Gå til sidens indhold
Gå til delmål 17.18: Giv adgang til bedre og mere pålidelige data om udvikling Gå til delmål 17.18
Delmål 17.19: Delmål 17.19

Delmål 17.19

Inden 2030 skal der bygges videre på eksisterende initiativer for at udvikle måling af fremskridt mod bæredygtig udvikling, som supplererer bruttonationalproduktet og den statistiske kapacitetsopbygning i udviklingslandene skal støttes.

Indikatorer

17.19.1

17.19.2

Download data

Forklaring

Det kan være vanskeligt at opgøre det eksakte beløb, som allokeres til statistisk kapacitetsbygning, da statistisk kapacitetsbygning ofte er en delkomponent af et bredere udviklingssamarbejde og kan derfor være svær at skille ud. Siden 2019 har Danmarks Statistik deltaget i Strategisk Sektorsamarbejde, som udføres af Udenrigsministeriet. Under dette samarbejde udfører Danmarks Statistik kapacitetsbygning for statistiske systemer i Ghana, Marokko og Vietnam inden for forskellige statistiske domæner.

Senest opdateret:

23-12-2021

Del sidens indhold: