Gå til sidens indhold

Beskæftigelsesoplysninger fra det centrale oplysningsseddelregister

Beskrivelse

CON registret har en gyldighedsperiode for årene 1980-2007. Dog er CON variablerne i 2006-2007 indeholdt i RAS (Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik). Det hidtidige datagrundlag har været det Centrale Oplysningsseddel Register (COR) fra SKAT. Det centrale oplysningsseddelregister er dannet på baggrund af årlige indberetninger fra arbejdsgiverne til SKAT.

Fra 2008 er oplysninger om lønmodtagere hentet fra eIndkomstregistret fra SKAT. Dette register baserer sig på månedlige indberetninger fra arbejdsgiveren, og SKAT har dannet en årsversion af eIndkomstregistret ved en summation af de månedlige indberetninger for 2008. Fremover vil databehandlingen af lønmodtager-indberetninger blive baseret på de månedlige indberetninger til eIndkomstregistret. Det medfører bl.a., at periodemarkeringerne, som fandtes i COR i variablene HELARKOD, ANSFRA, ANSTIL, ANS2911K og EJANSNOV, ikke eksisterer længere, og således slutter CON registrets gyldighedsperiode i 2007.

Variablene HELARKOD, ANSFRA, ANSTIL, ANS2911K og EJANSNOV skal som periodemarkeringer ses i sammenhæng.

Hvis ansættelsesforholdet har været gældende hele kalenderåret, skal det markeres i HELARKOD og de øvrige variable til periodemarkering skal ikke udfyldes.

Hvis ansættelsesforholdet kun har været gældende en del af kalenderåret, men i en sammenhængende periode, skal dette angives ved at udfylde felterne ANSFRA og ANSTIL og de øvrige variable til periodemarkering skal ikke udfyldes.

Hvis ansættelsesforholdet kun har været gældende en del af kalenderåret, men i flere perioder skal det angives om ansættelsesforholdet var gældende ultimo november ved at markere et af felterne ANS2911K (ansat ultimo november) eller EJANSNOV (ej ansat ultimo november), og de øvrige variable til periodemarkering skal ikke udfyldes.

Bilag

Variable

AKOM Kommunekode
ANS2911K Ansat ansat ultimo november
ANSFRA Ansat fra dato i det aktuelle år.
ANSTIL Ansat til dato i det aktuelle år.
ARBNR Arbejdsstedsnummer
DSKOD Arbejdsstedskode
EJANSNOV Ej ansat ultimo november
FUNKTION_KODE Funktionskode
HELARKOD Helårskode