Gå til sidens indhold
Delmål 16.1: Delmål 16.1

Delmål 16.1

Alle former for vold og voldsrelateret dødsfald skal reduceres væsentligt overalt.

Gå til delmål 16.2 Gå til delmål 16.2: Beskyt børn mod overgreb, udnyttelse, menneskehandel og vold

Indikatorer

Konfliktrelaterede dødsfald pr. 100.000 mennesker, opdelt på køn, alder og årsag

0 procent

Forklaring

Danmarks Statistik vurderer at konfliktrelaterede dødsfald imellem væbnede grupper og staten - jf. metoden bag indikatoren - er nul eller meget lav.

Senest opdateret:

15-08-2022

Del sidens indhold: