Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

UH_ID

Navn

UH_ID

Beskrivende navn

Identifikation af uheldet

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1993
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Entydig identifikation af det enkelte uheld.
Løbenummer tildelt af Vejdirektoratet.
Værdisæt 00000000000000001-99999999999999999 (løbenr.)

Detaljeret beskrivelse

Statistikken om færdselsuheld kan opgøres på 3 enheder - dels færdselsuheld, dels elementer i færdselsuheldet og dels personer involveret i færdselsuheldet. UH_ID er den nøgle, der forbinder disse 3 enheder.

Statistikken om færdselsuheld baseres på optælling af uhelds_id (UH_ID) og danner grundlag for belysning af de forhold, som uheldet skete under (vejr, sted, uheldssituation).

Nøglen mellem uheldet og elementerne involveret i uheldet er Uhelds_id (UH_ID). Elementerne får et løbenummer indenfor de respektive uheld.

Nøglen mellem uheldet og personerne i uheldene er uhelds_id (UH_ID)- og elementsnummeret. Alle personer i uheldene kan således henføres til de respektive involverede elementer. Alle tilskadekomne personer i de involverede uheld registreres. Som uskadte medtages kun førere og fodgængere. Uheld alene med materialskade indgår ikke.

Grafen over udviklingen i trafikuheld siden 1993 viser et gennemgående fald frem til i dag. Det tidsmæssige sammenfald mellem de forskelligartede trafikpolitiske indsatser og udviklingen i trafikuheld ses af bilag for årene helt tilbage til 1930. I statistikdokumentationen for færdselsuheld er databrud beskrevet.
På vejdirektoratets hjemmeside http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/ydelser/programmer/Uheldsdata/Documents/FUHSTAT%20vejledning%20vers%20maj07.pdf ses den detaljerede beskrivelse af indberetningsproceduren og herunder hvilke uheld der indberettes.
Registreringerne af politiet udgør omkring 10 procent af alle færdselsuheld. Medregnes personer i materialeskadeuheld, der efterfølgende opsøger en skadestue, ligger andelen af politiets registrering omkring de 20 pct. Langt den største andel kommer således alene til skadestuernes kendskab.

Bilag

Søjlediagram
Tabel

Populationer:

færdselsuheld med personskade hvor politiet har optaget rapport

Værdisæt

UH_ID har ingen værdisæt