Gå til sidens indhold

GRUNDSKOLEFAG

Navn

GRUNDSKOLEFAG

Beskrivende navn

Grundskolefag

Gyldighed

Gyldig fra: 01-06-2002
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Fag i grundskolen, fx. dansk, matematik, fysik

Fra skoleåret 2001/2002 til og med 2005/2006 findes et fag som hedder "OBL", Der står for "Obligatorisk projektopgave" og dækker både 9. kl. og 10. kl. Fra skoleåret 2006/2007 deles den i 2. Den "Obligatoriske projektopgave" som gælder for 9. kl. og en "Obligatorisk selvvalgte opgave" som gælder for 10 kl..

Detaljeret beskrivelse

Der sker et skift fra skoleåret 2005/06 til skoleåret 2006/07 i de fag der er afgivet karakterer i.
Karakterstatistikken for 2007 afspejler de nye regler vedrørende folkeskolens afgangsprøver med blandt andet nye prøveformer samt en ny opdeling i:

- bundne prøvefag, obligatoriske for eleverne
- prøvefag til udtræk , obligatorisk for eleverne, hvis faget blev udtrukket
- frivillige prøvefag (valgfag).


Populationer:

Personer som har deltaget i et fag i folkeskolen

Personer i et af Danmarks Statistiks registre med fag i folkeskole

Værdisæt

D400600.TXT_GRUNDSKOLEFAG - Grundskolefag
Kode tekst Fra dato Til dato
Billedkunst Billedkunst
Biologi Biologi
Biologi/fysik/kemi Biologi/fysik/kemi
Dansk Dansk
Engelsk Engelsk
Fransk Fransk
Fransk 2. fremmedsprog Fransk 2. fremmedsprog
Fransk 3. fremmedsprog Fransk 3. fremmedsprog
Fri selvvalgt opgave Fri selvvalgt opgave
Frivillig projektopgave (naturfag) Frivillig projektopgave (naturfag)
Frivillig selvvalgt opgave Frivillig selvvalgt opgave
Fysik/kemi Fysik/kemi
Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi
Fællesprøve i samfundsfag, historie og kristendomskundskab Fællesprøve i samfundsfag, historie og kristendomskundskab
Fællesprøve i samfundsfag og historie Fællesprøve i samfundsfag og historie
Geografi Geografi
Historie Historie
Håndarbejde Håndarbejde
Håndværk og design Håndværk og design
Idræt Idræt
Iværksætter Iværksætter
Kristendomskundskab Kristendomskundskab
Latin Latin
Madkundskab Madkundskab
Matematik Matematik
Medier Medier
Metal og motorværksted Metal og motorværksted
Musik Musik
Naturfag Naturfag
OBL OBL
Obligatorisk projektopgave Obligatorisk projektopgave
Obligatorisk selvvalgt opgave Obligatorisk selvvalgt opgave
Samfundsfag Samfundsfag
Sløjd Sløjd
Spansk Spansk
Sundhed og sociale forhold Sundhed og sociale forhold
Tysk Tysk
Tysk 2. fremmedsprog Tysk 2. fremmedsprog
Tysk 3. fremmedsprog Tysk 3. fremmedsprog