Gå til sidens indhold

OMREGNET_STATUS_CVR

Navn

OMREGNET_STATUS_CVR

Beskrivende navn

Omregnet status cvr

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-2009
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Variablen indeholder information om CVR-numres indberetningsfrekvens af moms til skat. Afhængig af omsætningsstørrelse skal dette foregå på halvårs-, kvartalsvis- og månedsbasis.

Detaljeret beskrivelse

Baggrundsvariabel.

Variablen angiver SE-nummerets afregningsfrekvens, der kan være halvårs-, kvartalsvis- og månedlig. Variablen er den samme som SKATS ukto variabel, der også viser afregningsfrekvensen.

Hvis alle SE-numre under et CVR-nummer har den samme kode, så videreføres koden for CVR-nummeret. Hvis der er flere forskellige koder på et CVR-nummers SE-numre, så får CVR-nummeret værdien "blandet". Hvis SE-variablens værdi er blank, så regnes den ikke med. Hvis der fx er en blank og en "ikke omregnet" på SE-niveau, der skal samles, så resulterer det i koden "ikke omregnet" og altså ikke i koden "blandet". Hvis en CVR-enhed er blank, så forbliver den blank, og den får ikke en kode overført fra gruppen.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Alle momspligtige virksomheder

Alle momspligtige virksomheder

Værdisæt

Værdisæt

Blandet : SE enheder under CVR enhed er omregnet fra forskellinge indberetningsfrekvenser
Fra halvår : Alle SE enheder under CVR enhed er omregnet fra halvårsindberetninger
Fra kvartal : Alle SE enheder under CVR enhed er omregnet fra kvartalsindberetninger
Ikke omregnet : Ingen SE enheder under CVR enhed er omregnet fra månedsindberetninger