Gå til sidens indhold
Gå til delmål 17.18: Giv adgang til bedre og mere pålidelige data om udvikling Gå til delmål 17.18
Delmål 17.19: Delmål 17.19

Delmål 17.19

Inden 2030 skal der bygges videre på eksisterende initiativer for at udvikle måling af fremskridt mod bæredygtig udvikling, som supplererer bruttonationalproduktet og den statistiske kapacitetsopbygning i udviklingslandene skal støttes.

Indikatorer

17.19.1

17.19.2

Andel af lande som (a) har udført mindst én folketælling og husoptælling inden for de seneste 10 år og som (b) har opnået 100 procent fødselsregistrering og 80 procent dødsfaldsregistrering

Flueben: Danmark opfylder Verdensmålet

Forklaring

Danmark registrerer alle nyfødte og døde i et personregister, hvorfor folke- og boligtællinger samt fødsels- og dødsfaldsregistreringer sker løbende.

Senest opdateret:

15-08-2022

Del sidens indhold: