Gå til sidens indhold

SIG_GER2DTO

Navn

SIG_GER2DTO

Beskrivende navn

Gerningsdag, slutdato

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Gerningsdag, slutdato

Detaljeret beskrivelse

Gerningsdag, slutdato

Angiver den dato, hvor lovovertrædelsen slutter.

I perioden 1980-2006 har ca. 90 pct. af sigtelserne under ét SIG_GER2DTO = 1599-12-31, dvs. uoplyst. Dvs. at sigtelsen vedrører en lovovertrædelse, som ikke har strakt sig over tid. I perioden 2007-2018 under ét er den tilsvarende andel på 83 pct. I disse år har yderligere 8 pct. af sigtelserne samme SIG_GER1DTO og SIG_GER2DTO, hvilket også skal tolkes som, at sigtelsen vedrører en lovovertrædelse, som ikke har strakt sig over tid.

I de resterende sigtelser ligger SIG_GER2DTO kortere eller længere tid efter SIG_GER1DTO. Det betyder, at anmeldelsen vedrører en lovovertrædelse, der har fundet sted over et tidsrum.

Andelen er størst blandt de alvorlige seksualforbrydelser (blodskam, seksualforbrydelser mod børn under 12 år), hvor den ligger mellem 52 pct. og 84 pct. Også for visse ejendomsforbrydelser, som skattesvig, ligger andelen højt med 91 pct. Andelen er særlig lav (under 5 pct.) for bl.a. vold o.l. mod offentlig myndighed, røveri, butikstyverier og færdselslovsovertrædelser.

Populationer:

Sigtelser i løbet af tællingsåret

Populationen udgøres af sigtelser rejst af politiet/anklagemyndigheden på baggrund af efterforskningen af anmeldte overtrædelser af straffeloven eller særlovene.

Værdisæt

SIG_GER2DTO har ingen værdisæt