Gå til sidens indhold

KONT_OMREGN_DATO

Navn

KONT_OMREGN_DATO

Beskrivende navn

Kontantomregningsdato

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1992
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Nej

Generel beskrivelse

Købsdato anvendes som periodisering i statistikken. Dvs. den angiver datoen for handlen. Variablen er en dato.

Datoer skrives år/md./dag, fx 70929 for 29. september 2007.

Detaljeret beskrivelse

Variablen KONT_OMREGN_DATO modtager Danmarks Statistik fra SKAT, men variablen opsættes i forbindelse med tinglysning af fast ejendom.

Købsdato KONT_OMREGN_DATO er en beregnet variabel, der opsættes ud fra følgende prioritet:
- Prioritet 1: Hvis salgsaftaledato (SLUTSEDDEL_DATO) er oplyst, bruges denne som KONT_OMREGN_DATO
- Prioritet 2: Hvis SLUTSEDDEL_DATO ikke er oplyst, bruges skødedatoen (SKOEDE_DATO) som KONT_OMREGN_DATO, hvis denne er oplyst.
- Prioritet 3: Hvis hverken SLUTSSEDDEL_DATO eller SKOEDE_DATO er oplyst, bruges modtagelsesugen (MODATO) hos SKAT som KONT_OMREGN_DATO. Det sidstnævnte gælder dog kun for handler indgået før introduktionen af den elektroniske tinglysning den 8. september 2009.

Hvis KONT_OMREGN_DATO anvender MODATO som periodisering, gælder følgende regel (før elektronisk tinglysning 8. september 2009):
KONT_OMREGN_DATO = mandagen 4 uger før MODATO.

Fx hvis MODATO er 825 (2008 uge 25), bliver KONT_OMREGN_DATO = 80519

KONT_OMREGN_DATO blev tidligere kaldet for KDATO. Variablen kan dog følges under navnet KONT_OMREGN_DATO for hele perioden.

Populationer:

Ejendomssalg

Populationen omfatter alle tinglyste handler af fast ejendom. Selskabshandler der indeholder fast ejendom tinglyses dog ikke, hvorfor populationen ikke omfatter enhver overdragelse af fast ejendom.

Værdisæt

KONT_OMREGN_DATO har ingen værdisæt