Gå til sidens indhold

UH_ID

Navn

UH_ID

Beskrivende navn

Identifikation af uheldet

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1993
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Entydig identifikation af det enkelte uheld.
Løbenummer tildelt af Vejdirektoratet.
Værdisæt 00000000000000001-99999999999999999 (løbenr.)

Detaljeret beskrivelse

Statistikken om færdselsuheld kan opgøres på 3 enheder - dels færdselsuheld, dels elementer i færdselsuheldet og dels personer involveret i færdselsuheldet. UH_ID er den nøgle, der forbinder disse 3 enheder.

Statistikken om færdselsuheld baseres på optælling af uhelds_id (UH_ID) og danner grundlag for belysning af de forhold, som uheldet skete under (vejr, sted, uheldssituation).

Nøglen mellem uheldet og elementerne involveret i uheldet er Uhelds_id (UH_ID). Elementerne får et løbenummer indenfor de respektive uheld.

Nøglen mellem uheldet og personerne i uheldene er uhelds_id (UH_ID)- og elementsnummeret. Alle personer i uheldene kan således henføres til de respektive involverede elementer. Alle tilskadekomne personer i de involverede uheld registreres. Som uskadte medtages kun førere og fodgængere. Uheld alene med materialskade indgår ikke.

Grafen over udviklingen i trafikuheld siden 1993 viser et gennemgående fald frem til i dag. Det tidsmæssige sammenfald mellem de forskelligartede trafikpolitiske indsatser og udviklingen i trafikuheld ses af bilag for årene helt tilbage til 1930. I statistikdokumentationen for færdselsuheld er databrud beskrevet.
På vejdirektoratets hjemmeside http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/ydelser/programmer/Uheldsdata/Documents/FUHSTAT%20vejledning%20vers%20maj07.pdf ses den detaljerede beskrivelse af indberetningsproceduren og herunder hvilke uheld der indberettes.
Registreringerne af politiet udgør omkring 10 procent af alle færdselsuheld. Medregnes personer i materialeskadeuheld, der efterfølgende opsøger en skadestue, ligger andelen af politiets registrering omkring de 20 pct. Langt den største andel kommer således alene til skadestuernes kendskab.

Bilag

Tabel
Søjlediagram

Populationer:

færdselsuheld med personskade hvor politiet har optaget rapport

Værdisæt

UH_ID har ingen værdisæt