Gå til sidens indhold
Delmål 13.1: Delmål 13.1

Delmål 13.1

Modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og naturkatastrofer i alle lande skal styrkes.

Gå til delmål 13.2 Gå til delmål 13.2: Indbyg klimaindsatser i politiske beslutninger og planlægning

Indikatorer

13.1.1

13.1.2 13.1.3

Antal døde, forsvundne personer og personer, som er berørt af katastrofe pr. 100.000 indbyggere

0 procent

Forklaring

Med katastrofer forstås en seriøs forstyrrelse af funktionerne i et fællesskab eller samfund med omfattende menneskelige, materiel, økonomisk eller miljømæssige tab og effekter, som overstiger det ramte fællesskabs eller samfunds mulighed for at håndtere katastrofen ved hjælp af egne midler. Danmark udarbejder ikke kontinuerlig og officiel statistik om antal døde, savnede og antallet af berørte personer. Dog vurderer Danmarks Statistik at antallet af døde og savnede er meget lavt.

Senest opdateret:

02-08-2022