Gå til sidens indhold

KON_INRMARK

Navn

KON_INRMARK

Beskrivende navn

Identifikationsnummertype (fx personnummer helt eller delvist oplyst)

Gyldighed

Gyldig fra: 17-05-2011
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Angiver arten af individnummer, dvs. om personnummeret er helt el. delvist oplyst, eller om der er tale om en virksomhed.

Variablen har et kendt indhold fra og med 1995.

Detaljeret beskrivelse

Angiver arten af individnummer, dvs. om personnummeret er helt eller delvist oplyst, eller om der er tale om en virksomhed.
Variablen har et kendt indhold fra og med 1995.

Variablen dannes på basis af det indberettede INR (Identifikationsnummer) fra Rigspolitiet og karakteriserer PNR (hvis KON_INRMARK = 1-5) og SENR (hvis KON_INRMARK = 7-8) nærmere.

Kode 1 angiver, at INR er et CPR-nummer, der opfylder gældende regler for opbygning.
Kode 2 angiver, at der er tale om en udlænding med kendt fødselsdag. De første seks cifre i INR er en valid dato. I perioden 1981-1989 indeholder løbenummeret fire cifre, i perioden 1990-2016 fire bogstaver. I perioden 1995-2006 kan løbenummeret også bestå af to cifre efterfulgt af to blanke.
Kode 3 angiver, at der er tale om udlændinge med ukendt fødselsdag, men med kendt fødselsår. De første fire cifre i INR = '3002'. I perioden 1981-1989 indeholder løbenummeret fire cifre, i perioden 1990-2009 fire bogstaver. Koden er ikke forekommet efter 2009.
Kode 4 angiver fra og med 1995 personer registreret i forbindelse med en katastrofe. INR starter med '99' og er i øvrigt kun på otte cifre. Ifølge tilgængelig dokumentation skulle kode 4 i tidligere år angive et validt CIR-nr. (skattevæsenets arbejdsgivernummer) og bestå af syv cifre efterfulgt af tre blanke. Variablen indeholder imidlertid ti cifre, så betydningen før 1995 må anses for usikker. Koden er kun forekommet med en enkelt observation i 2003.
Kode 5 angiver fra og med 1995 uidentificerede personer, og INR starter med '300200' efterfulgt af fire bogstaver. Ifølge tilgængelig dokumentation skulle kode 5 i tidligere år angive et validt VIRK-nr. (toldvæsenets virksomhedsnummer) og bestå af otte cifre efterfulgt af to blanke. Dette gælder imidlertid kun for årene 1990-1991, mens variablen i perioden 1985-1989 kun indeholder cifre. Betydningen før 1995 må derfor anses for usikker.Koden er ikke forekommet efter 1999.

Kode 7 angiver, at INR er et validt SE-nummer (Skattevæsenets Erhvervsregisternummer).
Kode 8 angiver, at INR er et invalidt SE-nummer.

Fra 2014 til 2015 er der en stor stigning på ca. 7.000 i antallet af konfererede sager med KON_INRMARK = 2 (Udlændinge). Fra 2015 til 2016 er der et tilsvarende fald. Udviklingen skyldes flere/færre sager med gerningskode 1398583 (Uberettiget anvendelse af betalingskort) og 1357905 (Databedrageri).

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Konfererede sager (afgjorte bisager) i løbet af tællingsåret

Konfererede sager (afgjorte bisager) i løbet af tællingsåret

Værdisæt

D281700.TXT_INRMARK - Identifikationsnummertype (fx. pnr helt eller delvist oplyst)
Kode tekst Fra dato Til dato
0 Uoplyst.
1 Korrekt cpr-nr.
2 Ukendt el. manglende cpr.-nr.(fx udlænding).
3 Udlændinge ukendt fødselsdag.
4 Person reg.i forb.m.katastrofe.
5 Uidentificerede personer.
7 SE-nr.Virksomhed registreret i Kriminalregistret
8 Ukendt SE-nr.
9 Andre.