Gå til sidens indhold
Delmål 13.1: Delmål 13.1

Delmål 13.1

Modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og naturkatastrofer i alle lande skal styrkes.

Gå til delmål 13.2 Gå til delmål 13.2: Indbyg klimaindsatser i politiske beslutninger og planlægning

Indikatorer

13.1.1

13.1.2

13.1.3

Andel af lande, der vedtager og gennemfører lokale katastroferisikostyrings- strategier i overensstemmelse med Sendai-rammen for katastrofe- og risikoforebyggelse 2015-2030a

Minus ikon: Danmark opfylder ikke Verdensmålet

Forklaring

Ifølge Beredskabsstyrelsen følger Danmark ikke systematisk Sendai-rammen for katastrofe- og risikoforebyggelse 2015-2030a. Dog anvendes mange af delelementerne fra Sendai rammen som del af Danmarks katastrofe og risikoforebyggelse.

Senest opdateret:

27-01-2022

Del sidens indhold: