Gå til sidens indhold
Gå til delmål 12.3: Halver det globale madspild per person Gå til delmål 12.3
Delmål 12.4: Delmål 12.4

Delmål 12.4

Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte internationale rammer[1], og udledning til luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at minimere negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

Gå til delmål 12.5 Gå til delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt

Indikatorer

12.4.1

12.4.2

Download data

Forklaring

Indikatoren følger FN's definition og er beregnet for femårsperioder. Scoren for 2019 dækker således perioden 2015-2019.

Senest opdateret:

10-06-2020

Del sidens indhold: