Gå til sidens indhold
Gå til delmål 16.4: Bekæmp organiseret kriminalitet og ulovlige strømme af penge og våben Gå til delmål 16.4
Delmål 16.5: Delmål 16.5

Delmål 16.5

Alle former for korruption og bestikkelse skal nedbringes betydeligt.

Gå til delmål 16.6 Gå til delmål 16.6: Udvikl effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner

Indikatorer

16.5.1

16.5.2

Andel af virksomheder, der mindst én gang har været i kontakt med en offentligt ansat og som betalte bestikkelse til en offentligt ansat, eller som blev bedt om bestikkelse af en offentligt ansat inden for de seneste 12 måneder

0 procent

Forklaring

Danmark udarbejder ikke kontinuerlig og officiel statistik i overensstemmelse med metoden bag indikatoren. Ifølge Corruption Perception Index (CPI) fra Transparency International i 2019 har Danmark dog en meget lav andel af korruption sammenlignet med andre lande. Indekset måler den opfattede korruption i den offentlige sektor (opgjort af forretningsfolk og landeeksperter). Danmarks Statistik vurderer derfor at andelen af virksomheder, som har betalt eller er blevet bedt om at betale bestikkelse til en offentligt ansat er meget lav.

Senest opdateret:

15-08-2022