Gå til sidens indhold

SATP79

Navn

SATP79

Beskrivende navn

Samlet ATP ultimo 1979

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Samlede ATP-indbetalinger for 1964 - 1979. Findes for personer født 1921-1971 (01.01.21 - 31.12.71).


Detaljeret beskrivelse

Beløbet er beregnet med udgangspunkt i den indbetalte ATP i 1987.
Herfra er trukket de årlige indbetalinger tilbage til 1980. Herved er beløbet ultimo 1979 fremkommet. De yngste personer variablen er beregnet for er således 16 år.

Kan anvendes til beregning af skøn over erhvervserfaring. Indgår i beregningen af ERHVER79 (erhvervserfaring ultimo 1979).

Graf og tabel er udarbejdet for personer, hvor SATP79>0.

Beløbene ændrer sig således ikke år for år for den enkelte person, men antallet af personer i befolkningen med SATP79>0 kan ændres år for år.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Befolkningen 31. december

Personer med fast bopæl i DK pr. 31. december

Værdisæt

SATP79 har ingen værdisæt