Gå til sidens indhold

KON_KONFJOUR

Navn

KON_KONFJOUR

Beskrivende navn

Politiets sagsnummer (journalnummer)

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Journalnummer er politiets entydige sagsnummer og identificerer den enkelte sag.
KON_KONFJOUR er den konfererede sags eget journalnummer.

Detaljeret beskrivelse

KON_KONFJOUR består af 16 karakterer. For opbygning, se beskrivelse under JOURNR (journalnummer).

Der er éntydighed på kombinationen af KON_KONFJOUR og PNR (CPR-nummer) inden for KON_TAAR (konfereret sagstællingsår).

Der er dubletter på KON_KONFJOUR, PNR, når alle årene betragtes under ét. I alt knap 292.000. Det skyldes, at de konfererede sager udtrækkes til Danmarks Statistik via JOURNR i afgørelsen. Hvis en afgørelse i ét år bliver anket og der træffes en ny afgørelse året efter, vil de konfererede sager, ligesom selve afgørelsen, blive udtrukket i begge år, og der opstår derfor dubletter.

Populationer:

Konfererede sager (afgjorte bisager) i løbet af tællingsåret

Konfererede sager (afgjorte bisager) i løbet af tællingsåret

Værdisæt

KON_KONFJOUR har ingen værdisæt