder
01-01-2012 31-12-9999 911220 : Rengøring på hospitaler o.l.
01-01-2012 31-12-9999 911230 : Rengøring af industrilokaliteter
01-01-2012 31-12-9999 911240 : Rengøring på hoteller o.l.
01-01-2012 31-12-9999 911250 : Rengøring af passagerområder i transportmidler
01-01-2012 31-12-9999 911260 : Tværgående serviceopgaver
01-01-2012 31-12-9999 912 : Manuelt rengøringsarbejde af køretøjer, vinduer, vasketøj og andet
01-01-2012 31-12-9999 9121 : Manuel vask og presning af tøj
01-01-2012 31-12-9999 912100 : Manuel vask og presning af tøj
01-01-2012 31-12-9999 9122 : Rengøring af transportmidler
01-01-2012 31-12-9999 912200 : Rengøring af transportmidler
01-01-2012 31-12-9999 9123 : Vinduespudsning
01-01-2012 31-12-9999 912300 : Vinduespudsning
01-01-2012 31-12-9999 9129 : Andet rengøringsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 912910 : Rengøring ved skadeservice
01-01-2012 31-12-9999 912990 : Andet rengøringsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 92 : Manuelt arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
01-01-2012 31-12-9999 921 : Manuelt arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
01-01-2012 31-12-9999 9211 : Manuelt arbejde inden for agerbrug
01-01-2012 31-12-9999 921100 : Manuelt arbejde inden for agerbrug
01-01-2012 31-12-9999 9212 : Manuelt arbejde inden for husdyravl
01-01-2012 31-12-9999 921200 : Manuelt arbejde inden for husdyravl
01-01-2012 31-12-9999 9213 : Manuelt arbejde inden for både agerbrug og husdyravl
01-01-2012 31-12-9999 921300 : Manuelt arbejde inden for både agerbrug og husdyravl
01-01-2012 31-12-9999 9214 : Manuelt arbejde inden for havebrug og væksthusgartneri
01-01-2012 31-12-9999 921400 : Manuelt arbejde inden for havebrug og væksthusgartneri
01-01-2012 31-12-9999 9215 : Manuelt skovarbejde
01-01-2012 31-12-9999 921500 : Manuelt skovarbejde
01-01-2012 31-12-9999 9216 : Manuelt arbejde inden for fiskeri og akvakultur
01-01-2012 31-12-9999 921600 : Manuelt arbejde inden for fiskeri og akvakultur
01-01-2012 31-12-9999 93 : Manuelt arbejde inden for råstofudvinding, bygge- og anlægssektoren, produktion og transport
01-01-2012 31-12-9999 931 : Manuelt arbejde inden for råstofudvinding og bygge- og anlægssektoren
01-01-2012 31-12-9999 9311 : Manuelt arbejde inden for råstofudvinding
01-01-2012 31-12-9999 931100 : Manuelt arbejde inden for råstofudvinding
01-01-2012 31-12-9999 9312 : Manuelt arbejde inden for anlægssektoren
01-01-2012 31-12-9999 931210 : Asfaltarbejde
01-01-2012 31-12-9999 931220 : Medhjælp med brolæggerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 931230 : Kabelarbejde
01-01-2012 31-12-9999 931240 : Montage af luftledninger
01-01-2012 31-12-9999 931290 : Jord-, kloak- og andet anlægsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 9313 : Manuelt arbejde inden for byggesektoren
01-01-2012 31-12-9999 931310 : Medhjælp ved isoleringsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 931320 : Medhjælp ved tagdækningsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 931330 : Medhjælp ved murerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 931340 : Beton- jernbeton og montagearbejde
01-01-2012 31-12-9999 931350 : Opsætning og nedtagning af stilladser
01-01-2012 31-12-9999 931390 : Medhjælp ved andet bygningsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 932 : Manuelt produktionsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 9321 : Pakkeriarbejde
01-01-2012 31-12-9999 932100 : Pakkeriarbejde
01-01-2012 31-12-9999 9329 : Andet manuelt produktionsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 932900 : Andet manuelt produktionsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 933 : Transport- og lagerarbejde
01-01-2012 31-12-9999 9331 : Førere af hånd- og pedaldrevne køretøjer
01-01-2012 31-12-9999 933100 : Førere af hånd- og pedaldrevne køretøjer
01-01-2012 31-12-9999 9332 : Førere af dyretrukne køretøjer og maskineri
01-01-2012 31-12-9999 933200 : Førere af dyretrukne køretøjer og maskineri
01-01-2012 31-12-9999 9333 : Arbejde med lastning og losning
01-01-2012 31-12-9999 933300 : Arbejde med lastning og losning
01-01-2012 31-12-9999 9334 : Arbejde med opfyldning af lager og butik
01-01-2012 31-12-9999 933410 : Lager- og pakhusarbejde
01-01-2012 31-12-9999 933420 : Medhjælp i butik mv. (ekskl. kassearbejde)
01-01-2012 31-12-9999 94 : Manuelt arbejde med tilberedning af mad
01-01-2012 31-12-9999 941 : Manuelt arbejde med tilberedning af mad
01-01-2012 31-12-9999 9411 : Tilberedning af fastfood
01-01-2012 31-12-9999 941100 : Tilberedning af fastfood
01-01-2012 31-12-9999 9412 : Køkkenhjælp mv.
01-01-2012 31-12-9999 941210 : Medhjælp i køkken
01-01-2012 31-12-9999 941220 : Afrydning i restaurationer o.l.
01-01-2012 31-12-9999 95 : Gadesalg og -service
01-01-2012 31-12-9999 951 : Servicearbejde på gaden
01-01-2012 31-12-9999 9510 : Servicearbejde på gaden
01-01-2012 31-12-9999 951000 : Servicearbejde på gaden
01-01-2012 31-12-9999 952 : Gadesalg (undtagen madvarer)
01-01-2012 31-12-9999 9520 : Gadesalg (undtagen madvarer)
01-01-2012 31-12-9999 952000 : Gadesalg (undtagen madvarer)
01-01-2012 31-12-9999 96 : Renovationsarbejde og andet manuelt arbejde
01-01-2012 31-12-9999 961 : Renovationsarbejde
01-01-2012 31-12-9999 9611 : Indsamling af skrald og genbrugsartikler
01-01-2012 31-12-9999 961100 : Indsamling af skrald og genbrugsartikler
01-01-2012 31-12-9999 9612 : Arbejde med affaldssortering
01-01-2012 31-12-9999 961200 : Arbejde med affaldssortering
01-01-2012 31-12-9999 9613 : Gadefejning og beslægtet arbejde
01-01-2012 31-12-9999 961300 : Gadefejning og beslægtet arbejde
01-01-2012 31-12-9999 962 : Andet manuelt arbejde
01-01-2012 31-12-9999 9621 : Kurérarbejde og transport af bagage
01-01-2012 31-12-9999 962110 : Kurérarbejde
01-01-2012 31-12-9999 962120 : Transport af bagage
01-01-2012 31-12-9999 9622 : Forefaldende arbejde
01-01-2012 31-12-9999 962200 : Forefaldende arbejde
01-01-2012 31-12-9999 9623 : Måleraflæsning og tømning af salgsautomater
01-01-2012 31-12-9999 962300 : Måleraflæsning og tømning af salgsautomater
01-01-2012 31-12-9999 9629 : Andet manuelt arbejde
01-01-2012 31-12-9999 962900 : Andet manuelt arbejde
01-01-2012 31-12-9999 999900 : Uoplyst