Gå til sidens indhold

OPR_KARAKTER

Navn

OPR_KARAKTER

Beskrivende navn

Oprindelig karakter

Gyldighed

Gyldig fra: 01-06-2002
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Oprindelig karakter er den karakter som oprindelig blev givet efter enten 7 eller 13 skalaen.
Nogle record har ikke en oplysning om oprindelig karakter. Variablen karakteraarsag angiver i nogle tilfælde årsagen til, at oplysningen mangler.

Detaljeret beskrivelse

For fagoplysninger med karaktere (årskaraktere, skriftlige og muntlige eksamenskaraktere) er dækningen for grundskolen, 9-10 klasse fra skoleåret 2001/02 og frem.

I variablen GRUNDSKOLEKARAKTER er OPR_KARAKTER omregnet til 7-skalaen.

Populationer:

Personer som har deltaget i et fag i folkeskolen

Personer i et af Danmarks Statistiks registre med fag i folkeskole

Værdisæt

D400600.TXT_OPRINDELIG_KARAKTER - Oprindelig karakter
Kode tekst Fra dato Til dato
0 0
10 10
11 11
12 12
13 13
2 2
-3 -3
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9