Gå til sidens indhold

GRUNDSKOLEKARAKTER

Navn

GRUNDSKOLEKARAKTER

Beskrivende navn

Grundskolekarakter

Gyldighed

Gyldig fra: 01-06-2002
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Karakter på 7-trin skala, hvor evt. opr. karakter på 13-skala er omregnet efter denne skala.
Nogle records har ikke en oplysning om grundskolekarakter. Variablen karakteraarsag angiver i nogle tilfælde årsagen til, at oplysningen mangler.

Detaljeret beskrivelse

Populationer:

Personer som har deltaget i et fag i folkeskolen

Personer i et af Danmarks Statistiks registre med fag i folkeskole

Værdisæt

D400600.TXT_GRUNDSKOLEKARAKTER - Grundskolekarakter
Kode tekst Fra dato Til dato
0 0
10 10
12 12
2 2
-3 -3
4 4
7 7