Gå til sidens indhold

EJERFORH_FOR_SALG

Navn

EJERFORH_FOR_SALG

Beskrivende navn

Ejerforholdskode før salg

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-2010
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Nej

Generel beskrivelse

Kode for ejerforholdet til en ejendom.

EJERFORH_FOR_SALG benyttes som estimat af sælgerens ejerforholdskode ved overdragelse af fast ejendom.

Koden anvendes ikke i selve Ejendomssalgsstatistikken, men anvendes til at producere særkørsler for Eurostat (Owner-Occupied Housing) vedrørende ejerboliger i regi af det harmoniserede forbrugerprisindeks.

Variablen blev først indført i datasættet i 2010.

Udviklingen i grafen over EJERFORH_FOR_SALG = 10 (privatpersoner) følger stort set antallet af ejendomssalg over tid.Detaljeret beskrivelse

Variablen EJERFORH_FOR_SALG dannes i datasættet ved at hente variablen SVU_EJERFORHOLDSKODE i Times4 på et fast tidspunkt, der svarer til forrige års ejerforholdskode på kørselstidspunktet (dvs. koden for SVU_EJERFORHOLDSKODE forrige år), hvilket antages at afspejle sælgerens ejerforholdskode, selvom ejendommen i princippet godt kan have været solgt flere gange i løbet af det seneste år og dermed skiftet ejerforholdskode.

Der er mange uoplyste salg i 2013. Årsagen hertil kendes ikke, men er ikke så afgørende, da særkørslerne til Eurostat har karakter af eksperimentelle prisindeks, der er under udvikling.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Ejendomssalg

Populationen omfatter alle tinglyste handler af fast ejendom. Selskabshandler der indeholder fast ejendom tinglyses dog ikke, hvorfor populationen ikke omfatter enhver overdragelse af fast ejendom.

Værdisæt

Værdisæt

Fra dato ... Til dato
01-01-1992 31-12-9999 0 : Uoplyst enhedsejerforhold
01-01-1992 31-12-9999 10 : Privatpersoner
01-01-1992 31-12-9999 20 : Alment boligselskab
01-01-1992 31-12-9999 30 : Aktie-, anpart-, andet selskab
01-01-1992 31-12-9999 40 : Forening, selvej. institution
01-01-1992 31-12-9999 41 : Privat andelsboligforening
01-01-1992 31-12-9999 50 : Beliggenhedskommunen
01-01-1992 31-12-9999 60 : Anden kommune
01-01-1992 31-12-9999 70 : Region
01-01-1992 31-12-9999 80 : Staten
01-01-1992 31-12-9999 90 : Andet enhedsejerforhold