Gå til sidens indhold
Delmål 16.1: Delmål 16.1

Delmål 16.1

Alle former for vold og voldsrelateret dødsfald skal reduceres væsentligt overalt.

Gå til delmål 16.2 Gå til delmål 16.2: Beskyt børn mod overgreb, udnyttelse, menneskehandel og vold

Indikatorer

Download data

Forklaring

Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik. Antallet af personer, der er ofre for manddrab eller vold med døden til følge er sat i forhold til 100.000 personer i befolkningen. Indikatoren er baseret på FN's definition.

Senest opdateret:

01-02-2023

Del sidens indhold: