Gå til sidens indhold

Husstande

Beskrivelse

Husstandsstatistikken dækker befolkningen i Danmark med husstande og personer som statistiske enheder. Husstandes og personers fordeling med hensyn til husstandsrelaterede variable (fx husstandstype, husstandsstørrelse og personsammensætning) indgår i statistikken. Grundlaget for statistikken er udelukkende CPR´s (Det Centrale Personregister) data om køn, alder, civilstand, evt. henvisninger til ægtefælle og forældre samt adresse. Adressen i CPR er den variabel, der udgør grundlaget for opdelingen af befolkningen i husstande, kommuner og regioner.

Variable, der er opdateret efter den gamle opdateringsmetode (se statistikdokumentation (BEF_MF_STATUS) for befolkning pr. 1. januar (gældende i perioden 1980-2007)), er tilgængelige for hvert år (pr. 1. jan.), og variable, der opdateres efter den nye opdateringsmetode (se statistikdokumentation (PSD_BEFOLKNING) for befolkning 1. januar), er tilgængelige for hvert kvartal fra 1986 og frem.

Variable

ANTBOERNH Antal børn i husstanden
ANTBRNH Antal børn i husstanden
ANTPERH Antal personer i husstanden
ANTPERSH Antal personer i husstanden
H_TYPE Husstandstype
HUSTYPE Husstandstype